Fotovoltika

Domácnosti fotovoltiku chcú, problémom môžu byť dlhšie čakacie doby aj podpora od štátu

Partneri sekcie:

Zvyšovanie cien energií sa podpísalo na výraznom náraste záujmu o inštaláciu malých fotovoltických elektrární na rodinných domoch, ale aj o ich pripojenie do siete s možnosťou odpredávať prebytočnú energiu.

Stredoslovenská distribučná (SSD) zaznamenala za prvé štyri mesiace tohto roka 3,5-násobok žiadostí o pripojenie ako za celý rok 2021. „Od polovice minulého roka evidujeme enormný záujem o pripájanie malých zdrojov na výrobu elektriny (MZE),“ uviedol hovorca SSD Miroslav Gejdoš.

Distribučná spoločnosť podľa neho eviduje približne 5-tisíc malých zdrojov elektriny s možnosťou dodávky prebytkov elektriny do tzv. virtuálnej batérie. „Pre porovnanie, za obdobie január až apríl 2023 sme spracovali toľko požiadaviek o pripojenie MZE ako za obdobie január až október 2022,“ priblížil Gejdoš.

Ešte vyšší záujem o pripojenie fotovoltických elektrární eviduje podľa hovorkyne Michaely Dobošovej Západoslovenská distribučná (ZSD). Spoločnosť zaznamenala oproti roku 2021 až sedemnásobný nárast žiadostí a celkovo už má na distribučnú sieť napojených desiatky tisíc malých výrobcov. Približne päť percent žiadostí ZSD odmietla najmä pre nedostatočnú kapacitu sústavy.

Rozvoju fotovoltiky pomôžu dotačné mechanizmy

Ďalšiemu rozvoju fotovoltiky môžu podľa riaditeľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Jána Karabu pomôcť akékoľvek efektívne fungujúce dotačné schémy. Slovensko podľa šéfa SAPI nemá núdzu o financie na zelené projekty, nakoľko nám EÚ schválila viacero dotačných mechanizmov. Z nich môžeme alokovať aj vyššie sumy na podporu fotovoltiky.

Podľa odborníkov má však systém podpory obnoviteľných zdrojov nedostatky. „Treba sa iba chytiť príležitosti a nebáť sa tieto peniaze využiť v čo najväčšej možnej miere. Nepochybujeme, že by sa vyčerpali pomerne rýchlo a videli by sme viac inštalovanej fotovoltiky,“ zdôraznil Karaba.

Distribučné spoločnosti by podľa Gejdoša preferovali napríklad výraznejšie dotácie na inštaláciu malých zdrojov s fyzickým batériovým úložiskom priamo na odbernom mieste. Vtedy by odberateľ mohol oveľa efektívnejšie využiť potenciál vlastnej elektriny a zároveň by sa eliminovali prípadné negatívne vplyvy na distribučnú sústavu.

Výška dotácií nie je pre domácnosti dostatočne motivujúca

Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) vidí nedostatky v dotačnej politike štátu. V projekte Zelená domácnostiam mohol žiadateľ dostať na nákup a inštaláciu fotovoltických panelov maximálne 1 500 eur.

„Pri náraste cien za posledné roky doterajšia dotácia maximálne vo výške 1 500 eur nie je motivujúca (hoci s vyčerpaním limitovaných prostriedkov nebol problém), keďže úspora na nákladoch za elektrinu pri bežných domácnostiach nie je taká výrazná a návratnosť investície je dlhá. Pri tých najmenších elektrárňach okolo troch kilowattov (kW) sa pri dotácii bavíme o pokrytí maximálne 30 % nákladov, pri väčších je to ešte menej,“ pripomenula Čakovská.

Cielená a adresná podpora štátu je podľa nej pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku kľúčová. Podporné schémy ako Zelená domácnostiam či Obnov dom by mali byť určené predovšetkým pre zraniteľných spotrebiteľov a komunity so 100 % pokrytím ich nákladov.

Vzhľadom na to, že sa aktuálne pracuje na novom programe, ktorý by mal byť pokračovateľom programu Zelená domácnostiam, je podľa odborníkov vhodný čas na úpravu jeho podmienok, aby sa pomoc dostala adresne najmä zraniteľným domácnostiam, vopred a s výraznou administratívnou a technickou podporou zo strany štátu alebo napríklad samospráv.

Úspešnými príkladmi sa môžeme inšpirovať aj v Čechách

Zo slnečnej energie môžu profitovať aj bytové domy a práve tu vidia odborníci veľký potenciál: „Čo sa komunitnej energetiky týka, tak v tomto sektore vidíme najväčší potenciál pri uplatnení fotovoltických elektrární na bytových domoch, ktoré môžu byť častokrát prehliadané alebo im nemusí byť prikladaná taká váha ako rodinným domom. V Českej republike pritom už vidíme viacero úspešných príkladov, kedy si bytové domy vyrábajú vlastnú energiu, ktorú využívajú všetky bytové jednotky, “ vysvetlil Ján Karaba.

Ako doplnil, potrebujeme však pripraviť jasnú legislatívu, ktorá by umožnila svižné vytváranie energetických komunít, spolu s jasne stanovenými právami a povinnosťami. Aj tento sektor by, samozrejme, mal mať možnosť čerpať dotačné prostriedky.

Záujemca o inštaláciu malej fotovoltickej elektrárne musí v súčasnej dobe splniť podmienky distribučných spoločností, ktoré sa týkajú rezervovanej kapacity malých zdrojov elektriny. Tiež musí doručiť prehlásenie o spôsobe zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku zariadenia na výrobu elektriny potvrdenú subjektom zúčtovania.

SSD podľa Gejdoša okrem iného preveruje, aký vplyv bude mať pripojenie zdroja na kvalitu distribúcie elektriny v danej lokalite a prípadne stanoví podmienky pre dodávku elektriny do sústavy.

Petra Čakovská upozornila, že aktuálnym problémom, ktorý odrádza domácnosti od inštalácie elektrární, je dlhšia čakacia doba. Tá je jednak spojená s administratívnou procedúrou vo vzťahu k distribučným spoločnostiam, ale aj s nedostatkom montážnikov.