fotovoltické panely

Hybridné systémy a možnosti ich pripojenia v domácnostiach a vo firmách pre TV, kúrenie, nabíjanie elektromobilov a hybridných automobilov.

Francúzski zákonodarcovia ako prví v Európe prijali legislatívnu úpravu, ktorá umožňuje kombinovanie poľnohospodárskej produkcie a výroby solárnej energie. Agrovoltické projekty boli v tejto krajine doteraz stavané ako fotovoltické a podporované, ak spĺňali parametre inovatívneho projektu. Môžeme očakávať boom agrovoltiky aj na Slovensku?

Sláva Štefancová -