Rekonštrukcia strechy zo strany exteriéru pomocou systému DELTA-MAXX POLAR

Spoločnosť Dörken prináša riešenie pre rekonštrukciu strechy z exteriéru. Špeciálne vyvinutý systém nadkrokvového zateplenia DELTA®-MAXX POLAR ponúka energeticky perspektívne riešenie pre novostavby, ale aj pre rekonštrukcie.

Výhoda systému DELTA®-MAXX POLAR je, že rekonštrukčné práce možno vykonávať zvonku – bez zásahu do interiéru. Rekonštrukcia strechy so systémom DELTA®-MAXX POLAR môže priniesť významné zníženie nákladov na vykurovanie.

Systém je vhodný aj pre rekonštrukcie striech s poškodenou parozábranou. Dörken navyše poskytuje na integrovanú podstrešnú fóliu 30-ročnú záruku funkčnosti, čím pomáha predchádzať neželaným reklamáciám. To pre realizátora znamená najvyššiu možnú bezpečnosť a spokojných zákazníkov.

Zdroj: Dörken SK

Viac info o systéme DELTA®-MAXX POLAR nájdete na: https://www.doerken.com/sk/sk/technologien/system-delta-maxx-polar

www.dorken.sk

Zdroj: Dörken SK, s.r.o.