Nájomné byty v Skalici boli postavené aj vďaka podpore zo ŠFRB, ilustračný obrázok

Schválili zákon o štátnej podpore nájomného bývania. Prvým investorom má byť Vienna Insurance Group

Poslanec Miloš Svrček (Sme rodina) predložil pôvodný návrh zákona o štátnej podpore nájomného bývania ešte v júli 2021, od septembra ho prekladali pre chýbajúcu podporu v koalícii.

Národná rada SR v stredu (25.mája) zákon schválila spolu s veľmi rozsiahlym pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina), ten ho v pléne čítal dlhšie ako hodinu.

Zákon je jednou z hlavných priorít hnutia Sme rodina, je súčasťou programového vyhlásenia vlády a účinnosť má nadobudnúť 1. júla 2022. Zámerom je riešiť aktuálny problém s dostupnosťou bývania na Slovensku pre široké skupiny obyvateľstva.

„Nájomné bývanie s regulovaným nájmom je rozšírenou formou bývania vo viacerých krajinách Európskej únie, ako je napríklad Holandsko, Rakúsko alebo Veľká Británia, a z tohto dôvodu je potrebné ísť cestou výstavby nájomných bytov a pomôcť ľudom sa dostať k primeranému bývaniu,“ zdôvodnil Svrček zákon o štátnej podpore nájomného bývania.

Mestské nájomné bývanie v Bratislave-Záhorskej Bystrici
Nájomné bývanie v Elektrovode | Zdroj: Archív ateliérov tudeny architekti – Peter Stec, AK Ľubomír Závodný a Terra Florida

 Nájomné byty – okrajová forma bývania

S neustálym rastom cien nehnuteľností a sprísňovaním podmienok pre hypotéky podľa poslanca rastie skupina obyvateľov, ktorí si napriek trvalému príjmu nedokážu zabezpečiť vlastné bývanie v podobe hypotéky alebo komerčného nájmu, prípadne táto forma bývania znamená dlhodobé neúnosné finančné zaťaženie.

„Segment nájomného bývania predstavuje na Slovensku iba okrajovú formu bývania. Podľa údajov z Eurostatu z roku 2019 tvorí nájomný sektor iba 9 % z celkového bytového fondu a štátne nájomné bývanie tvorí len 3 %,“ podotkol Svrček.

Na základe zákona by mala do konca tohto roka vzniknúť agentúra, ktorá bude vytvárať podmienky a nástroje pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania. Má určovať pravidlá a zabezpečovať výber investičných partnerov.

Agentúra bude aj vlastníkom finančných prostriedkov garančného fondu, na jej návrh bude vláda schvaľovať investičných partneroch aj uzatváranie investičných zmlúv. Informačný systém bude zahŕňať register prenajímateľov, ktorí uzatvoria zmluvu o prevádzke bytového domu, a register záujemcov o uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa tohto zákona.

Príspevok od zamestnávateľa

Zamestnávatelia môžu poskytnúť zamestnancom, ktorí budú nájomcami bytu so štátnou podporou, príspevok vo výške najviac 360 eur mesačne.

„Suma príspevku poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom na štátom podporované nájomné bývanie bude oslobodená od dane z príjmu fyzických osôb ako aj od sociálnych a zdravotných odvodov. Príspevok bude zároveň daňovým výdavkom na strane zamestnávateľa, ktorý príspevok zamestnancovi poskytne,“ uviedol Svrček.

Na tento príspevok budú mať nárok aj policajti, hasiči a záchranári. Vláda bude určovať maximálnu výšku nájomného, jeho súčasťou nebudú náklady na prevádzku, údržbu a opravy bytového domu ani náklady na energie v byte.

Na stavbu, obnovu a prestavbu bytového domu alebo jeho časti na bývanie, vrátane pozemku, bude platiť znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 5 percent.

„Znížená sadzba sa môže uplatniť iba v prípade, ak prenajímateľ nadobudol alebo nadobudne bytový dom definovaný v zákone o štátnej podpore nájomného bývania do svojho vlastníctva a má zároveň uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu s investičným partnerom alebo prenajímateľ je zverejnený v registri prenajímateľov, ktorý vedie agentúra,“ priblížil Svrček.

Znížená sadzba sa nebude vzťahovať na nebytové priestory, napríklad pre obchod, služby, apartmány či výrobné prevádzky.

Pôvodný návrh zákona predložil poslanec Svrček pred desiatimi mesiacmi, cez prvé čítanie prešiel vlani v júli, ale od septembra ho pravidelne posúvali na ďalšie rokovania parlamentu pre výhrady a chýbajúcu podporu v koalícii. Kritizovali ho aj ministerstvo financií, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť či Združenie miest a obcí Slovenska.

Proces prideľovania bytov bude transparentný

Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý potvrdil, že prvým investorom v nájomnom bývaní na Slovensku je rakúska poisťovňa Vienna Insurance Group. Je pripravená investovať minimálne 300 až 500 milióna eur do novej výstavby.

Preto je podľa neho dôležité, aby čo najskôr vznikla štátna agentúra a mohli sme pristúpiť k uzatvoreniu investičnej zmluvy. Zároveň rokujeme s ďalšími investormi, ktorí patria k najvýznamnejším hráčom v rámci dostupného nájomného bývania v Európe.“

Výhody tohto modelu sú pritom jednoznačné. „Novopostavené bytové domy budú financované výlučne zo súkromných zdrojov, nie štátu, pričom tento ekosystém priláka nové investície a bude pre verejné financie prebytkový. Investor získava možnosť obstarať bytové domy so zníženou 5 % DPH,“ dodáva Štefan Holý s tým, že nájomcovia získavajú možnosť získať príspevky od zamestnávateľov až do výšky 4 eur na m2.

Štefan Holý v parlamente
Štefan Holý v parlamente | Zdroj: SITA

„Maximálne pôjde o 360 eur mesačne, ktoré budú pre nájomcu zamestnanca oslobodené od daní a odvodov a zároveň budú pre zamestnávateľa daňovo uznateľný náklad, čo by malo viesť k výraznej podpore mobility práce ako aj podpory zamestnanosti.“

Výberový proces na pridelenie bytov bude transparentný, pričom v praxi to bude znamenať, že prihlásiť sa bude môcť prakticky ktokoľvek. Ľudia s príliš nízkym alebo naopak vysokým príjmom, bez trvalého pobytu či neplatiči s podlžnosťami, budú automaticky diskvalifikovaní.

Podľa predkladateľa zákona Miloša Svrčeka zo Sme Rodina bude transparentnosť procesu prideľovania bytov zabezpečená prostredníctvom digitalizácie registračného a rezervačného systému.

„Vznikne jednoduchá platforma s ponukou. Záujemca si zarezervuje voľný byt a na základe vopred zadefinovaných kritérií rozhodne počítač. Elimináciou ľudského zásahu do výberového procesu chceme dosiahnuť najvyššiu možnú mieru transparentnosti.“

Na Slovensku chýba aktuálne približne 220 tisíc bytov. Ide o dôsledok desaťročí neriešenia bytovej otázky zo strany štátu. K spusteniu výstavby nájomných bytov s garanciou štátu výrazne pomôžu aj nové stavebné zákony, ktoré prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala tento mesiac.

SITA