06 Lavobrezny severozapadny pohlad 20200710 nif

Komárňanský most Monoštor patrí medzi svetové unikáty

Most s unikátnym vzhľadom spojil dva brehy Dunaja, a to po 16-ročnej práci projektantov, investorov aj zhotoviteľov. Cezhraničný projekt bol špecifický v tom, že musel vyhovovať zákonom a technickým predpisom platným na Slovensku aj v …