Vizualizácia výstavby nájomného bývania na Muchovom námestí v Bratislave.

Zmeny v prospech nájomného bývania v Bratislave čakajú na verdikt

Bratislavský magistrát čaká na finálne stanovisko Okresného úradu Bratislava k dôležitému návrhu zmien a doplnkov územného plánu č. 8. Dlhoočakávané zmeny a doplnky súvisia s výstavbou veľmi potrebného dostupného nájomného bývania pre potreby mesta v mestských častiach Ružinov, Rača, Dúbravka a Petržalka.

„Podali sme to pred týždňom,“ uviedla počas konferencie Reality Summit v Bratislava (17. mája) o procese vo vzťahu k okresnému úradu viceprimátorka Lenka Antalová Plavuchová. Jej ambíciou je, aby sa návrhom zaoberali mestskí poslanci v júni tohto roka. Lokality, v ktorých sú navrhnuté zmeny, sú v rukách mesta i developerov. Riešiteľmi úlohy boli mestský Metropolitný inštitút Bratislavy a sekcie magistrátu. Podstatou je zmena funkcie a priestorového usporiadania plôch, ktoré sú vhodné na nájomné bývanie.

Lokality:

Ružinov: Bazová ulica
Rača: Pastierska, Pekná cesta, Račianska, Východná
Dúbravka: Agátová, Na vrátkach
Petržalka: Bratská, Sosnová, Šustekova, Muchovo námestie, Viedenská cesta, 1 lokalita nepomenovaná

ZDROJ: EIA

Rozsiahly dokument uverejnil Enviroportál v druhej polovici apríla 2022. Okresný úrad Bratislava 4. apríla 2023 rozhodol, že materiál sa nebude posudzovať podľa zákona o vplyvoch na životné prostredie. V rámci zmiernenia vplyvov na životné prostredie je jednou z podmienok zváženie, či ponechať súčasnú funkciu v lokalitách Viedenská cesta (Petržalka) a Agátová (Dúbravka).

Nové nariadenie o nájomnom bývaní

Okrem uvedených zmien a doplnkov avizovala námestníčka aj prijatie nového všeobecno-záväzného nariadenia (VZN) o nájomnom bývaní, čo vzišlo z priorít koncepcie mestskej bytovej politiky. Na jeho príprave pracuje sekcia nájomného bývania spolu so sekciou sociálnych vecí.

„Dokument je vo finálnej podobe, v súčasnosti rozosielame jeho návrh na 17 mestských častí. Po zozbieraní a zapracovaní pripomienok by o návrhu VZN malo rokovať mestské zastupiteľstvo,“ uviedla pre ASB viceprimátorka. Nariadenie by malo platiť od januára 2024. Prideľovanie nájomných bytov, vzhľadom na ich veľký nedostatok v hlavnom meste, považuje verejnosť za veľmi citlivú agendu.

Lenka Antalová Plavuchová
Lenka Antalová Plavuchová | Zdroj: Miro Pochyba

Byty treba aj pre mestských policajtov

Lenka Antalová Plavuchová v diskusii uviedla, že magistrát má v poradovníku 600 žiadateľov o byt, cca 800 bytov má v správe on a cca 1 200 mestské časti. Magistrát má záujem zamestnať ľudí v mestskej polícii aj šoférov a šoférky v Dopravnom podniku Bratislava, kde má práve poskytnutie nájomného bývania pre osobu alebo rodinu svoje dôležité miesto. Mesto informovalo v apríli, že pripravuje výstavbu cca 400 nájomných bytov, z toho 103 bytov bude v projekte na Muchovom námestí v mestskej časti Petržalka.

„Cieľom je, aby sa tieto byty prideľovali podľa nových pravidiel,“ konštatovala. Mesto využíva úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z rezortu dopravy a má jasné predstavy o tom, aké kritériá majú žiadatelia spĺňať. Môže to byť len 3-násobok životného minima, v prípade bežných bytov, a 4- až 5-násobok životného minima, ak ide o byty pre vybrané profesie, ktoré potrebujeme na chod mesta,“ spresnila výšku príjmu žiadateľov.

Mesto rieši náhradné náhradné nájomné bývanie

Hlavnou cieľovou skupinou podľa bytovej koncepcie sú ľudia ohrození stratou bývania alebo bývajúci v nevhodných podmienkach, napr. v ubytovni. Mestské nájomné byty sú určené aj pre 475 čakateľov na náhradné nájomné bývanie z reštituovaných bytových domov, ich situáciu má podľa zákona vyriešiť samospráva.

Mesto počíta s tým, že minimálne polovica bytov v pripravovaných projektoch bude určená pre nich. „Máme povinnosť nielen zabezpečiť náhradné nájomné bývanie, ale aj kompenzovať reštituentom mesačné nájomné, ktoré je regulované. Ako mesto doplácame ročne kompenzáciu takmer 2 milióny eur,“ konštatovala.