Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI

Článok Rekonštrukcia strechy nezahŕňa len výmenu strešnej krytiny rekapituluje známe poznatky z problematiky rekonštrukcie striech a konfrontuje ich s bezprostrednými skúsenosťami výrobcu z pokrývačskej praxe.