Článok Rekonštrukcia strechy nezahŕňa len výmenu strešnej krytiny rekapituluje známe poznatky z problematiky rekonštrukcie striech a konfrontuje ich s bezprostrednými skúsenosťami výrobcu z pokrývačskej praxe.

dom

Zvolte osvedčenú kvalitu!

Strecha je neoddeliteľnou súčasťou domu. Niekedy sa o nej hovorí ako o piatej stene domu , ktorá ovplyvňuje jeho celkový vzhľad.zároveň má tuež zásadný vplyv na jeho funkčnosť, pretože patrí medzi najviac namáhané časti domu. …
image 101312 25 v1

Strechu museli kompletne vymeniť

Úspešné spoločnosti by sa mali sústrediť na svoj biznis a rozhodne nie na zatekajúcu strechu. Podceniť návrh a realizáciu strechy sa nevypláca. Inak hrozí, že ju celú bude nevyhnutné kompletne vymeniť. Presvedčila sa o tom aj firma z Oravy.
image 99971 25 v1

Asfaltované pásy na obnovu plochej strechy

Kľúčom k spoľahlivej plochej streche bytového domu je použitie kvalitných materiálov a montáž vyškolenou realizačnou firmou, a to pokiaľ ide o novú strechu aj o obnovu. Finančne nenáročné riešenia sú v prípade plochých striech často nedostatočné a nižšia cena hydroizolácie či jej …
image 97314 25 v1

Rekonštrukcia oživila ducha historického domu

Meštiansky dom na Hlavnej ulici v Prešove, ktorý pochádza zo 16. storočia, počas svojej existencie prešiel viacerými stavebnými úpravami. Za jeho najaktuálnejšou podobou stojí architekt Václav Kohlmayer, ktorý je aj jeho vlastníkom.
image 97211 25 v1

Rekonštrukcia Mladej gardy v Bratislave

Študentský domov Mladá garda vznikol podľa projektu architekta Emila ­Belluša (1899 – 1979) v polovici 50. rokov minulého storočia. Tento komplex s kapacitou 2 500 študentov sa zaraďuje medzi diela socialistického realizmu.
image 97009 25 v1

Izolačné mPVC fólie na obnovu plochej strechy

Plochá strecha vyžaduje nielen vhodný hydroizolačný systém, ale aj jeho správnu realizáciu. Nevyhnutnosťou je dôkladné utesnenie detailov, ako sú prestupy cez strešnú konštrukciu či atika. Len tak sa vyhnete nežiaducemu zatekaniu.
image 91444 25 v1

Rekonštrukcia šikmej strechy rodinného domu

Jedným z hlavných dôvodov na rekonštrukciu strešnej konštrukcie je zníženie spotreby energie na vykurovanie. Túto požiadavku možno dosiahnuť pridaním ďalšej vrstvy tepelnej izolácie alebo výmenou existujúcej tepelnej izolácie za izoláciu s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.
image 90970 25 v1

Rekonštrukcia eternitovej strechy strešnými šindľami IKO!

Väčšina starých eternitových striech neunesie veľkú záťaž ťažkých krytín, akými sú betónové alebo pálené škridle (ich hmotnosť je 40 kg/m2 a viac). Možnosť využiť existujúce strešné debnenie pritom ponúka použitie moderných asfaltových strešných šindľov.
image 86570 25 v1

Renovácia strechy ľahkou asfaltovou krytinou

Asfaltovú strešnú krytinu možno aplikovať priamo na pôvodnú krytinu. Odporúča najmä na renováciu šikmých striech so sklonom od 12 do 85 stupňov, pôvodne pokrytých asfaltovými pásmi, asfaltovými šindľami, plechovými krytinami, alebo eternitovými šablónami. Na strechu …
image 79903 25 v1

Rekonštrukcie sa bez škridly nezaobídu

Súčasná architektúra vo svojom minimalistickom prístupe akoby opomínala široké možnosti využitia šikmých striech. Ak sa aj v niektorých nových projektoch šikmá strecha predsa objaví, architekti často hľadajú netradičné riešenia. Akoby sa použitie škridly vylučovalo s modernou architektúrou.