ASB Články na tému

Záhorská Bystrica

Záhorská Bystrica ako okrajová štvrť Bratislavy prechádza rozvojom, čo vyvoláva potrebu rozšírenia vzdelávacej infraštruktúry. Prístavba základnej školy na Hargašovej ulici a nadstavba jej jedálne sú príkladom rozšírenia kapacity existujúceho objektu, ktorý môže inšpirovať pri obnove typových štátnych škôl.

Sláva Štefancová -

Záhorská Bystrica, ktorá sa nachádza na úpätí Malých Karpát, má dobré napojenie na diaľnicu a rozmanité možnosti na trávenie voľného času. Tu sa nachádza projekt Kolísky, ktorého ústrednými prvkami sú zeleň, kvalitné stavebné spracovanie a invenčné architektonické riešenia.