image 95312 25 v1

Optická sanácia znečistených obvodových plášťov bytových domov

Optická sanácia obvodových plášťov znamená viditeľnú zmenu parametrov obvodového plášťa, pokiaľ ide o farebnosť a čistotu. To všetko sú atribúty viditeľné voľným okom a na ich posúdenie nemusí byť človek žiadny profesionálne zdatný odborník.