Plánujete halu s fotovoltikou? V LLENTAB sme pripravení

Prechod na obnoviteľné zdroje energie je neprehliadnuteľnou skutočnosťou. Na úsporu energií sme v LLENTABe pripravení myslieť spolu s vami už pri príprave výstavby oceľovej haly.

Pre jednoduchšiu inštaláciu fotovoltiky odporúčame urobiť správne kroky hneď na začiatku projektu. LLENTAB má pre vás riešenie umiestnenia fotovoltického systému, a to na skladanú strechu z trapézového plechu, a tiež na strechy z PVC fólie.

Súčasný maximálny strešný potenciál na Slovensku je podľa informácií Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) až 37 GW. Takáto kapacita je schopná vygenerovať ročne energetický zisk 35 TWh, a vzhľadom k tomu, že ročná spotreba elektriny na Slovensku je okolo 32 TWh, mohli by ju obnoviteľné zdroje energie pokryť.

Predpokladom by bolo, že by sa fotovoltika inštalovala na všetky vhodné budovy vrátane bytových domov, priemyselných budov a hál.

Zdroj: LLENTAB

Jednou z hlavných oblastí rozvoja obnoviteľných zdrojov sú strechy budov

Potenciál v tejto oblasti je obrovský, rozumná doba návratnosti privádza k dverám solárnych projektantov aj firemných zákazníkov. Dnešné moderné a účinné fotovoltické panely vyrábajú elektrinu aj v zamračených dňoch a v obmedzenej miere fungujú aj pri mraze alebo ľahkej snehovej pokrývke. Aj panely smerujúce na všetky štyri svetové strany je možné inštalovať na strechy s miernym sklonom a výnimkou nie sú ani panely umiestnené na zvislých stenách budov.

Rastie záujem o firemné elektrárne

Prevádzkovatelia výrobných či skladovacích hál, v ktorých prebieha mnohokrát energeticky náročná výroba, totiž zisťujú, že inštalácia solárnej elektrárne môže firmám zaručiť lacnú a čistú energiu v rámci niekoľkých mesiacov. Životnosť FVE je pritom výrazne dlhšia ako návratnosť investície.

Na moderné fotovoltické panely je poskytovaná záruka minimálne 12 rokov. Vzhľadom na to, že aj v 25. roku prevádzky budú mať približne 80 % výkonu, nie je ťažké spočítať, že fotovoltická elektráreň je pri odhade vývoja cien elektriny racionálnou investíciou s dobou návratnosti okolo 10 rokov.

Zdroj: LLENTAB

Na uľahčenie inštalácie fotovoltiky je niekedy nutné urobiť správne kroky už na začiatku návrhu

Dôvodom je zvýšené zaťaženie panelov a niekedy aj potreba kotevných otvorov v streche. Napriek tomu skúsenosti z doterajších realizácií ukazujú, že pri nových halách, kde sa s fotovoltikou počítalo, je inštalácia FVE pomerne rutinnou záležitosťou, ktorá nijako neobmedzí prevádzku firmy. A aj pri prípadnej úprave striech starších hál a s ňou spojených komplikácií a finančných nákladov sa investícia do tohto druhu OZE vráti dlho pred životnosťou panelov.

Spoločnosť LLENTAB Slovensko vám vie s riešením fotovoltiky na streche pomôcť

Pri novostavbe haly máme vždy k dispozícii pripravený variant projektu, ktorý počíta s budúcim zaťažením fotovoltickými panelmi. Aj keď v súčasnosti inštaláciu FVE neplánujete, ľahko ju v budúcnosti vďaka pripravenej strešnej konštrukcii na halu doplníte.

Zdroj: LLENTAB

Spoločnosť LLENTAB Slovensko je pripravená riešiť aj súčasné LLENTAB haly, ktoré s budúcou záťažou na streche nepočítali. Náš systém oceľových hál umožňuje pomerne rýchlo a efektívne konštrukciu strechy upraviť, aby zvýšenie záťaže od panelov zvládla.

Viac o spoločnosti LLENTAB? Navštívte stránku: www.llentab.sk

Zdroj: PR článok LLENTAB Slovakia, spol. s r.o.