Múr z plotových tvaroviek (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Medzi základy a murivo sa odporúča zhotoviť hydroizolačnú vrstvu dvojnásobným náterom hydroizolačnej stierky alebo použitím asfaltovaného pásu.

Detail zhotovenia plotovej steny so stĺpikmi

1 | Výkop
2 | Štrkové lôžko, hrúbka: 200 mm
3 | Základový pás, betón triedy C 16/20
4 | Cementová malta
5 | Zvislá betonárska výstuž, min. ∅ 8 mm
6 | Vodorovná betonárska výstuž
7 | Výplňový betón, triedy C 20/25 – C25/30 XF1
8 | Plotová tvarovka, základný prvok, Tvarovka Duvar light 1/1
9 | Plotová tvarovka, polovičný prvok, Tvarovka Duvar light 1/2
10 | Zákrytová doska, Duvar light alebo Universo
11 | Stavebné lepidlo alebo špeciálny transparentný silikón

Vizualizácia detailu
Vizualizácia detailu | Zdroj: Mgr. art. Ján Malík

Čo budete potrebovať

 • Plotová tvarovka, základný prvok
  Tvarovka Duvar light 1/1
  rozmery: 400 × 200 × 150 mm, spotreba: 16,66 ks/m2 alebo 2,5 ks/bm, ks = 5,04 €
 • Plotová tvarovka, polovičný prvok
  Tvarovka Duvar light 1/2
  rozmery: 200 × 200 × 150 mm, spotreba: 33,33 ks/m2 alebo 5 ks/bm, ks = 3,00 €
 • Zákrytová doska
  Duvar light
  rozmery: 230 × 250 × 80 mm, spotreba: 4,3 ks/bm, ks = 4,44 € 
  alebo
  Universo
  rozmery: 230 × 260 × 50 mm, spotreba: 4,3 ks/bm, ks = od 3,24 €
 • Debniace tvárnice
 • Hydroizolačná membrána
 • Oceľová výstuž
  min. Ø 8 mm
 • Betón
  trieda C 20/25 – C25/30 XF1
 • Murovacia malta
 • Stavebné lepidlo
  alebo
  Špeciálny transparentný silikón
 • Náradie a pomôcky
  minibager, miešačka
  elektrické miešadlo
  murárska lyžica
  murárska šnúra
  drevené kliny
  vodováha
  gumené kladivo
  plastová nádoba

POZOR!

Výstuž a hydroizolácia základov
Na zabezpečenie základu proti nerovnomernému sadaniu sa odporúča vložiť do betónu štyri až šesť prútov výstuže min. Ø 8 mm. Medzi základy a murivo sa odporúča zhotoviť hydroizolačnú vrstvu dvojnásobným náterom hydroizolačnej stierky alebo použitím asfaltovaného pásu.

Previazanie plotovej steny a stĺpikov
Previazanie stĺpov a vedľajšej plotovej steny sa realizuje vložením oceľovej výstuže (plochá oceľ, armovacie prúty v tvare spony).

01 | Zemný výkop

Výkop pre základovú konštrukciu sa vyhotoví do hĺbky min. 800 mm, teda do nezamŕzajúcej hĺbky, čím sa zabráni poškodeniu základu. Výkop sa realizuje so šírkou min. o 250 mm väčšou, ako je šírka plotu. Na dno výkopu sa nanesie štrkové lôžko s hrúbkou min. 200 mm.

01 | Zemný výkop
01 | Zemný výkop | Zdroj: City Stone Design

02 | Základová konštrukcia

Na zhotovenie základu sa použije betón triedy C 16/20 s veľkosťou zrna kameniva max. do 8 mm. Betón sa vyleje do pripraveného výkopu 50 až 100 mm nad terén alebo 130 mm pod terén a vyhotoví sa tzv. vyrovnávací rad z debniacich tvaroviek. Pred zalievaním základu je potrebné rozmerať stĺpiky a plot.

02 | Základová konštrukcia
02 | Základová konštrukcia | Zdroj: City Stone Design

03 | Prvý rad tvaroviek

Na pripravený základ sa do lôžka z cementovej malty začnú ukladať plotové tvarovky. Hrúbka lôžka a styčných škár má byť 10 mm. Tvarovky sa navliekajú na 2 prúty výstuže s ∅ 8 mm, ktorá sa kotví do základu tak, aby prechádzala dutinami plotových tvaroviek (vyčnieva 600 mm nad základ, v rozstupoch 400 mm alebo podľa projektu). Na vytvorenie vodorovnej škáry sa použijú oceľové prúty, ktoré v jednotlivých radoch slúžia aj ako vodorovná výstuž.

03 | Prvý rad tvaroviek
03 | Prvý rad tvaroviek | Zdroj: City Stone Design

04 | Ďalšie rady tvaroviek

Ďalšie rady tvaroviek sa ukladajú na väzbu tak, aby otvory tvaroviek boli vždy v radoch nad sebou. V jednom kroku sa uložia max. štyri rady tvaroviek, ktoré sa zabetónujú naraz zavlhnutou betónovou zmesou triedy C 20/25 – C25/30 XF1 (betón odolný proti mrazu). Betón sa zhutní oceľovou tyčou.

04 | Ďalšie rady tvaroviek
04 | Ďalšie rady tvaroviek | Zdroj: City Stone Design