11 Diagonálne podpery

Ako na montáž stenových panelov? (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Stavebné procesy ovplyvňuje množstvo faktorov. Patrí medzi ne napr. nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, tlak na zníženie nákladov a skrátenie času výstavby.

Z tohto hľadiska získavajú dôležitosť stavebné materiály, ako sú napr. masívne prefabrikované dielce na báze autoklávovaného pórobetónu s konštrukčnou výstužou. Štandardne sa stenové panely vyrábajú v šírke 500 a 600 mm a výške 2 620 mm.

Zároveň možno vyrobiť na mieru panely s výškou v rozpätí od 2 400 do 2 960 mm v module po 20 mm, a to pri šírke 500 aj 600 mm. Pri dimenzovaní stenových panelov je potrebné dodržiavať minimálnu hrúbku stien a navrhnúť priestorové stuženie budovy podľa STN EN 1996.

Na presnosť a kvalitu steny má zásadný vplyv presné vyhotovenie prvého radu.

Ak z dôvodu stability alebo tepelnej, akustickej a protipožiarnej ochrany nie sú potrebné hrubšie steny, stanoví sa minimálna hrúbka steny v závislosti od konštrukčnej výšky (výška medzi hornou hranou nedokončenej podlahy a dolnou hranou stropu).

Minimálnu hrúbku steny zároveň určujú vzdialenosti medzi stužujúcimi stenami. Stuženie budovy je na každom poschodí dosiahnuté statickým spolupôsobením stien a stropných dosiek.

Info o materiáli: Vystužené stenové dielce na báze pórobetónu určené na výstavbu vnútorných a vonkajších nosných stien a vyrábané na mieru: max. výška 2 960 mm, hladké styčné plochy, vystužené konštrukčnou výstužou, deklarovaná hodnota tepelnej vodivosti λ10,dry = 0,16 W/(m . K).

Príprava montáže

Panely sú v balení zviazané páskami, uložené a prepravované na paletách naležato na styčnej ploche. Na stavbe možno skladovať zapáskované neporušené balenia len na rovných spevnených plochách a maximálne v dvoch vrstvách. Ucelené balenia možno z kamióna vykladať vysokozdvižným vozíkom.

Na manipuláciu s baleniami na stavbe možno použiť rovnako vysokozdvižný alebo paletový vozík. Pri naskladňovaní a rozmiestňovaní balení do podlaží je potrebné rešpektovať pokyny projektanta, aby nedošlo k lokálnemu preťaženiu existujúcich stropných konštrukcií. Na presun a rozmiestňovanie paliet s materiálom po podlažiach je vhodný paletovací vozík alebo autožeriav.

Budete potrebovať

  • Stenové panely (Stenové panely Ytong SWE štandardný výrobok SWE 250, rozmery (d × š × h): 2 620 × 598 × 250 mm alebo 2 620 × 498 × 250 mm, m2 za 62,74 €, Stenové panely Ytong SWE atypický výrobok SWE 300 rozmery (d × š × h): 2 440 až 2 960 × 598/498 × 300 mm, m2 za 91,20 €, Stenové panely Ytong SWE atypický výrobok SWE 250 rozmery (d × š × h): 2 440 až 2 960 × 598/498 × 300 mm, m2 za 78 €, Stenové panely Ytong SWE doplnkový výrobok SWE 300 rozmery (d × š × h): 2 000/2 250/2 500 × 250 × 300 mm, m2 za 201,60 €, Stenové panely Ytong SWE doplnkový výrobok SWE 250, rozmery (d × š × h): 2 000/2 250/2 500 × 250 × 250 mm, m2 za 168 €
  • Zakladacie tvárnice (Ytong Start, rozmery (d × š × v): 599 × 300 × 124 mm alebo 599 × 250 × 124 mm, m2  od 53,80 €)
  • Zakladacia malta (Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná, papierové vrece 15 kg,13,38 €)
  • Murovacia malta (Ytong fix P malta na panely, papierové vrece 25 kg, 33,02 €)
  • Plechová spojka
  • Náradie (vysokozdvižný vozík, záves na uchopenie stenových prvkov SWEYH_SWE_200-300-1_E-I, autožeriav, vrták do pórobetónu, nivelačná súprava, vedro, elektrické miešadlo, murárska lyžica (Ytong murárska lyžica na panely), metlička, vodováha, podpery, gumené kladivo, montážne samonosné kliešte Jumbo)

Montáž stien

Montáž stien z panelov vyžaduje montážny plán. Na presnosť a kvalitu steny má zásadný vplyv presné vyhotovenie prvého radu, ktorého hrúbku je potrebné zohľadniť vo výške panelov.

Na vyhotovenie prvého radu sú určené maloformátové zakladacie tvárnice s minimálnou pevnosťou P4-550 v hladkom vyhotovení (napr. Ytong Start s výškou 125 mm) do tepelnoizolačnej zakladacej malty. Styčné škáry tvárnic prvej vrstvy sa k sebe lepia tiež touto maltou, ktorá sa nanáša v hrúbke do 10 mm.

Zdvíhať panely alebo akokoľvek s nimi manipulovať bez použitia závesu je zakázané.

Stenové nosné panely sa lepia murovacou maltou na panely. Na vyhotovenie prvého radu možno použiť aj vyrovnávaciu nivelačnú súpravu a panely ukladať priamo do vrstvy lepiacej malty na panely. Na zdvíhanie a presúvanie panelov z palety na miesto osadenia sa používa autožeriav alebo elektrický minižeriav s únosnosťou prispôsobenou hmotnosti panelu vrátane špeciálneho závesu na uchopenie stenových prvkov.

Zdvíhať panely alebo akokoľvek s nimi manipulovať bez použitia závesu je zakázané. Na osadenie tŕňa závesu do panelu treba na stavbe vyvŕtať do panelu otvor Ø 60 mm (s toleranciou +10/-0 mm). Osová vzdialenosť otvoru je v rozpätí 1 050 (±50) mm od hornej plochy panelu.

Otvor na zapustenie tŕňa sa vyvŕta do hĺbky h = hrúbka panelu mínus 50 mm. Vŕtanie sa vykonáva vrtákom na pórobetón do panelu uloženého na palete. Po osadení panelu na miesto sa pomocou vodováhy panel vyrovná do zvislej polohy, pričom sa prekontroluje zvislosť styčnej škáry a rovina steny. Poloha panelu sa skoriguje gumeným kladivom.

01 Uskladnenie panelov na stavenisku

Na stavbe sa skladujú zapáskované neporušené balenia panelov na paletách uložených naležato na styčnej škáre len na rovných spevnených plochách a maximálne v dvoch vrstvách. O poradí dodávok rozhodne vedenie stavby podľa harmonogramu.

01 Uskladnenie panelov na stavenisku
01 Uskladnenie panelov na stavenisku | Zdroj: Xella

02 Montážny plán

Pred montážou prefabrikovaných panelov sa vypracuje montážny plán – podrobný vzorový rozkres stien, z ktorého sa vychádza už pri výrobe panelov.

02 Montážny plán
02 Montážny plán | Zdroj: Xella

03 Zakladacie tvárnice

Na asfaltovaný pás sa do vrstvy tepelnoizolačnej zakladacej malty uloží prvý rad maloformátových základových tvárnic s výškou 125 mm. Tepelnoizolačná zakladacia malta sa nanesie aj na styčné škáry základových tvárnic. Hrúbka zakladacej malty by mala byť do 10 mm.

03 Zakladacie tvárnice
03 Zakladacie tvárnice | Zdroj: Xella

04 Malta na zakladacie tvárnice

Po zaschnutí malty sa na prvý rad zakladacích tvárnic nanesie murárskou lyžicou celoplošne na styčnú škáru vrstva malty na lepenie panelov. Suchá zmes malty sa zmieša s vodou (6 l vody/25 kg vrece) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom, nechá sa 5 min. odležať a opätovne sa premieša.

04 Malta na zakladacie tvárnice
04 Malta na zakladacie tvárnice | Zdroj: Xella

05 Záves na uchopenie panelov

Panely sa zdvíhajú a presúvajú z palety na miesto osadenia autožeriavom alebo minižeriavom pomocou špeciálneho závesu na uchopenie stenových prvkov. Na osadenie tŕňa závesu sa do panelu vyvŕta otvor Ø 60 mm (hĺbka: hrúbka panela – 50 mm) v osovej vzdialenosti 1 050 (±50) mm od hornej hrany panela.

05 Záves na uchopenie panelov
05 Záves na uchopenie panelov | Zdroj: Xella

06 Osadenie panela

Zdvíhať panely a akokoľvek s nimi manipulovať je bez závesu zakázané. Panel sa osadí na miesto určenia do vrstvy tenkovrstvovej lepiacej malty.

06 Osadenie panela
06 Osadenie panela | Zdroj: Xella