Špecialista na nosné konštrukcie BVK-PRO, s.r.o. – Oslavujeme 5.výročie založenia firmy

Partneri sekcie:

Spoločnosť bola založená v roku 2017 tromi statikmi. Za posledných 5 rokov sa naša firma vyvinula na jednu z najväčších projekčných kancelárii na Slovensku. Pôsobíme v troch krajinách – na Slovensku, v Česku a Maďarsku. Taktiež sme členmi komôr autorizovaných stavebných inžinierov vo všetkých uvedených štátoch.

Tím BVK-PRO pozostáva z 20 inžinierov, ktorí sú rozdelení do troch divízií. Divízia železobetónových konštrukcií, divízia oceľových a drevených konštrukcií a divízia prefabrikovaných konštrukcií.

Zákazníkom ponúkame spracovanie statických výpočtov, návrh a optimalizáciu nosných konštrukcií stavieb, BIM 3D modelovanie a dodanie projektovej dokumentácie vo všetkých úrovniach od dokumentácie pre územné rozhodnutie až po výrobnú dokumentáciu.

Naša spoločnosť riešila veľa zaujímavých projektov a tak sme si dovolili vybrať niekoľko z nich na ukážku.

Ak sa bavíme o Divízii železobetónových konštrukcií, máme v portfóliu množstvo bytových domov, ale taktiež napríklad nemocnicu, zdravotné stredisko, kostol alebo domov pre seniorov.

Zdroj: BVK-PRO

Z projektov od divízie oceľových konštrukcií  by sme mohli vyberať z množstva skladových a výrobných hál až po objekty obchodných centier.

Termálne kúpaliská v Podhájskej a Galante, alebo apartmánový dom v Dolnom Kubíne sú peknými príkladmi divízie drevených konštrukcií.

Zdroj: BVK-PRO

Divízia prefabrikovaných konštrukcií má mnoho skúseností s navrhovaním priemyselných výrobných a skladovacích hál, obchodných centier a taktiež športových objektov. Nižšie máme zobrazených niekoľko z nich na ukážku.

Zdroj: BVK-PRO

Jednou z najzaujímavejších objektov, ktoré sme riešili boli v rámci  rozšírenia závodu Samsung v Göde. Toto rozšírenie pozostávalo z niekoľkých objektov.

Ako prvé sú objekty Mixing a Electorde. Maximálne pôdorysné rozmery sú 221×127 m . Zaujímavosťou je výška objektu – 38 m. Stĺpy museli byť delené na dve časti z transportných dôvodov. Na stropy boli aplikované vysoké zaťaženia v  rozmedzí 1-2 tony / m2. Stropné konštrukcie sú riešené ako poloprefabrikované filigránové stropy v objekte Electrode, resp. ako stropy z predpätých T-panelov v objekte Mixing.

Zdroj: BVK-PRO

Pri nasledujúcom objekte – Formation, sa taktiež pozeráme na výšku 38 m, avšak v tomto objekte sa nachádzajú stropné konštrukcie len v jednej resp. čiastočne dvoch výškových úrovniach. V dôsledku toho sa strop tretieho podlažia nachádza v úrovni približne  25 metrov nad úrovňou 0,00.

Zdroj: BVK-PRO

Posledným objektom, ktorý by som spomenul v tomto článku je  Doosan copper foil building.

Veľmi zaujímavá budova s veľkými rozponmi strešných prvkov. V objekte je použité množstvo technológie. Maximálna výška budovy je približne 20 m, maximálny rozpon predpätých väzníkov dosahuje až 38 m. Stropy sú riešené ako filigránové, zaťaženia stropných konštrukcií sa pohybujú medzi 1,5-3,0 tony / m2

Zdroj: BVK-PRO

Ing. Ľuboš Kelčík, konateľ

BVK-PRO, s.r.o.

www.bvk-pro.com

Zdroj: PR článok BVK-PRO, s.r.o.