Rozšírenie základnej školy v Záhorskej Bystrici prinieslo nadštandard

Partneri sekcie:

Záhorská Bystrica ako okrajová štvrť Bratislavy prechádza rozvojom, čo vyvoláva potrebu rozšírenia vzdelávacej infraštruktúry. Prístavba základnej školy na Hargašovej ulici a nadstavba jej jedálne sú príkladom rozšírenia kapacity existujúceho objektu, ktorý môže inšpirovať pri obnove typových štátnych škôl.

Projekt rozšírenia školy a školskej jedálne pripravila architektonická kancelária PANTOGRAPH, ktorej sú návrhy vzdelávacích inštitúcií v poslednom období veľmi blízke.

Obnova Základnej školy v Záhorskej Bystrici bola pre ateliér druhou realizáciou školskej stavby, pričom architekti v podstate paralelne pracovali na ďalšej rekonštrukcii Základnej školy na Plickovej ulici v Bratislave-Rači. Tá je momentálne tesne pred dokončením a kolaudáciou a v septembri 2023 by do nej mali nastúpiť prví prváci.

„Okrem základných škôl máme ešte v portfóliu Materskú školu Tramín na Kadnárovej ulici v Bratislave-Rači, ktorej výstavba práve začala – základný kameň poklepali minulý mesiac. V Záhorskej Bystrici pripravujeme ešte projekt Campusu – základnej školy s dvoma telocvičňami a plavárňou,“ informovala Ing. arch. Linda Hrušovská.

Nadstavba má podobu drevenej konštrukcie s prevýšenými svetlíkmi.
Nadstavba má podobu drevenej konštrukcie s prevýšenými svetlíkmi. | Zdroj: Rastislav Blaško

S ohľadom na architektonicko-výtvarné riešenie

Zámerom investora Základnej školy v Záhorskej Bystrici bolo zhodnotenie a rozšírenie kritického nedostatku kapacít miestnej školy. Technicko-ekonomická úroveň dostavby zodpovedá požiadavkám kladeným na takýto druh objektu, v ktorých musí popri technicko-bezpečnostných požiadavkách byť zohľadnené aj architektonicko-výtvarné riešenie.

V tomto prípade bolo zvolené nadštandardne, z čoho vyplývajú aj použité výrazové prostriedky a materiály. Projekt doplnil sériu prestavaných a vybudovaných objektov v areáli školy – v posledných rokoch tu totiž vznikla športová hala a nadstavby sa dočkala aj škôlka.

Prístavba a nadstavba jedálne ZŠ Záhorská Bystrica 03
Prístavba a nadstavba jedálne ZŠ Záhorská Bystrica | Zdroj: Rastislav Blaško

Nové podlažie s pílovou siluetou

Nadstavba s charakteristickou pílovou siluetou je zhotovená ako jednopodlažná ľahká, drevená konštrukcia s prevýšenými svetlíkmi. Tie presvetľujú priestory nových učební a vedú svetlo aj do centrálnej chodby. V priestore nadstavby vzniklo osem učební, hygienické priestory pre žiakov a kancelársky priestor učiteľov. Nové druhé nadzemné podlažie na úrovni pôvodnej strechy má úžitkovú plochu 658,44 m2. Dá sa naň dostať dvoma novo vybudovanými schodiskami na severnom a južnom konci objektu.

Úprava dispozície prízemia

Návrh počítal nielen s prístavbou a vytvorením nadstavby na existujúcom jednopodlažnom objekte jedálne a ZUŠ, ale aj s úpravou dispozičného riešenia na prvom nadzemnom podlaží. V rámci neho v južnej časti objektu, smerom od ulice Hargašova, architekti vytvorili nový vstup do školy so zádverím, schodiskom a hygienickým zariadením. To je oproti pôvodnému doplnené o dostatočný počet sanity.

Šatne pre žiakov pri vstupe vznikli na mieste bývalej učebne. Aj pôvodná prevádzka kuchyne sa upravila pre súčasné potreby. Pridali sa a zväčšili priestory prípravy a výdaja jedál a na mieste pôvodného kabinetu vznikli kuchynské sklady. V severnej časti sa objekt rozšíril o priestory jedálne, schodiska, šatní a nového vstupu pre stravníkov jedálne.

Voľba materiálov v interiéroch vychádzala z celkovej koncepcie obnovy.
Voľba materiálov v interiéroch vychádzala z celkovej koncepcie obnovy. | Zdroj: Rastislav Blaško

Čo najviac eko

Pri prestavbe sa počítalo aj s výnimočnými svetelnými podmienkami v jednotlivých triedach, o dostatočnú kapacitu čerstvého vzduchu pre žiakov sa stará riadené vetranie, ktoré je súčasťou nízkoenergetického štandardu. Konštrukcia má nízku uhlíkovú stopu a s ohľadom na emisie boli vybrané aj prírodné materiály v interiéri.

„Voľba materiálov v interiéroch bola jasná a vychádzala z celkovej koncepcie – urobiť školu čo najviac eko. Čo sa týka farebnosti, hľadali sme jednu farbu, ktorá by dobre ladila s brezovými preglejkami. Nechceli sme to príliš farebné. A prečo práve modrá? Lebo modrá je dobrá,“ vysvetlila za architektonický tím Linda Hrušovská.

Prístavba a nadstavba jedálne ZŠ Záhorská Bystrica 09
Prístavba a nadstavba jedálne ZŠ Záhorská Bystrica | Zdroj: Rastislav Blaško

V štátnej škole nadštandardne

Ako povedal Ing. arch. Miroslav Hrušovský v minuloročnom rozhovore pre ASB, v PANTOGRAPHe si architekti pri tvorbe projektu predstavujú, že by v ňom chceli žiť a pracovať. Tento prístup je podľa Lindy Hrušovskej súčasťou každej tvorby, či už na vedomej, alebo nevedomej úrovni. Nebolo tomu inak ani v prípade tejto obnovy, z ktorej ešte stále doznievajú pozitívne ohlasy. Čo z projektu ZŠ v Záhorskej Bystrici najviac utkvelo architektom v pamäti?

„Vysoko pozitívny ohlas obyvateľov Záhorskej Bystrice a najmä detí. Tá detská nefalšovaná radosť a nadšenie, že aj v štátnej škole sa môžete cítiť nadštandardne,“ doplnila Linda Hrušovská.

Rekonštrukcií školských objektov bude pribúdať

Moderný a vizuálne estetický objekt, ktorý vznikol, je príkladom obnovy, ktorá by mohla inšpirovať aj iné samosprávy rozširujúce kapacity škôl z fondov Európskej únie. V roku 2022 len v Bratislavskom samosprávnom kraji chýbalo až 9-tisíc miest pre školákov.

Nedávno dokončená obnova ZŠ v Záhorskej Bystrici bola financovaná práve z výzvy na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Mestská časť požiadala o finančné prostriedky vo výške 1,93 milióna eur a spoluúčasť vo výške 5 % z celkovej sumy oprávnených nákladov financovala z vlastného rozpočtu.

Nadstavba má podobu drevenej konštrukcie s prevýšenými svetlíkmi.
Prístavba a nadstavba jedálne ZŠ Záhorská Bystrica 10
Prístavba a nadstavba jedálne ZŠ Záhorská Bystrica 09
Prístavba a nadstavba jedálne ZŠ Záhorská Bystrica 08
Prístavba a nadstavba jedálne ZŠ Záhorská Bystrica
Prístavba a nadstavba jedálne ZŠ Záhorská Bystrica 02
Prístavba a nadstavba jedálne ZŠ Záhorská Bystrica 03
Prístavba a nadstavba jedálne ZŠ Záhorská Bystrica 04

Prístavba a nadstavba jedálne ZŠ Záhorská Bystrica

Architekt: PANTOGRAPH – Peter Kožuško, Tomáš Auxt, Miroslav Hrušovský, Linda Hrušovská, Matúš Viskup, Peter Hudač, Kristián Vnučko, Matúš Krajčík
Investor: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
Podlažná plocha:  658,44 m2 (nadstavba)
Návrh: 2019 – 2021
Realizácia: 2022 – 2022

Článok bol uverejnený v časopise ASB 5/2023