Sanácia muriva s vysokou vlhkosťou a so zasolením (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Pri výbere vhodných sanačných materiálov je potrebné prihliadať na stupeň vlhkosti a zasolenia pôvodného muriva. Výrobcovia stavebných materiálov ponúkajú ucelené sanačné systémy, ktoré sú navrhnuté tak, aby vo vzájomnej kombinácii vytvárali dostatočnú bariéru, môžeme ich použiť tak v interiéri, ako aj v exteriéri.

Info o materiáloch

» Sanačný prednástrek so zvýšenou odolnosťou proti pôsobeniu solí a síranov na prípravu podkladov pod sanačné omietky.
» Jednovrstvová vápennotrasová sanačná omietka so zníženou kapilárnou nasiakavosťou.
» Štuková omietka bielej farby na dosiahnutie jemne hladeného povrchu, hydrofobizačná.
» Vysokoparopriepustná minerálna fasádna farba na báze vodného skla, matná.

Co budete potrebovať

Sanačný systém Baumit Sanova Trass

 • Sanačný prednástrek: Baumit Sanova prednástrek, spotreba: približne 5 až 7 kg/m2 (pri 50 až 70 % krytí), papierové vrece, 40 kg 15,84 €
 • Trasová sanačná omietka: Baumit Sanova trasová omietka WTA,spotreba: približne 10 až 11 kg/m2 (10 mm hrúbka vrstvy), papierové vrece, 25 kg 15 €
 • Štuková omietka: Baumit Sanova jemná omietka, spotreba: približne 5 kg/m2 (4 mm hrúbka vrstvy), papierové vrece, 40 kg 19,20 €
 • Fasádna farba: Baumit SanovaColor, spotreba: približne 0,35 l/m2 (náter s predpísaným zložením na jemnom podklade), plastová nádoba 5 a 14 l, 14 l 189,84 €
 • Penetračný náter pod omietku:
  Baumit PremiumPrimer, spotreba: približne 0,23 kg/m2 (v závislosti od podkladu), plastová nádoba 5 a 20 kg, 20 kg 60 € alebo
  Baumit UniPrimer, spotreba: približne 0,4 kg/m2, plastová nádoba 5 a 25 kg, 25 kg 66 €
 • Fasádna omietka: Baumit SilikatTop, spotreba: približne 2,5 až 3,9 kg/m2 (v závislosti od hrúbky vrstvy a štruktúry povrchu), plastová nádoba, 25 kg 56,10 €
 • Náradie a pomôcky: samospádová alebo kontinuálna miešačka, plastové vedro, murárska lyžica, maliarska štetka, sťahovacia lata, oceľové zubové hladidlo, plstené hladidlo, maliarsky valček, nízkootáčkové elektrické miešadlo, plastové hladidlo.

Od stupňa zaťaženia muriva vlhkosťou a soľami závisí aj typ sanačnej omietky. Pri miernom až vysokom zaťažení vlhkosťou a strednom až vysokom žaťažení soľami sa odporúča použiť vápennostrasovú sanačnú omietku so zníženou kapilárnou nasiakavosťou s hrúbkou 30 až 80 mm (viacvrstvové spracovanie).

Na sanačnú omietku už nie je potrebné nanášať štukovú omietku, keďže má hladený zrnitý povrch s veľkosťou zrna približne 1 mm. Ak je potrebné dosiahnuť jemnejší vzhľad, na vyzretú omietku sa môže naniesť ešte sanačná štuková omietka.

Príprava podkladu

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, nezamrznutý, nosný, bez uvoľňujúcich sa častíc, prachu, nečistôt, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov, výkvetov solí a mikroorganizmov. Musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť vodoodpudivý.

Ak je podklad zasolený, je potrebné realizovať špeciálne opatrenia (výkvety solí očistiť kefou, ošetrenie muriva a pod.). Ak prestupuje cez podklad vlhkosť, je potrebné realizovať ďalšie opatrenia (napr. vodorovnú či zvislú izoláciu).

Poškodená omietka sa odstráni vo vzdialenosti približne 1 m od oblasti poškodenia. Z ložných škár muriva sa odstráni malta do hĺbky približne 20 mm a vyplní sa vhodným materiálom. Otlčenú omietku je potrebné ihneď odstrániť mimo sanovaných konštrukcií.

Elektrické a inštalačné drážky, škáry v murive a pod. sa min. 24 hod. pred začatím omietacích prác vyplnia vhodným materiálom (napr. trasovou sanačnou omietkou).

Na takto pripravený podklad sa nanesie sanačná omietka. Sanačná omietka sa môže nanášať ručne alebo strojovo. Po vyzretí omietky je možné ako finálnu vrstvu v exteriéri naniesť vhodnú fasádnu farbu alebo omietku.

Krok 1: Spracovanie prednástreku

Na vhodne upravený podklad sa nanesie celo­plošne ručne alebo strojovo kontaktný mostík – sanačný prednástrek. Obsah vreca sa zmieša v sa­mospádovej alebo kontinuálnej miešačke s vodou (približne 10 až 11 l/40 kg). Mieša sa 4 min. Nechá sa zaschnúť 3 až 7 dní (pri 50 až 70 % krytí).

01 Spracovanie prednástreku
01 Spracovanie prednástreku |

Krok 2: Navlhčenie podkladu

Pred nanesením sanačnej omietky sa podklad ošetrený sanačným prednástrekom v prípade potreby navlhčí.

02 Navlhčenie podkladu
02 Navlhčenie podkladu |

Krok 3: Miešanie omietky – omietací stroj

Suchá zmes sanačnej omietky sa zmieša s vodou strojovo, vhodným omietacím strojom (napr. G4 so statorom D 6/3, bez domiešavača).

03 Miešanie omietky omietací stroj
03 Miešanie omietky omietací stroj |

Krok 4: Miešanie omietky – miešačka

Suchá zmes sanančnej omietky sa môže zmiešať s vodou (približne 5 až 6 l/ 25 kg) aj pomocou bežných miešačiek. V miešačke s núteným miešaním sa mieša 3 až 5 min., v spádovej miešačke 5 až 6 min.

04 Miešanie omietky miešačka
04 Miešanie omietky miešačka |

Krok 5: Strojové nanesenie omietky

Pri strojovom spracovaní sa sanačná omietka nanesie na podklad v tvare húsenice.

05 Strojové nanesenie omietky
05 Strojové nanesenie omietky |