ASB Články na tému

obvodové konštrukcie

V príspevku sa venujeme najvyššej obytnej budove na Slovensku, 36-poschodovej Klingerke, a budúcej najvyššej budove EUROVEA so 46 nadzemnými podlažiami. Cieľom príspevku je ukázať návrh nosného systému a zakladania železobetónových konštrukcií týchto výškových objektov. Príspevok uvádza aj niektoré porovnania prístupu k navrhovaniu a realizácii jednotlivých konštrukčných častí z pohľadu vývoja navrhovania a skúseností s realizáciou.

Protihlukové steny zo štiepkocementových ekologických tvaroviek možno vytvoriť ako prefabrikované stavebné diely osadené do oceľových alebo železobetónových stĺpov alebo sa zhotovia na mieste z tvaroviek na základovom páse, z ktorého je vyvedená zvislá čakacia výstuž.

Na Slovensku rastie dopyt po rýchlejšej, efektívnejšej a ekologickejšej výstavbe. Tieto a ďalšie výhody prináša modulárny systém výstavby, ktorý u nás vyvíja a vyrába spoločnosť Peikko Slovakia.

Plesne v interiéri vznikajú vždy v dôsledku nadmernej vlhkosti. Trvalo odstrániť pleseň z interiéru možno len odstránením príčiny jej vzniku. Špeciálne systémy s protiplesňovými technológiami pomôžu, ak nie je možné odstrániť príčinu ich vzniku.

K doterajším klasickým metódam murovania (tenkovrstvové malty/lepidlá, PUR pena alebo cementové malty) teraz pribudla špeciálna systémová malta pre tenkú škáru HELUZ SIDI, určená na murovanie vnútorných aj vonkajších nosných stien z brúsených tehál HELUZ. Malta HELUZ SIDI sa nanáša rýchlo a úsporne pomocou valčeka, ako pri maľovaní, na stavbe nepotrebujete vodu, elektrinu ani drahé pomôcky.

Veľkoformátové prvky na vonkajšie obvodové steny Ytong Jumbo a veľkoformátové tvárnice Silka Tempo usporia pri výstavbe čas, nižšie sú aj náklady na stavbu a na pracovné sily. Potvrdzujú to aj skúsenosti z výstavby projektu SEKO komplex v Trenčíne, ktorý sa začal stavať v polovici minulého roka a ktorý po dokončení ponúkne 24 moderných dvoj- až šesťizbových bytov.

Pri výbere vhodných sanačných materiálov je potrebné prihliadať na stupeň vlhkosti a zasolenia pôvodného muriva. Výrobcovia stavebných materiálov ponúkajú ucelené sanačné systémy, ktoré sú navrhnuté tak, aby vo vzájomnej kombinácii vytvárali dostatočnú bariéru, môžeme ich použiť tak v interiéri, ako aj v exteriéri.

Na urýchlenie stavebných prác a zabezpečenie kvality samotnej stavby je dôležité presné vybetónovanie základovej dosky, resp. základových pásov. Na základovú dosku alebo podkladovú betónovú dosku pri založení na betónové pásy je pred murovaním potrebné nalepiť hydroizolačné pásy. Po osadení rohových tvárnic sa podľa murárskej šnúry osadia do lôžka z vápenno-cementovej malty tvárnice prvého radu. Druhý a ďalšie rady tvárnic sa murujú na tenkovrstvovú lepiacu maltu.