Vilna School, Charkiv
Galéria(9)

Doobeda pre študentov, večer pre komunitu. Ukrajinská škola môže nastoliť nový trend obnovy krajiny

Už viac ako rok trvajúci vojnový konflikt u našich východných susedov zničil približne 300 vzdelávacích objektov po celej krajine. Postupne sa však objavujú plány, ktoré majú priniesť ich obnovu, respektíve opätovnú výstavbu. Jedným z takýchto príkladov je aj školské zariadenie v Charkive, ktoré slúžilo deťom od 6 do 17 rokov.

V lete minulého roka budovu zasiahla raketa. Zrútili sa stropy, objekt prišiel o niekoľko poschodí, vlastne sa zaradil rovno medzi zničené objekty. Koncepciu „znovuzrodenia“ tejto charkivskej školy nedávno predstavilo miestne architektonické štúdio IK-Architects, ktoré svoj návrh pripravilo dobrovoľne a bez nároku na odmenu. Ich koncept má tri hlavné ciele.

V prvom rade chce opätovne zabezpečiť študentom priestory pre štúdium, čo sa spája s druhým motívom tohto projektu. Tým je predstavenie nového moderného štýlu výučby s ohľadom na súčasné technológie či nároky spoločnosti. V neposlednom rade má predstavený návrh tiež prinavrátiť ľudí do mesta, čo je spojené s voľnočasovým využitím priestorov budúcej školy.

Moderná a flexibilná

Pripravený návrh obnovy školy počíta s troma poschodiami a suterénom, dokopy s celkovou rozlohou 8 000 m2. Základ budúceho zariadenia tvoria takzvané funkčné bloky s vzdelávacím, administratívnym, športovým, rekreačným, zdravotníckym a stravovacím účelom. Architekti navrhli blokový dizajn aj preto, lebo umožňuje meniť budovu podľa potrieb.

Triedy chémie, biológie a informatiky budú mať najmodernejšie vybavenie. Učebne budú vybavené multimediálnymi zostavami a polohovateľný nábytkom. Niektoré z nich budú prispôsobené aj pre potreby prípadného online vyučovania. Myslelo sa tiež na deti so zdravotným postihnutím, pre ktoré sú navrhnuté špeciálne triedy s bezbariérovým prístupom. Chýbať nebude ani protiletecký kryt.

Vilna School, Charkiv
Vilna School, Charkiv | Zdroj: IK Architects

Aula a triedy určené pre štúdium hudobnej či výtvarnej výchovy poslúžia pre školské predstavenia či koncerty. Veľká jedáleň s kapacitou 180 miest na sedenie bude disponovať okrem bufetu tiež kaviarňou. Knižnica v novom architektonickom koncepte poskytne priestor pre informačné centrum či diskusie a stretnutia.

Budova novej školy má byť vsadená do lesoparkovej oblasti s rozvíjajúcou sa zástavbou. Sama pritom má byť akýmsi zeleným prvom celej štvrte, keďže jej fasáda bude z dreva. Výber farieb má vytvárať príjemnú atmosféru, spojené sklenené vitráže zase chcú navodiť pocit slobody.

Budovu v júli minulého roka zasiahla raketa:

Active House

Areál školy bude mať okrem edukačného významu najmä voľnočasový charakter, keďže má bude pripravený vítať ľudí počas voľných večerov či víkendov. Predstaveným dvojitým využitím celého priestoru začína na Ukrajine nová etapa miestnej architektúry, ktorá sa vie flexibilne prispôsobiť potrebám ľudí. 

Vilna School, Charkiv
Vilna School, Charkiv | Zdroj: IK Architects

Aj ďalšie časti objektu ako telocvičňa, posilňovňa, vonkajšie ihrisko, amfiteáter či prednáškové sály, budú okrem vyučovania k dispozícii vo voľnom čase pre verejnosť. Tento štýl prevádzky má zároveň priniesť potrebné prostriedky na prevádzku celej inštitúcie. Keďže má ísť o modernú školu 21. storočia, solárne panely, tepelné čerpadlá či inteligentné osvetlenie patria k štandardu, ktorým má budova disponovať.

Vilna School, Charkiv
Vilna School, Charkiv
Vilna School, Charkiv
Vilna School, Charkiv
Vilna School, Charkiv
Vilna School, Charkiv
Bloková štruktúra školy.
Bloková štruktúra školy.

Vilna School, Charkiv

Architekt: IK Architects
Poloha: Charkiv
Rozloha: 8 000 m2
Stav: v príprave