Vizualizácia 8-podlažného bytového domu.

Zhorenisko na Mukačevskej ulici v Prešove vystrieda moderná bytovka

Obraz horiaceho obytného domu na Mukačevskej ulici č. 7 so 48 bytmi v Prešove zo 6. decembra 2019 je veľmi ťažké vymazať z pamäti jeho obyvateľov, mesta i slovenskej verejnosti.  

Po výbuchu, ktorý sa udial na 9. podlaží, sa schodisko kompletne zrútilo a zničená bola aj strecha. O život prišlo 8 ľudí.

Po tragédii nasledovali búracie práce vyhorenej a poškodenej budovy. Začali sa 16. decembra a skončili 18. decembra, potom nasledoval odvoz a uskladnenie sutín. Panelovú budovu zlikvidovali pomocou špeciálneho stroja so 68-metrovým ramenom, ktorý prišiel do Prešova z Českej republiky.

Po vyše dvoch rokoch je bývanie pre bývalých obyvateľov pôvodne 13-poschodového objektu v štádiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia. Návrh bol doručený na stavebný úrad začiatkom apríla tohto roka. Prešovský mestský úrad vydal kladné stanovisko k zámeru výstavby nového bytového domu prezentovaného v spracovanej štúdii ešte v októbri 2021.

Osem podlaží namiesto trinásť

Zámer je v súlade s územným plánom mesta. „V predloženom riešení 8-podlažného bytového domu je navrhnutých 15 bytov na piatich horných podlažiach s potrebnými parkovacími miestami na 3 dolných podlažiach,“ uviedol pre ASB hovorca Prešova Vladimír Tomek s tým, že žiadosť o územné rozhodnutie je v riešení. V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov z roku 2010 požiadalo mesto o stanovisko Výbor mestskej časti č. 1.

Vizualizácia 8-podlažného bytového domu.
Vizualizácia 8-podlažného bytového domu. | Zdroj: Ateliér Tristán studio

Projekt bytového domu pripravil prešovský architekt Marián Ferjo z ateliéru Tristán studio. „V tomto prípade je miesto stavby o to dôležitejšie, že sa na ňom odohrala hádam najväčšia tragédia v súčasnosti,“ konštatoval Ferjo.

Prvá požiadavka na výstavbu bytového domu znela, aby bol nový objekt v pôvodnej architektonickej realizácii a rozsahu. Toto riešenie však nebolo možné, pretože v súčasnosti platia iné normy na výstavbu a bezpečnosť.

Ďalší problém predstavovalo podľa architekta obmedzenie parkovacích státí pre nové byty a zároveň ochota vlastníkov ísť bývať späť na toto miesto.

Na základe týchto skutočností bol stanovený rozsah budúcej bytovky s počtom bytov. S budúcimi vlastníkmi sa dohodli na veľkosti a počte bytov, ktoré dovoľovala plocha pozemku, a k tomu prislúchajúcom počte parkovacích státí.

Dôležitá pri výstavbe bude aj finančná stránka, ktorú ovplyvňuje aktuálny rast cien. „Zvýšenie cien stavebných materiálov je, bohužiaľ, citeľné a nie je zanedbateľné. Investori rátajú so zvýšenými nákladmi, ktoré sa pohybujú na úrovni cca 2,5 milióna eur,“ poznamenal architekt Ferjo.

Pietne miesto tragédie

Výbuch plynu v bytovom dome pripravil v decembri 2019 o život 8 ľudí a desiatky ďalších o strechu nad hlavou. Majitelia bytov už majú vyhotovenú pamätnú tabuľu. Jej presné umiestnenie sa bude riešiť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Podľa architekta Ferjoa je predbežne dohoda umiestniť tabuľu na miesto vedľa chodníka pri vstupe do bytovky tak, aby bola prístupná a viditeľná z verejného priestoru.

Vizualizácia 8-podlažného bytového domu.
Vizualizácia 8-podlažného bytového domu. | Zdroj: Ateliér Tristán studio

Zeleň na fasáde

Z architektonického hľadiska kladie návrh dôraz na prvky, ktoré novú budovu odlíšia od okolostojacich bytových domov. Z hmotového riešenia ostáva zachovaný pôdorysný tvar pôvodnej budovy. Prvé tri poschodia sú navrhované zo železobetónového skeletu, ktorý z vonkajšej strany obrastie zeleň.

Návrh obytných podlaží je dvojfarebný, s tehličkovým obkladom. Materiálové riešenie tehlového obkladu, liateho betónu a zelene vytvorí harmonický celok architektonického riešenia.

Do budovy sa podľa návrhu vstupuje na 1. NP, a to samostatným vstupom pre byty a samostatným vstupom pre garáž. Garáž je navrhovaná na 1. – 3. NP a jednotlivé podlažia obslúži automobilový výťah. Na 3. NP bude miestnosť pre kočíky a bicykle a sklad. Garáž je v každom podlaží prepojená s komunikačným priestorom so schodiskom a výťahom.

Obytná časť budovy má samostatný vonkajší vstup cez zádverie do spomínaného komunikačného priestoru. Na 4. NP sú navrhované dva trojizbové byty a jeden dvojizbový. Na 5.– 8. NP sú na podlaží navrhované tri trojizbové byty. Každý byt má navrhnutý aj samostatný sklad prístupný z chodby alebo z komunikačného schodiska.

Monika Volekova