Bratislava Staré Mesto

Staré Mesto zatiaľ neplánuje zastaviť rozbehnuté rekonštrukcie či plánované investície

Aj napriek náročnému obdobiu poznamenanému zvyšovaním cien, stúpajúcou infláciou i vládnymi zásahmi do rozpočtov samospráv, nechce bratislavské Staré Mesto utlmiť svoje aktivity.

„Naším hlavným cieľom je, aby rozbehnuté rekonštrukcie a plánované investície nezastali. Budeme robiť všetko pre to, aby Staromešťania nepocítili ekonomicky ťažké časy na kvalite služieb poskytovaných mestskou časťou,“ ubezpečil pre TASR prednosta miestneho úradu Tomáš Malec.

Mestská časť preto začala s inventarizáciou svojho majetku. Skúma jeho využitie a zhodnocuje ekonomickú efektivitu zmlúv, pozrieť sa chce aj na efektívnosť hospodárenia organizácií naviazaných na jej rozpočet. „Veľa zdrojov vieme ušetriť spoluprácou s hlavným mestom,“ poznamenal Malec.

Príkladom je plánované spájanie vianočných trhov či zabezpečovanie čistenia ulíc Komunálnym podnikom Bratislavy. Ako nový prednosta staromestského miestneho úradu chce pokračovať v dobrých projektoch či kvalitne nastavených procesoch. Zároveň však podotýka, že priestoru na zlepšenie je veľa. Zmenou prechádza napríklad už samotná komunikácia medzi jednotlivými útvarmi úradu.

„S tým súvisí jasné nastavenie zodpovedností a úloh,“ doplnil. Jeho prioritou je funkčný staromestský úrad, efektívny výkon zamestnancov úradu i napĺňanie priorít, s ktorými do funkcie vstúpil starosta Starého Mesta Matej Vagač. „Hlavným a najdôležitejším cieľom je zvýšenie kvality služieb poskytovaných občanom,“ dodal Malec.