Partner sekcie:
  • Stavmat
  • KM BETA
  • Vaillant
  • CAPAROL

Článok Rekonštrukcia strechy nezahŕňa len výmenu strešnej krytiny rekapituluje známe poznatky z problematiky rekonštrukcie striech a konfrontuje ich s bezprostrednými skúsenosťami výrobcu z pokrývačskej praxe.