Ďalší veľký projekt v Bratislave. Lucron začal stavať Nesto

Výstavba novej mestskej štvrte v bratislavskej Petržalke v brownfielde na Kopčianskej ulici sa začína. Prví obyvatelia by sa mali sťahovať už on 3 roky, v roku 2024, celkovo by malo Nesto ponúknuť bývanie až 15-tisíc obyvateľom. Developer projektu Lucron sľubuje miesto, ktoré ponúkne viac ako len bývanie.

Územie, na ktorom vyrastie štvrť Nesto, má za sebou významnú históriu. Poukazujú na to viaceré zachované vojenské objekty bývalého obranného systému, zároveň tadiaľto viedla Železná opona. Vzhľadom na svoju polohu má dnes budúca štvrť príležitosť stať sa centrom diania celého cezhraničného regiónu a zatraktívniť oblasť nielen pre jej budúcich obyvateľov, ale zlepšiť aj vzájomnú cezhraničnú spoluprácu.

Nesto
Low res Nesto 01
Nesto
Nesto
Nesto
Nesto
Poklepanie

„Táto oblasť si zažila aj obdobie, keď ľudí na oboch stranách hranice nespájala, ale rozdeľovala. Dnes je už, našťastie, potenciál tohto miesta iný a po dekádach, keď stálo prázdne, má obrovskú príležitosť začať ľudí spájať. Veríme, že Nesto bude pre mestskú časť Petržalka prínosom a  trvalé miesto si v ňom nájdu napríklad aj komunitné podujatia ako vianočné trhy, mestské dni, koncerty či výstavy,“ povedal na slávnostnom poklepaní základného kameňa Zoltán Müller, predseda predstavenstva spoločnosti Lucron.

Pripomienkou na históriu oblasti budú aj naďalej dominanty územia, ako napríklad cintorín padlých v  I. svetovej vojne, viaceré bunkre či protitanková priekopa, ktoré boli súčasťou československého opevnenia. Všetky objekty plánuje developer zachovať a zveľadiť v spolupráci so správcami týchto objektov, aby sa stali súčasťou nového verejného priestoru, ktorý tu vznikne.

Nesto
Nesto | Zdroj: Lucron

Urbanistický koncept vyjde z medzinárodnej súťaže

Developer ešte pred zahájením výstavby, v septembri tohto roku ohlásil medzinárodnú súťaž na komplexný urbanistický koncept pre územie Nesto Sever. Jej cieľom má byť návrh zohľadňujúci všetky funkcie územia – bývanie, prácu a obchodné priestor, kvalitný verejný priestor a potrebné služby, ako sú vzdelávanie či šport. Zadanie má poskytnúť víziu pre dané územie na nasledujúcich 40-50 rokov s dôrazom na kvalitu života a vytváranie udržateľných riešení.

„Otázka, ako má vyzerať mesto budúcnosti, je aktuálna už dlhšie a za posledné obdobie sa k nej pridala aj nová výzva: ako má vyzerať mesto po pandémii? Odpoveď na ňu hľadáme nielen my developeri a architekti, ale aj samosprávy. Aj samotná Bratislava zažila mnohé zmeny z pohľadu mobility a zdieľanej ekonomiky. Našou spoločnou výzvou tak dnes je, ako vybudovať kvalitné prostredie, ktoré ustojí výzvy budúcnosti a umožní kvalitný a udržateľný život pre svojich užívateľov,“ vysvetľuje Zoltán Müller.

Developer do súťaže, ktorú vyhlásil v septembri tohto roka, oslovil 10 zahraničných, ale aj slovenských ateliérov so skúsenosťami a kompetenciou pre rozvoj územia tejto mierky. Súťažné návrhy vyhodnotí nezávislá 9-členná odborná porota so zástupcami mesta Bratislava, ako aj expertmi zo zahraničia. Kým výsledkom prvej fázy súťaže má byť urbanistický koncept pre celé územie, druhá fáza má za cieľ rozpracovať víťazný koncept do detailu a poskytnúť masterplán pre samotnú výstavbu.

„Dúfame, že v blízkej budúcnosti budeme môcť verejnosti predstaviť kvalitné súťažné návrhy aj budúcu víziu pre územie Nesto Sever,“ vysvetlil Zoltán Müller a dodal, že na rozpracovanie menších častí potom prizvú širší mix domácich ateliérov, ktoré jednotlivé funkcie rozpracujú. „Územie takéhoto rozsahu si zaslúži pestrosť a rôznorodosť – to sú súčasné trendy v prístupe k budovaniu moderných štvrtí. Aj preto chceme podobu celého územia zveriť nie jednému architektonickému štúdiu, ale na každú časť osloviť tých najlepších odborníkov pre danú oblasť a funkciu,“ dodal.

Nesto
Ešte pred začatím výstavby developer vybudoval 850 metrov novej cesty na Kopčianskej ulici, v blízkosti ktorej vyrastú objekty v prvej fáze projektu Nesto. | Zdroj: Lucron

Dôraz na zeleň a obnoviteľné energie

V prvej fáze výstavby developer začína s budovaním rezidenčných budov v južnej časti projektu smerom ku Kopčianskej ulici, ktoré po dokončení ponúknu viac ako 160 bytov. Na ne potom nadviaže výstavba ďalšej časti projektu, ktorá ponúkne administratívne priestory, byty na prenájom, medicentrum, gastro a obchodné prevádzky, supermarket či škôlku. Súčasťou bude aj rozľahlé námestie mestského charakteru, ktoré prepojí všetky spomínané funkcie. „Vo verejnom priestore kladieme hlavný dôraz najmä na krajinné a parkové úpravy. Naším zámerom je, aby sa tu pohodlne cítili obyvatelia aj návštevníci a aby sa priestor nebáli využívať. Zeleň tak nemá byť len na okrasu, ale má pozývať ľudí pracovať na deke, urobiť si piknik či v zime ťahať deti na sánkach,“ vysvetlil Zoltán Müller.

Dôležitým prvkom budú tiež opatrenia na zachytávanie vody v území, ako sú dažďové záhrady či využitie vodopriepustných materiálov, ktoré sú dôležité v príprave miest na klimatickú zmenu. Projekt počíta s významným využitím obnoviteľných zdrojov energie, a to zatiaľ v najväčšom rozsahu v rámci developmentu na území Slovenska. Developer plánuje budovy vybaviť technológiami, aby mohli vyrábať aj spotrebovávať energiu priamo na mieste, a to najmä vďaka solárnym panelom, ktoré budú v maximálnom rozsahu na každej jednej budove.

Už pred začatím výstavby developer na hranici územia vysadil takmer 600 stromov a 1600 kríkov, tento rok zas pokračoval vytváraním bylinkových záhradiek, ktoré majú slúžiť aj budúcim obyvateľom Nesta. „Projektom Nesto intenzívne žijeme nielen všetci vo firme, ale aj naši rodinní príslušníci. Práve deti našich zamestnancov počas tohtoročného rodinného dňa vysadili stovky sadeníc rozmarínu a šalvie, ktoré dnes prevoniavajú územie Nesta. Naším zámerom je v tejto iniciatíve a v rozvoji bylinkových záhradiek pokračovať každý rok,“ doplnil Zoltán Müller.

Nesto
Nesto | Zdroj: Lucron

Priorita ekologických foriem dopravy

V lete tohto roka developer dokončil sprievodné práce súvisiace s budovaním infraštruktúry v území, v rámci ktorých zveľadil Kopčiansku ulicu. Okrem 850 metrov novej cesty na ulici pribudol takmer kilometer  kvalitnej oddelenej cyklotrasy, ktorá územie plynulo prepája od rakúskeho Kittsee až do bratislavské centra. Bicyklom je tak z Nesta centrum Bratislavy dostupné za 16 minút, autom už v priebehu 6 minút. No práve iné formy než individuálnu motorizovanú dopravu chce developer v území podporiť.

„Veľký dôraz kladieme na priestory pre peších a cyklistov. Filozofia, aby sa ľudia podriaďovali autám, by už dnes mala byť minulosťou, a preto v Neste priorizujeme ekologickejšie formy dopravy. Miesto tu budú mať car-free zóny a aj viaceré alternatívne dopravné riešenia, ako sú elektrobicykle alebo car sharing. Autá tu majú, samozrejme, miesto, ale vjazdy do garáží budeme umiestňovať po okrajoch územia či pod zem, aby verejný priestor a priechodnosť územia mohli slúžiť všetkým. Budúcnosť územia vidíme aj v zlepšení vlakového spojenia,“ vysvetlil Development manažér projektu Nesto Michal Brúsil.

Developer už dlhšie avizuje snahu vybudovať železničnú zastávku, ktorej zriadenie koordinuje so Železnicami SR. Po dobudovaní by tak zabezpečila spojenie so železničnou stanicou Petržalka, ako aj rakúskym pohraničím a samotnou Viedňou.

kur