Budúca podoba budovy (vľavo) a súčasný vizuál objektu (vpravo)
Galéria(9)

Vyše storočný dom na Palisádach môže prejsť rekonštrukciou: Staré Mesto obnovu v minulosti dvakrát zamietlo

Palisády sú prepychovou lokalitou s históriou siahajúcou hlboko do minulosti. Dnes ide o jednu z najkrajších ulíc Bratislavy, nachádza sa tu mnoho palácov i pamiatok, pričom väčšina postupne prechádza obnovou. Stať sa tak môže aj v prípade budovy na Palisádach číslo 53, ktorá vznikla pred viac ako 120. rokmi. Jej aktuálny stav je žalostný, čo sa ale môže v dohľadnej dobe zmeniť.

„Namiesto radu drevených palisád rad palácov!“ napísal pred takmer sto rokmi historik Tivadar Ortvay o jednej z najhonosnejších štvrtí Bratislavy. Drevenými palisádami myslel koly v obrannom vale, ktorý kedysi chránil mestské hradby. Dnes sa namiesto dreveného opevnenia nachádza veľkomestská zástavba s prepychovými nájomnými domami i historickými vilami.

Palisády sa oblúkovito vinú od Hodžovho námestia až po Bratislavský hrad. V 15. a 16. storočí sa ale ulica nachádzala za hranicami predmestia. Jej rozmach prišiel až ku koncu 19. storočia, keď sa tu začali stavať radové domy stredného meštianstva. Následne vznikla štvrť v podobe, v akej ju poznáme dnes. 

Súčasný vizuál budovy na Palisádach 53
Súčasný vizuál budovy na Palisádach 53 | Zdroj: Google Street View

Okrem nájomnych domov a historických víl sa tu nachádza aj niekoľko desiatok chránených pamiatok, vrátane nárožného domu na Palisádach číslo 53 a ulice Mateja Bela. Autorom stavby je Alexander Feigler, jeden z najproduktívnejších architektov Bratislavy na prelome 19. a 20. storočia. Staviteľská rodina Feiglerovcov navhrla aj stanicu prvej konskej železnice alebo historickú budovu SND a mnoho ďalších stavieb v bývalom Prešporku.

Eklekticistický nájomný bytový dom na Palisádach bol postavený v rokoch 1870 až 1900 v historickej uličnej zástavbe. Je trojpodlažný, v dvorovej časti obsahuje čiastočne štyri nadzemné podlažia a je podpivničený. Povala je pod dreveným krovom, ktorý má sedlový tvar nad celým pôdorysom do tvaru L s ukončením na koncoch štítovými stenami. 

Fasáda objektu opadáva, je počmáraná grafitmi a celý objekt potrebuje nutne rekonštrukciu
Fasáda objektu opadáva, je počmáraná grafitmi a celý objekt potrebuje nutne rekonštrukciu | Zdroj: Google Street View

Jeho obnova, ktorá súvisí predovšetkým s nadstavbou, je v pláne už od minulého desaťročia. Investorom bola spoločnosť N.M.J. s.r.o. so sídlom na Mudroňovej 45, ktorá tu chcela vytvoriť 5 samostatných bytových jednotiek a jeden apartmán formou vstavby a zvýšenia úrovne strechy.

Stavebný úrad v Starom Meste prijal návrh na vydanie územného rozhodnutia ešte v roku 2018. Nasledovali námietky, ktoré smerovali proti záväznému stanovisku Krajského pamiatkového úradu Bratislava a záväznému stanovisku Magistrátu hlavného mesta SR. Tie totiž s realizáciou prejektu súhlasili. 

V roku 2020, po všetkých prieťahoch, vydal pamiatkový úrad stanovisko, v ktorom nakoniec nesúhlasil s vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V júli roku 2020 ho nasledoval aj stavebný úrad v Starom Meste, ktorý zamietol návrh na vydanie územného rozhodnutia. Odvolací orgán však zrušil napadnuté rozhodnutie a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Tento istý scenár sa ale zopakoval o rok neskôr, keď stavebný úrad v mestskej časti druhýkrát zamietol návrh na vydanie územného rozhodnutia.

V súčasnosti sú známe nové skutočnosti. V prvý júnový deň tohto roku bolo na projekt vydané súhlasné záväzné stanovisko hlavným mestom, čo znamená, že navrhovaná zmena dokončenej stavby je v súlade s územným plánom. V dokumentácii už pritom nie je uvedený predchádzajúci investor N.M.J. s.r.o., ale spoločnosť IC Smart-Ing, s.r.o.

Taktiež sa začína nový proces na vydanie územného rozhodnutia. Staré Mesto zverejnilo v septembri tohto roku upovedomenie o začatí územného konania o umiestnení stavby. Z neho vyplýva, že firma N.M.J. s.r.o. je spoločnosťou IC Smart-Ing, s.r.o. len zastupovaná.

Budúci vizuál budovy
Budúci vizuál budovy | Zdroj: Bratislavské strechy

V dokumentáciách sú napísané aj detailnejšie informácie o projekte. Cieľom je zobytnenie celého podkrovia s prístupom na samostatné terasy, a to vybudovaním 6 bytových jednotiek. Namiesto pôvodných 2 bytov vzniknú 4 nové podkrovné nehnuteľnosti, z toho pôvodné 2 bytové jednotky budú zrekonštruované v rámci bytového domu. 

Strešná konštrukcia z uličnej časti bude mať zachovaný pôvodný charakter s rešpektovaním výškových pomerov rímsy, pričom sa zmení jej sklon a budú pridané strešné okná. Zo strany dvora bude pôvodný krov nahradený novým nadmurovaným priestorom s krovom so sklonom 13 stupňov v kombinácii s plochou strechou.

Nadstavba z dvorovej časti je navrhnutá bez vysunutia novej hmoty pred líce fasády. Nárožná vežička objektu má byť zachovaná a umelecko-remeselne obnovená, pričom v budove bude doplnené schodisko, ktoré má byť predĺžené o dve ramená a do priestoru schodiska bude osadený výťah s 5 stanicami. Pre novo navrhované byty bude prislúchať 9 parkovacích miest, ktoré sú dokladované nájomnou zmluvou.

Budúci vizuál budovy - nové strešné byty
Budúci vizuál budovy – nové strešné byty | Zdroj: Bratislavské strechy

Iniciátorom tejto obnovy je spoločnosť Bratislavská strecha, ktorá sa zameriava na nadstavby budov v hlavnom meste. Na svojej oficiálnej stránke firma komunikuje, že zámer prinesie kompletnú obnovu celej budovy a pôjde o výnimočnú rekonštrukciu.

Spoločnosť pritom zverejnila aj niekoľko príťažlivých vizualizácií, z ktorých je zrejmé, že nové byty v nadstavbe prinesú nadštandard ako aj nové výhľady na Bratislavu. Znázorenená je aj obnovená fasáda objektu, ako aj nárožná veža i pohľady z výšky na novú strechu.

Táto rekonštrukcia je viac než nutná. Dom je v hroznom a najmä nereprezentatívnom stave, fasáda je počmáraná grafitmi, opadáva zo všetkých strán a celý objekt postupne pustne vrátane dverných či okenných otvorov. Strecha na tom nie je o nič lepšie a celkovo ide o zastaralý objekt, ktorému by zmienená rekonštrukcia značne pomohla.

A pomohla by celej ulici. Na Palisádach boli už v nedávnej minulosti ohlásené viaceré obnovy, ktoré môžu zlepšiť aktuálny stav štvrte. Večná škoda je vyasfaltovanie peších komunikácií magistrátom spred pár rokov. Ulica by si totiž zaslúžila oveľa vyšší štandard verejných priestorov, čo by sa ale s najväčšou pravdepodobnosťou odrazilo vo finančných možnostiach mesta, keďže takáto revitalizácia by bola finančne náročnejšia. 

Nastáva však otázka, aká ulica by si zaslúžila dôkladnejšiu obnovu, než spojnica medzi Prezidentským palácom a Bratislavským hradom. Nateraz sú aspoň naplánované obnovy budov. Kedy sa ale začne s rekonštrukciou stavby z 19. storočia je v súčasnosti otázne.

Súčasný vizuál budovy na Palisádach 53
Súčasný vizuál budovy na Palisádach 53
Fasáda objektu opadáva, je počmáraná grafitmi a celý objekt potrebuje nutne rekonštrukciu
Budúci vizuál budovy
Budúci vizuál budovy
Budúci vizuál budovy
exterier 1 scaled
Budúci vizuál budovy - nové strešné byty