IMG 6322

Terasy na nábreží tak skoro nezaniknú: Eurovea chce ich dočasné užívanie znova predĺžiť

Eurovea je od roku 2010 jedným z najpopulárnejších nákupných stredísk Bratislavy. Do hlavného mesta priniesla sviežu architektúru a okamžite sa stala populárnou, čo platí dodnes. Jej okolie je určené najmä na trávenie voľného času, s čím úzko súvisia aj reštauračné terasy. Tie ale spôsobujú vizuálny smog, nie sú jednotné a v minulosti si prešli viacerými problémami. Odstránené mali byť do konca tohto roka, ako sa však ukazuje, z nábrežia tak skoro nemusia zmiznúť.

Eurovea sa po nedávnom dokončení druhej etapy stala najväčším nákupným centrum na Slovensku. Nachádza sa tu až 95-tisíc metrov štvorcových obchodných prevádzok, 120 kaviarní, barov a reštaurácií a promenáda sa rozšírila na uctyhodnú plochu 25-tisíc metrov štvorcových. Nákupné centrum získalo aj zväčšený foodcurt, taktiež sa zvýšil počet kinosál a komplex podľa oficiálnej webstránky navštevuje až 65-tisíc návštevníkov denne.

Reštauračné terasy ako problém

Spojením prvej a druhej etapy by malo prísť aj k zosúladeniu jednotlivých exteriérových prvkov, akými sú napríklad reštauračné terasy. Práve tie boli predmetom vášnivej diskusie v priebehu minulých rokov. Celý príbeh začal ešte v roku 2015, keď si majitelia jednotlivých prevádzok prestavali pôvodne klasické terasy na zimné záhrady a užívať ich mohli celoročne. Eurovea sa tak snažila dočasné objekty dodatočne zlegalizovať na stavebnom úrade.

Proti návrhu sa ale postavili obyvatelia jednotlivých bytov komplexu, nakoľko prítomné terasy im spôsobovali výrazný diskomfort a chýbať mala aj potrebná dokumentácia. Proces sa tak naťahoval, nakoniec malo všetkých desať terás zastaviť prevádzkovanie v roku 2016. O štyri roky neskôr začal majiteľ Eurovey proces legalizácie od začiatku.

IMG 6340
Exteriérové terasy komplexu Eurovea | Zdroj: Andrej Sárközi

Stavebný úrad v Ružinove nakoniec terasy povolil do konca roka 2021 a neskôr ich užívanie predĺžil do konca roka 2023. Mestská časť tak v auguste roku 2022 vydala povolenie na odstránenie dočasných stavieb. O niekoľko dní neskôr získala Eurovea aj stavebné povolenie na výstavbu úplne nových, architektonicky jednotných objektov populárnych terás.

Definitívny koniec terás na nábreží tak mal byť 31. december roku 2023. Ako sa však ukazuje, terasy možno na nábreží zostanú dlhšie. Eurovea totiž 17. júla tohto roka podala žiadosť o zmenu užívania stavby, ktorá spočíva v predĺžení doby užívania dočasných terás.

V žiadosti je uvedená dočasnosť práve na posledný deň roku 2023. Eurovea ju chce ale zmeniť – predĺžiť – do doby výstavby nových celoročných terás na základe stavebného povolenia. O dva dni neskôr mestská časť Ružinov oznámila začatie konania o zmene užívania tejto stavby.

Na základe uvedených informácií sme kontaktovali aj developera, spoločnosť J&T Real Estate, ktorá sa ale k tejto téme dodnes nevyjadrila. Je možné predpokladať, že spoločnosť chce vonkajšie stavby zosúladiť s druhým pokračovaním komplexu Eurovea 2, ktorá sa ešte stále dokončuje. Môže to by len jeden z viacerých dôvodov podania žiadosti.

IMG 6350 2 2
Exteriérové terasy komplexu Eurovea | Zdroj: Andrej Sárközi

Ako sme ale zistili od Tatiany Červeňákovej z prevádzky La Crema, jednej z reštaurácií na nábreží komplexu Eurovea: „Len dnes som sa dozvedela od konateľa, že exteriérové terasy pravdepodobne nebudeme tento rok búrať.”  Prezradila redakcii ASB pred pár dňami.

Podľa nej ale prevádzka na nábreží predsa len prejde istou premenou. Keďže na väčšie rekonštrukčné práce by boli potrebné povolenia, nepôjde o veľké zmeny.  „Na jeseň sa uskutoční čiastočná oprava, pôjde len o strechy, plachty alebo sklá,” vysvetlila Tatiana Červeňáková.

Svoj názor vyjadrila aj k celkovému predĺženiu užívania dočasných terás. „Predpokladám, že exteriérové terasy budú v tomto štádiu ešte jednu zimu a jedno leto,” predstavila svoj postoj predstaviteľka prevádzky La Crema. V rámci reakcie na dané predĺženie užívania terás sme sa snažili skontaktovať aj s inými reštauráciami v Eurovei. Nanešťastie mnoho o vyjadrenie nemali záujem alebo o danom povoľovacom procese prítomní manažéri nevedeli. Je ale možné, že zatiaľ s týmito informáciami neboli oboznámení od konateľov.

Nekultúrne majú nahradiť vkusné od kvalitného štúdia

Je ale potrebné podotknúť, že funkcia terás v Eurovei nie je v problém. Ide o dobrú formu trávenia voľného času, ktorá sa stala pre Euroveu charakteristickou a obyvatelia i návštevníci si reštauračné terasy obľúbili.

Problémom ale je, že sú kontroverzné, že žiadna z terás nemá ani po desaťročí od postavenia ucelený architektonický výraz a v konečnom dôsledku, vytvárajú obrovský vizuálny smog. Jedna je vyššia od druhej, druhá nižšie od tretej. Ďalšia disponuje vlnenou strechou, iná má zase rovnú a na ďalšej sú sťahovacie rolety, zatiaľ čo ostatné sú ohraničené kvetináčmi. 

Terasy nedisponujú jednotným manuálom označenia, na jednom mieste sa sústreďuje priveľa farieb, niektoré majú pri vchode do terasy zavesené predmety, charakterizujúce danú prevádzku a prítomné sú tiež rozličné štýly textov. To len podčiarkuje vizuálny chaos a architektonickú degradáciu daných objektov. 

Eurovea Riverside 2
Eurovea Riverside 2 – možná podoba exteriérových terás | Zdroj: J&T Real Estate

Nové stavby by mali byť na kvalitnejšej úrovni. Eurovea tu navrhla jedenásť jednoduchých objektov, z ktorých každý tvorí samostatný celok s prestrešením ku hlavnej prevádzke reštaurácie v Eurovei. Podľa dokumentácie majú byť všetky prvky prestrešenia terás oddelené od hlavnej budovy a ich zjednocujúcou časťou bude lemovanie na úrovni strešnej roviny rámovou konštrukciou. Tá bude zároveň dotvárať pôdorysnú krivku čelnej fasády budúcich stavieb. 

Terasy majú byť postavené spôsobom, aby nebránili vstupu do jednotlivých obytných blokov ani vstupom do obchodného centra. Pred Euroveou medzi Starým mostom a Námestím M. R. Štefánika bude umiestnených desať nových terás. Jedenásta je navrhnutá za námestím v priestore medzi Euroveou I a budovou Skladu číslo 7.

O ich podobu by sa má postarať kvalitná kancelária GFI, ktorá navrhla aj obe etapy komplexu Eurovea. Novými exteriérovými terasami budú disponovať prevádzky ako Kolkovňa, Wagamama, La Crema, Primi 1, Primi 2, Clique Cafe & Bar, Sajado, La Braserie La Marine, Le Bar a Al Faro. Vizuál však nebol dodnes predstavený a možno tak vychádzať len zo staršej vizualizácie.

Aká je budúcnosť terás na nábreží? 

Keďže konanie o zmene užívania stavby začalo v júli, jeho ukončenie možno očakávať ku koncu augusta. Do konca septembra by mohlo byť rozhodnutie napisané a zverejnené, pričom právoplatnosť by mohlo nadobudnúť v októbri tohto roka. 

Ide o reálny scenár. Nastať ale môžu odvolania od časti verejnosti, či prítomných obyvateľov v komplexe Eurovea. V tomto prípade sa bude povoľovací proces naťahovať. Teraz je pre J&T Real Estate spolu s Euroveou najdôležitejšie, aby bolo kladné rozhodnutie stavebného úradu vydané do konca tohto roka, keďže dovtedy je aj konečný termín užívania celoročných terás. Ak rozhodnutie nebude do tohto dátumu vydané, developera čakajú pravdepodobne problémy. 

IMG 6318
Exteriérové terasy komplexu Eurovea | Zdroj: Andrej Sárközi

Ide tak o smutnú realitu, keď sa aj napriek obrovským finančným výnosom stali reštauračné terasy problémom. Napriek okamžitému riešeniu chce Eurovea ich dočasné užívanie ešte predĺžiť, čo vyvoláva ďalšie rozpaky.

Nábrežie si nedávnym dostavaním druhej etapy komplexu priam pýta jednotný architektonický výraz. Predlžovanie toho súčasného v prvej etape – v súvislosti s exteriérovými terasami – však nie je riešením. Vonkajšia podoba Eurovei by mala byť na tej najlepšej úrovni a terasy na nábreží by mali byť príkladom aj pre ostatné podniky v okolí. Kedy sa tak stane je nateraz hudbou budúcnosti.