HORE 1B9A9629 2
Galéria(6)

Proxenta Residence má unikátny zakladač áut

Jeden z najexponovanejších dopravných uzlov Bratislavy – Račianske mýto – má nový orientačný bod. Zmŕtvychvstaním pôvodného projektu z roku 2006 vznikla nová polyfunkčná budova s bytmi a kancelárskymi priestormi, známa ako Proxenta Residence.

Novostavba s oficiálnym názvom TOWER ONE bola postavená v širšom centre Starého Mesta na lichobežníkovom pozemku ukončujúcom súbeh ulíc Mýtna a Radlinského. Kompliko­vaná križovatka rozprestierajúca sa pred ním momentálne prechádza sériou zmien a v blízkej budúcnosti ju čaká reorganizácia.

NAHRADA 1B9A8673
HLAVNA 1B9A9595 2
HORE 1B9A9629 2
SV pohľad
JV pohľad
Výkres

Budova je riešená ako samostatný objekt, zo strany Radlinského ulice sčasti pristavaný k jestvujúcej budove základnej umeleckej školy. Pôvodný projekt administratívnej budovy z roku 2006 bol so súhlasom autorov projekčnou firmou VERIDA kompletne konštrukčne a dispozične prepracovaný na polyfunkčný bytový dom, čo sa odrazilo aj na fasádach vytvorením loggií, osadením preskleného výťahu a zmenou okenných otvorov.

V rámci zmeny riešenia pôvodného automatického parkovacieho systému sa medzi Mýtnou a Radlinského ulicou vytvoril podjazd. Zachované ostali pôvodné rozmery, celkový tvar a základné členenie hmoty, zastavaná plocha a výška objektu tak, ako ich navrhol ateliér AK Jančina.

Časť obvodového plášťa budovy na 1. až 3. nadzemnom podlaží zo strany Račianskeho mýta tvorí hliníkový fasádny systém, ktorý sa skladá zo zvislých stĺpikov a vodorovných priečnikov s viditeľnou šírkou profilu 50 mm. Charakteristikou objektu je tiež kontrastná bielo-čierna fasáda.

Výkres
Výkres | Zdroj: PROXENTA Group

Zakladač áut

Finálna podoba Proxenta Residence je 13-podlažná veža s charakteristickými vystupujúcimi a ustupujúcimi podlažiami s presahom do ulíc v najširšom bode, vďaka čomu má nezameniteľný oblý charakter. Na prvých štyroch podlažiach sa nachádzajú kancelárie a obchodné priestory, na ostatných dvojizbové byty a apartmány.

Mimoriadne rušná lokalita je predpokladom, že dlhodobé bývanie bude okrajovou záležitosťou a obytné jednotky budú skôr investičného charakteru. Rezidencie sa predávajú do veľkej miery ako holobyty. Parkovanie v podzemí je riešené systémom automatických zakladačov s celkovým počtom miest 138.

REDAKČNÁ ÚPRAVA: Alexandra Müllerová
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: PROXENTA Group
FOTO: Miro Pochyba