IMG 2376
Galéria(6)

V centre Bratislavy opravia vyše 60-ročnú bytovku: Nového šatu sa dočká dom na Vazovovej

Partneri sekcie:

História Vazovovej ulice siaha až do 18. storočia, kedy túto oblasť obývalo len jedenásť ľudí. Dnes ide o rušnú časť Bratislavy, ktorá spája ďalšie frekventované ulice mesta. Známa je najmä radovými stavbami staršieho dáta, ktoré sa postupne obnovujú. Posledným neopraveným mohykánom je výrazný objekt na nároží Vazovovej a Krížnej, nového šatu sa dočká až teraz.

Vazovova, dnešná frekventovaná ulica v centre hlavného mesta, vznikla v prvej polovici 18. storočia. Jeden dom z roku 1769 vystriedalo o vyše storočie 21 domov a lokalita sa ďalej rozvíjala. Vtedy však nešlo o centrum Bratislavy, ale o predmestie a oblasť bola súčasťou Kvetnej doliny (dnešného Blumentálu).

Názvy Vazovovej sa rôznili, zo začiatku ju niekdajší Prešporáci volali Panská ulica, neskôr Neubau Gasse či Pálffyho ulica. Dnes je nazvaná po známom bulharskom básnikovi Ivanovi Vazovovi, ktorý žil v rokoch 1850 až 1921. 

Ulica je dnes lemovaná niekoľkými verejnými inštitúciami a prepája ďalšie významné trasy ako Krížnu, novozrekonštruovanú Blumentálsku či rušnú Radlinského ulicu. Budovy na Vazovovej siahajú aj do prvej menovanej mestskej triedy k električkovej radiále. Práve na nároží týchto ulíc je badateľný vyšší, nezrekonštruovaný objekt Vazovova 22.

IMG 2376
IMG 2373
IMG 2379
IMG 2381
IMG 2370 2

Aktuálne hnedá fasáda so žltými balkónmi nepôsobí medzi ostatnými obnovenými stavbami dobre. Socialistická bytovka, čo sa výrazovej podoby týka, bola daná do užívania v roku 1957. V súčasnosti je dom akýmsi kontrastom oproti okolitým objektom či verejnému priestranstvu. Vlastníci bytových a nebytových priestorov sa tak rozhodli dom zrekonštruovať. Zámer bol aktuálne schválený mestskou časťou Staré Mesto ako príslušným stavebným úradom – projekt získal stavebné povolenie.

V tejto časti Krížnej už bolo obnovených viacero domov v radovej zástavbe, aktuálne je postavené lešenie na veľkej bytovke na Odborárskom námestí 4-6 a rovnako boli zrekonštruované stavby Vazovova 16-20. Dvadsaťdvojka je tak posledným neopraveným mohykánom, ktorý kričí socialistickou architektúrou.

Onedlho však bude prívetivejšia. V rámci rekonštrukcie sa opraví uličná fasáda i fasáda vo dvore a obnovou prejde aj samotný dvor. Zrekonštruuje sa strecha, vymenia rozvody plynu a elektroinštalácie, premenou prejde zdravotechnika a súčasťou obnovy je podľa dokumentácie aj vypravenie pivníc. 

IMG 2373
Vazovova 22 | Zdroj: Andrej Sárközi

Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) určil k rekonštrukcii niekoľko podmienok. Stavebník musí zachovať a zopakovať existujúci architektonický výraz uličných fasád nárožného objektu. To znamená členenie hladkými horizontálnymi rímsami v kombinácii s celoplošnými hrubozrnnými omietkovými plochami, vrátane pôvodnej farebnosti. Tú má prerokovať KPÚ so zástupcom vlastníkov a dodávateľom prác po mechanickom očistení fasád. 

Na základe predloženého vzorkovníka dodávateľom prác budú vybraté farebné vzorky aplikované na očistenú fasádu, následne KPÚ schváli finálnu farebnosť fasád bytového domu, jej architektonických detailov, pričom farebnosť musí byť odsúhlasená aj v rámci jednotlivých balkónov. Kamenný obklad z ružového ryolitu na prízemí bude zachovaný a čo je najdôležitejšie, bude obnovený. Rekonštrukcia musí byť dokončená do dvoch rokov od jej začatia.

Funkcia Vazovovej 22 sa rekonštrukciou nezmení a stále pôjde o bytovú budovu, ktorá konečne získa aktuálnejší vizuál a lepšie zapadne do okolitého prostredia. Projektovú dokumentáciu spracoval autorizovaný stavebný inžinier Martin Palaj ešte v roku 2020, čo znamená, že na finálne povolenie sa čakalo celé tri roky. Celkovo pôjde o dôležitú rekonštrukciu, ktorá je pre danú budovu už nanajvýš nutná. 

Krížna ulica, respektíve jej časť od Odborárskeho námestia po križovatku Krížnej a Vazovovej, prešla v minulosti výraznejšou revitalizáciou verejného priestoru. Postaralo sa o ňu Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Rozbitý betón nahradila kamenná žulová dlažba, ulica bola doplnená zeleňou v kvetináčoch či novým mobiliárom. Zavedený bol aj parkovací systém PAAS, vďaka čomu majú peší oveľa širší chodník. Pôvodne tu totiž parkovali autá, ktoré sa po novom zaradili zo šikmého parkovania na pozdĺžne.

IMG 2381
Detail domu na Vazovovej 22. V spodnej časti ružový ryolit, ktorý bude obnovený | Zdroj: Andrej Sárközi

Krížna sa však obnoví oveľa komplexnejšie v rámci modernizácie Ružinovskej električkovej radiály. Staré koľaje i cestná komunikácia budú nahradené novými a zveľadenia sa dočká celá ulica, kde je naplánovaná obnova od fasády k fasáde. Premenou prejde spoločne s Odborárskym námestím.

Na tomto projekte dnes mali pracovať desiatky robotníkov a ťažkých strojov, keďže začiatok rekonštrukcie bol naplánovaný na november roku 2022. Zámer ale narazil pre nedokončenie potrebnej projektovej dokumentácie, čo spôsobilo niekoľkoročné meškanie. Začiatok obnovy je dnes naplánovaný na rok 2024 s dokončením o rok neskôr. Celkové náklady sú odhadované na 80 miliónov eur. 

Bratislava tak môže získať lepší mestský bulvár. Doterajšie rekonštrukcie budov i chodníkov svedčia o potenciáli danej ulice, ten ešte umocní rekonštrukcia rožnej stavby na Vazovovej 22 a v neďalekej budúcnosti aj električkovej radiály. Krížna spoločne s Vazovovou sa stanú kvalitnejšou súčasťou centra hlavného mesta.