Viladom Tajovského: výhľady zabezpečuje „kukaňa“

Partneri sekcie:

Realizácia objektu bratislavského štúdia pod vedením Martina Bielika a Kataríny Michalkovej dostala do vienka špecifickú perspektívu. A to doslova. Autori sa zamerali na vytvorenie výhľadov do krajiny, ktorá má čo ponúknuť, zatiaľ čo šikovne eliminovali nielen vizuálny ruch mesta. Akcentom zosobňujúcim túto myšlienku je aj „kukaňa“ navrchu budovy.

Situovanie objektu na pozemku, orientácia jeho hlavných fasád, odstupové vzdialenosti, lokalizácia polyfunkcie a vstupy a vjazdy do objektu, boli determinované hlavnou myšlienkou – vytvoriť bytový dom s maximálnym množstvom výhľadov na vnútorné mesto (centrum mesta a mestský park).

A v širších súvislostiach na prírodný masív (vrch Urpín), ktorý z jednej strany lemuje Banskú Bystricu, s ideálnou orientáciou bytov na svetové strany, s využitím terénnych daností územia a s elimináciou okenných perforácií fasády orientovaných do rušnej Tajovského ulice. Pôdorysná stopa objektu je v tvare obdĺžnika so skosenou hranou, ktorá sleduje hranu rovnomennej ulice.

Viladom Tajovského.
Viladom Tajovského.
Predzáhradky, balkóny, terasy – obyvatelia majú prístup do exteriéru na každej úrovni.
Lichotivé tiene čistých línií.
Pôdorys 1. NP (hore), pôdorys 3. NP a rez (dole).
Situácia.

Kukaňa a Urpín

Z hľadiska hmotovej skladby návrh predlžuje existujúcu zástavbu v území a vnáša doň reprezentatívny objekt modernej architektúry. Vstupy do bytovej aj polyfunkčnej časti objektu sa nachádzajú na 1. NP a sú prepojené s verejným chodníkom dláždenou plochou nepravidelného tvarovania upozorňujúceho na vstupy.

Hmota objektu je výškovo diferencovaná s ustupujúcimi podlažiami v smere od rodinných domov a od juhozápadnej strany. Objekt je v celej pôdorysnej stope 1.NP s tromi nadzemnými podlažiami, štvrté a piate nadzemné podlažia sú ustúpené. Na poslednom podlaží je umiestnený akcentujúci objem, tzv. „kukaňa“ s panoramatickým výhľadom na mesto a Urpín, definujúci nezameniteľnosť a autenticitu navrhovaného architektonického vyjadrenia.

Smerovanie akcentujúceho objemu prepožičiava svoje natočenie ďalším konštrukčným/výrazovým prvkom – rozdeľujúce paravány na terasách, kovové zábradlia v interiéri aj v exteriéri. Natočenie prvkov nie je samoúčelné, pretože chráni pred zvedavými pohľadmi prechádzajúcich (od rušných častí okolia), ale majiteľov neruší pri veľkolepých výhľadoch.

Hmoty a prvky sa odvracajú od ruchu a smogu a privracajú sa k pokoju a prírodným prvkom. Zelené plochy tvoria významné zastúpenie a výsadba zelene má zvyšovať komfort obyvateľov viladomu a vnášať prírodné prostredie aj na opačnej strane objektu.

V blízkosti posedenia vo forme betónových lavičiek boli vysadené okrasné ovocné stromy, ktoré majú v čase kvitnutia vytvárať kúzelnú kulisu. Práve prvky vonkajšej drobnej architektúry korigujú a zjednocujú daný priestor. Nemajú len funkčný význam, ale sú aj spolupôsobiacim elementom celkovej kompozície v estetickom vnímaní daného priestoru.

Predzáhradky, balkóny, terasy – obyvatelia majú prístup do exteriéru na každej úrovni.
Predzáhradky, balkóny, terasy – obyvatelia majú prístup do exteriéru na každej úrovni. | Zdroj: Vladimír Veverka
Alexandra Müllerová (redakčná úprava)

Článok bol publikovaný v ASB Špeciáli TOP 50 01/2021.