ASB Stavebníctvo Strecha Rekonštrukcia strechy

Rekonštrukcia strechy

Článok Rekonštrukcia strechy nezahŕňa len výmenu strešnej krytiny rekapituluje známe poznatky z problematiky rekonštrukcie striech a konfrontuje ich s bezprostrednými skúsenosťami výrobcu z pokrývačskej praxe.

Partneri sekcie:

Predpokladom pre spoľahlivé fungovanie strechy je nielen kvalita samotného strešného systému, ale aj jeho správna pokládka.

V tomto článku sme sa zamerali na výber krytiny a jej hmotnosť. Staršie domy či chalupy si častokrát vyžadujú rekonštrukciu strechy. Ich majitelia pri výbere strešnej krytiny okrem dizajnu zvažujú aj ďalšie aspekty. Pri rekonštrukciách je to hlavne materiál, z ktorého je krytina vyrobená a jej hmotnosť. Vysvetlíme, že aj betónová krytina nepredstavuje pre strechu väčšiu záťaž ako ostatné materiály, a preto je vhodná pre rekonštrukciu.

Strecha je neoddeliteľnou súčasťou domu. Niekedy sa o nej hovorí ako o piatej stene domu , ktorá ovplyvňuje jeho celkový vzhľad.zároveň má tuež zásadný vplyv na jeho funkčnosť, pretože patrí medzi najviac namáhané časti domu. Ak plánujete pokládku novej strechy alebo rekonštrukciu starej, využite kvalitnú krytinu od spoločnosti KM Beta.

Strecha je ochranou pred nepriazňou počasia, nie je to však to jediné, na čom záleží. Jej tvar, materiál aj farba sú dôležité pre celkový vzhľad stavby. Rekonštrukcia nemusí byť len novým šatom, ale môže stavbe priniesť aj nový život a nové funkcie. Dobrá strecha je korunou krásy.

Úspešné spoločnosti by sa mali sústrediť na svoj biznis a rozhodne nie na zatekajúcu strechu. Podceniť návrh a realizáciu strechy sa nevypláca. Inak hrozí, že ju celú bude nevyhnutné kompletne vymeniť. Presvedčila sa o tom aj firma z Oravy.

Kľúčom k spoľahlivej plochej streche bytového domu je použitie kvalitných materiálov a montáž vyškolenou realizačnou firmou, a to pokiaľ ide o novú strechu aj o obnovu. Finančne nenáročné riešenia sú v prípade plochých striech často nedostatočné a nižšia cena hydroizolácie či jej realizácie sa môže negatívne prejaviť už v priebehu niekoľkých rokov.

Meštiansky dom na Hlavnej ulici v Prešove, ktorý pochádza zo 16. storočia, počas svojej existencie prešiel viacerými stavebnými úpravami. Za jeho najaktuálnejšou podobou stojí architekt Václav Kohlmayer, ktorý je aj jeho vlastníkom.

Študentský domov Mladá garda vznikol podľa projektu architekta Emila ­Belluša (1899 – 1979) v polovici 50. rokov minulého storočia. Tento komplex s kapacitou 2 500 študentov sa zaraďuje medzi diela socialistického realizmu.

Plochá strecha vyžaduje nielen vhodný hydroizolačný systém, ale aj jeho správnu realizáciu. Nevyhnutnosťou je dôkladné utesnenie detailov, ako sú prestupy cez strešnú konštrukciu či atika. Len tak sa vyhnete nežiaducemu zatekaniu.

Pred zhotovením novej hydroizolačnej vrstvy je potrebné upraviť podklad. Podklad musí byť pevný, bez akýchkoľvek nečistôt (prach, hrdza), bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý, môže byť mierne vlhký. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté.

Jedným z hlavných dôvodov na rekonštrukciu strešnej konštrukcie je zníženie spotreby energie na vykurovanie. Túto požiadavku možno dosiahnuť pridaním ďalšej vrstvy tepelnej izolácie alebo výmenou existujúcej tepelnej izolácie za izoláciu s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Väčšina starých eternitových striech neunesie veľkú záťaž ťažkých krytín, akými sú betónové alebo pálené škridle (ich hmotnosť je 40 kg/m2 a viac). Možnosť využiť existujúce strešné debnenie pritom ponúka použitie moderných asfaltových strešných šindľov.

Asfaltovú strešnú krytinu možno aplikovať priamo na pôvodnú krytinu. Odporúča najmä na renováciu šikmých striech so sklonom od 12 do 85 stupňov, pôvodne pokrytých asfaltovými pásmi, asfaltovými šindľami, plechovými krytinami, alebo eternitovými šablónami. Na strechu by mala krytinu aplikovať vyškolená realizačná firma.