Skládka Spišská Belá

Z bývalej skládky pod Tatrami bude fotovoltická elektráreň, firma si pozemky chce prenajať

Partneri sekcie:

V areáli bývalej skládky odpadov v Spišskej Belej vyrastie fotovoltická elektráreň. Mestskí poslanci schválili zámer na budúci prenájom pozemkov pre tento účel.

Informovala o tom samospráva na webovej stránke s tým, že elektráreň bude prevádzkovať bratislavská spoločnosť oekostrom Service. Poslanci schválili prenájom na 30 rokov za nájomné vo výške 30 centov za štvorcový meter ročne, vrátane každoročnej inflačnej doložky.

Zo zverejneného materiálu vyplýva, že elektráreň by mala byť zriadená na dvoch parcelách vo vlastníctve mesta, v celkovej rozlohe viac ako 46-tisíc m2. Ďalším krokom, po schválení zámeru poslancami, je podanie žiadosti vzhľadom na maximálnu rezervovanú kapacitu a určenie bodu pripojenia distribúcie. Ďalej bude nasledovať príprava projektovej dokumentácie, potrebná je tiež zmena územného plánu, územné konanie a proces ukončí samotná výstavba.

Spôsob ukotvenia fotovoltických modulov na zrekultivovanej skládke bude pomocou šikmého navŕtania do minimálnej hĺbky, respektíve spôsobom s minimálnym zásahom do podložia. Primátor Spišskej Belej Peter Zibura uviedol, že mesto tento zámer víta.

„Tie pozemky sa inak využiť nedajú, keďže je tam zrekultivovaná skládka a radi využijeme priestor práve na tento účel. Robíme tam pravidelný monitoring, kosí sa to, udržiava a kontroluje, z nájmu budeme vedieť uhradiť náklady s tým spojené. Súhlas mesta majú, aj keď nájomnú zmluvu sme ešte nepodpísali. K tomu dôjde, až keď budú mať vybavené všetky potrebné povolenia,“ uviedol primátor.

Skládku jej prevádzkovateľ, Mestský podnik Spišská Belá, uzatvoril k 30. decembru 2022. Vedenie podniku dospelo k tomuto rozhodnutiu po tom, čo sa mu u Slovenskej inšpekcie životného prostredia nepodarilo uspieť so žiadosťou o navýšenie kapacity skládky v roku 2019.

Úspešná nebola ani žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku skládky v roku 2020. Rovnako neúspešne skončila aj ďalšia žiadosť o povolenie vybudovania tretej časti skládky v roku 2021. „Povolenie na prevádzkovanie riadenej skládky odpadov stratilo platnosť a zároveň došlo aj k naplneniu/preplneniu povolenej kapacity na uloženie odpadov v prvej a druhej časti skládky,“ informovalo vtedy mesto.

Primátor predpokladá, že celkový proces realizácie projektu potrvá dva až tri roky. Vyrobená energia poputuje do distribučnej siete. Vizuálneho smogu sa primátor podtatranského mestečka neobáva. „Ide o menšiu dolinu, je to pri hlavnej ceste za mestom, okolo je poľnohospodárska pôda, takže si myslím, že špatiť okolie to nebude. Skôr naopak, bude to signál, že sme v regióne moderní. Bude to taká vhodná kombinácia – Tatry, príroda a zelená energia,“ uzavrel Peter Zibura.