Fotovoltická elekráreň Nová Baňa

V Novej Bani chcú fotovoltickú elektráreň, zníži energetickú závislosť mesta

Partneri sekcie:

V Novej Bani v okrese Žarnovica pripravili projekt na vybudovanie fotovoltickej elektrárne na čistiarni odpadových vôd. Odhadovaná výška nákladov predstavuje 17-tisíc eur.

V prípade úspešnosti podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý by mal pokryť 95 % nákladov, sa realizácia a uvedenie do prevádzky musí uskutočniť do konca roka 2023.

„Zámerom projektu je dosiahnuť menšiu spotrebu energie prostredníctvom vybudovania fotovoltickej elektrárne na čistiarni odpadových vôd, kde premeníme energiu zo slnka na elektrickú energiu pri kanalizácii Tajch,“ objasnila projektová manažérka kancelárie primátora mesta Lenka Šubová. Fotovoltická elektráreň dokáže podľa vedenia mesta výrazne znížiť energetickú závislosť premietnutú do nákladov.

Minulý rok na jeseň mesto muselo pristúpiť k úsporným opatreniam kvôli navyšovaniu cien elektrickej energie. Znížilo intenzitu osvetlenia na 20 % na uliciach, na ktorých má smart ovládanie.

Vlastná energia zo slnka má odľahčiť rozpočet mesta. Na návratnosť tejto investície však vplýva množstvo faktorov, najdôležitejšie sú cena elektrárne, cena nakupovanej elektriny, ročná spotreba i reálna spotreba. „Toto fotovoltické riešenie energetickej nezávislosti predstavuje prínos pre naše mesto v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v dlhodobom časovom horizonte,“ uzavrela Šubová.