Materská škola Myjavská
Galéria(7)

Príťažlivá architektúra namiesto schátranej budovy. Staré Mesto ukázalo atraktívny návrh novej škôlky na hradnom kopci

Partneri sekcie:

Zlý statický posudok, schátraná fasáda a čakanie na spasenie. Aj tak sa dá nazvať dlhoročný stav budovy materskej školy na Myjavskej ulici v Starom Meste. ktorá je v katastrofálnom stave. Ako sa zdá, ulicu nemusí špatiť navždy. Mestská časť sa rozhodla nahradiť budovu materskej školy reprezentatívnym projektom na vysokej architektonickej úrovni.

Dnes v Bratislave rezonuje najmä dokončenie výstavby škôlky na Kadnárovej ulici v Rači. V tomto prípade ide o jedinečný architektonický počin z pera architektov z ateliéru Pantograph. Tí tu navrhli ekologický projekt materskej školy kruhového charakteru, ktorá je postavená z dreva. Rača tak nastavila latku budovania predškolských zariadení poriadne vysoko. Dnes je stavba tesne pred kolaudáciou a svoje brány plánuje otvoriť už v septembri.

Ako sa zdá, mestská časť s bohatými vinohradníckymi tradíciami nebude jediná s novou inštitúciou pre najmenších. Svoje plány nedávno predstavilo aj Staré Mesto, ktoré chce nahradiť schátranú budovu na Myjavskej ulici neporovnateľne vhodnejším projektom novej materskej školy.

Súčasná podoba budovy škôlky, ktorá bude asanovaná
Súčasná podoba budovy škôlky v Starom Meste, ktorá bude asanovaná | Zdroj: Google Street View

Objekt sa nachádza v pomerne úzkej ulici na hradnom kopci, neďaleko Základnej školy Mudroňova, kde pred časom zrealizoval Metropolitný inštitút projekt Mesto pre deti s cieľom zvýšiť bezpečnosť detí a peších v tejto lokalite. Iniciatíva bola nedávno terčom kritiky policajtov, podľa ktorých boli úpravy nezákonné, o čom sme podrobnejšie písali v tomto článku. 

Táto realizácia sčasti zasahuje aj do Myjavskej ulice, ktorá začína práve na križovatke s Mudroňovou a končí sa vo vilovej štvrti, kde už pokračuje Lichardovou ulicou. Pozemok školy sa pritom rozprestiera hneď na troch uliciach – Myjavskej, kde je hlavný vchod do budovy, Broskyňovej ulice, kde sú popri pozemku postavené garáže a Mudroňovej, kde sa nachádza dvor škôlky.

Ako uviedlo Staré Mesto v najnovšom čísle Staromestských novín, materskú školu získalo do svojej správy v roku 2016 od hlavného mesta. V tom čase mala budova zlý statický posudok a odborníci zhodnotili jej stav ako havarijný. Napriek snahám stavbu zastabilizovať bolo len otázkou času, kedy budú nielen deti patriace do obvodu Materskej školy Myjavská potrebovať novú budovu. 

Vizualizácia MŠ Myjavská00001
Vizualizácia novej podoby Materskej školy Myjavská | Zdroj: Staré Mesto

Posudok na dočasnú sanáciu objektu pritom vyprší už v roku 2024, aj to je podľa Starého Mesta jeden z dôvodov, prečo sa mestská časť rozhodla s výstavbou novej škôlky neváhať a projekt začať realizovať. 

Stará škôlka na Myjavskej teda načas zavrie svoje brány a koncom školského roka 2023/2024 vyprevadí posledné deti, ktoré budú ako kompaktný kolektív umiestnené do materskej školy v jej blízkosti. „Presun kolektívu ako celku považujeme za mimoriadne dôležitý pre komfort a sociálne vzťahy detí. Búracie práce sú nateraz naplánované na jeseň 2024, podmienkou je získanie stavebného povolenia a financií z plánu obnovy,” píše v článku Staré Mesto. To už má pripravený projekt na búracie povolenie a v priebehu mesiaca február má zažiadať o vydanie stavebného povolenia.

Mestská časť rovnako dodáva, že o finančné prostriedky sa bude usilovať aj z iných externých zdrojov s vlastným financovaním. V prípade, že bude Staré Mesto úspešným žiadateľom, môžu sa deti i rodičia tešiť na novú ekologickú škôlku, ktorej autorom je architekt René Baranyai. 

Nová budova má byť modrená, presvetlená a v prepojení s prírodou. Zároveň výrazne napomôže mestskej časti s kapacitami predškolských zariadení. Jej kapacita je až 110 detí a projekt počíta s veľkorysým zeleným dvorom, viacerými herňami aj parkovacími miestami nielen pre rodičov, ale aj pre zamestnancov.

„Základnou filozofiou návrhu bolo priniesť do Starého Mesta modernú škôlku, ktorá by bola hodná udržateľnej architektúry 21. storočia. Inšpiráciou nám boli rôzne škôlky – najmä zo zahraničia, kde ide v prvom rade o funkčnosť, kvalitné materiály a zároveň vytvorenie príjemného prostredia, a to nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Ich prepájaním vzniká priestor, kde sa deti cítia dobre a bezpečne. Bezkolízne priestory zase pomôžu k lepšej orientácii v priestore,” priblížil projekt architekt René Baranyai. 

Vizualizácia MŠ Myjavská00003
Vizualizácia novej podoby Materskej školy Myjavská | Zdroj: Staré Mesto

Návrh kladie veľký dôraz aj na exteriérové priestory, ktoré budú pocitovo oddelené na časť pre mladších a starších škôlkarov. Súčasťou bude posedenie – exteriérová trieda, kde sa budú deti priamo učiť vonku, spoznávať prírodu. Pribudnú záhony s rôznymi druhmi ovocia, kvetov, hmyzie domčeky, búdky pre vtáčiky a podobne. Samozrejme, nebudú chýbať ani tradičné plochy na loptové hry, preliezky, hojdačky a podobne.

Prepojenie s prírodou sa nekončí iba hrou na dvore: „Pre deti sme navrhli jedáleň orientovanú do zelene a parku s terasou. Tá by bola využívaná aj na stravovanie detí v prípade pekného počasia,” dopĺňa architekt. Nové riešenie škôlky počíta aj s dvoma vstupmi do areálu – jeden z Myjavskej ako hlavný a bezbariérový a druhý z Mudroňovej, aby mali rodičia možnosť odprevadiť školáka do ZŠ Mudroňova a zároveň odviedli dieťa do škôlky najkratšou trasou.

Ako sa ukazuje, zámer novej škôlky je multifunkčný a počíta aj s existujúcou občianskou vybavenosťou v priľahlom okolí. Tým si nový zámer pripisuje veľké plus a v budúcnosti sa môže stať vzorovým príkladom realizácie vzdelávacej inštitúcie. Tým je ale nateraz stále materská škola na Kadnárovej v Rači, ktorá je už dokončená. Zámer v Starom Meste je ale ďalším sľubným architektonickým počinom z pohľadu architektonickej úrovne i štandardu. 

Pre Bratislavu je to veľké plus, hlavné mesto tak môže získať ďalšiu kvalitnú novostavbu materskej školy, ktorá vzišla z pera renomovaného architekta. René Baranyai má za sebou realizáciu administratívnej budovy ABW v Kráľovej pri Senci, pričom projekt bol aj v širšej nominácii na vlaňajšie ocenenie CE ZA AR. Zo starších návrhov môžeme vybrať aj bytový dom Colorhouse II. v Trenčíne, zrealizovaný v roku 2014.

V jeho portóliu je aj rekonštrukcia domu v bratislavskej Ľudovej štvrti, ktorá bola predmetom viacerých mediálnych výstupov v roku 2020. Z rovnakého obdobia nájdeme aj dokončenú obnovu mezonetového bytu s výhľadom na Bratislavský hrad pre náročnejšieho klienta. Všetky návrhy sa vyznačujú precíznosťou a zjednoteným rukopisom, čo badať aj pri návrhu materskej školy na hradnom kopci. 

Teraz zostáva len čakať na získanie finančných prostriedkov, aby sa projekt mohol začať realizovať. S ním by mohla prejsť úpravou aj časť komunikácie Myjavskej ulice, ktorá je dnes v hroznom stave a pýta si nutnú opravu. Stať by sa tak mohlo aspoň v území novej materskej školy, na čo čiastočne poukazujú aj vizualizácie. Či sa tak v stane aj v realite je zatiaľ otázne.

Materská škola Myjavská
Vizualizácia MŠ Myjavská00001
Vizualizácia MŠ Myjavská00003
421957768 691877189803065 1168654222936971286 n
Súčasná podoba budovy škôlky, ktorá bude asanovaná
Škôlka sa nachádza medzi ulicami Myjavská, Mudroňova a Broskyňová ulica