etecká snímka historických budov po požiari v centre mesta Banská Štiavnica.

Komora reštaurátorov: Sme schopní odborne ošetriť všetky pamiatky v Banskej Štiavnici   

Slovensko disponuje dostatočným počtom profesionálnych reštaurátorov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí sú schopní odborným spôsobom ošetriť formou konzervovania a reštaurovania všetky národné kultúrne pamiatky (NKP) a zbierkové predmety zasiahnuté požiarom. Informuje o tom Komora reštaurátorov v súvislosti s požiarom v Banskej Štiavnici.   

„V týchto dňoch, bezprostredne po požiari, sú reštaurátori schopní aj odborným spôsobom zhodnotiť ich aktuálny stav a rozsah ich poškodenia, určiť správny krízový plán ich prevencie a ochrany, ako aj určiť návrh najvhodnejšieho postupu a technológie ich konzervovania a reštaurovania,“ uvádza Komora reštaurátorov.

Požiar na banskoštiavnickom Námestí svätej Trojice zasiahol sedem budov. Búrať nebude treba ani jednu. Statika narušená nebola. To však neplatí pre zhorené krovy striech. Tie asanácia neminie. Misterstvo kultúry (MK) SR iniciuje domáce i medzinárodné kroky na záchranu požiarom zničeného historického centra Banskej Štiavnice. Pomocnú ruku Slovensku podali Česká republika i UNESCO.

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) zvolala mimoriadne zasadnutie Múzejnej a galerijnej rady. Nevyčísliteľné škody a obrovské rozmery tragédie umocňuje fakt, že Banská Štiavnica je jednou zo slovenských lokalít v zozname svetového dedičstva UNESCO a jej centrum je mestskou pamiatkovou rezerváciou s budovami od gotiky až po začiatok 20. storočia.

Snímka historických budov po požiari v centre mesta Banská Štiavnica
Snímka historických budov po požiari v centre mesta Banská Štiavnica. | Zdroj: TASR

„UNESCO sa veľmi zaujíma o to, čo sa v Banskej Štiavnici stalo. Ponúka nám pomoc na troch úrovniach. Prvou je expertná podpora vo forme on-line stretnutia zástupcov ICOM a ICCROM spoločne so slovenskými odborníkmi na kultúrne dedičstvo s cieľom poskytnutia odporúčaní o postupoch pri záchrane objektov. Ďalšími fázami ponúknutej podpory sú expertná pomoc vo forme vyslania odborníka/-čky z UNESCO, ktorý/-á môže pomáhať priamo na mieste; a napokon expertná pomoc vo forme vyslania poradnej misie UNESCO vo fáze reštaurovania objektov,” spresnila ministerka kultúry Natália Milanová.

Požiar poškodil sedem národných kultúrnych pamiatok.

Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu 18. marca v dopoludňajších hodinách v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem striech národných kultúrnych pamiatok.

Oheň zničil objekty spadajúce pod Slovenské banské múzeum – Galériu Jozefa Kollára a budovu známu ako Berggericht, v ktorej sa nachádza mineralogická expozícia múzea, informačné centrum či sprístupnená štôlňa Michal. Požiar zasiahol tiež priestory Slovenského banského archívu, základnú umeleckú školu a obľúbenú turistickú atrakciu, tzv. Banku lásky.

Najpálčivejším je aktuálne stav budovy Berggerichtu, ktorý je jedným zo sídiel Slovenského banského múzea. Dôležitým ďalším krokom bude vypratávanie priestorov, predovšetkým zhoreného nábytku, pričom zbierkové predmety by v tejto chvíli už mali byť v najväčšej možnej miere odstránené z priestoru.  Následne bude nevyhnutné vyčíslenie škôd nielen na samotných budovách, ale aj umeleckých zbierkach a archívoch.

Požiar v Banskej Štiavnici poškodil až sedem budov.
Požiar v Banskej Štiavnici poškodil až sedem budov. | Zdroj: Facebook/Ministerstvo životného prostredia SR

„Múzejná a galerijná rada vyjadruje podporu kolegom zo Slovenského banského múzea. Oceňujeme duchaprítomnosť pani riaditeľky. Všetci sme sa zhodli na tom, že poskytneme potrebnú súčinnosť, či už kapacitne alebo priestorovo. Po zajtrajšom monitoringu sa spojíme s generálnym riaditeľom SNM, pánom Branislavom Panisom a naplánujeme, ako vieme čo najlepšie pomôcť,“ vyjadrila sa predsedníčka Múzejnej a galerijnej rady Mária Bohumelová.

„Rada by som sa poďakovala pani ministerke a Múzejnej a galerijne rade, že dnes prišli, aby sme sa porozprávali, akým spôsobom by nám mohli pomôcť. Na prvom mieste je teraz sanácia havarijného stavu a snaha dostať zbierkové predmety do bezpečia. Tým si vytvoríme priestor na to, aby sme mohli začať inventarizovať škody. Tie sa dozvieme, keď sa nám podarí uzatvoriť evakuáciu, ktorá je pre nás momentálne na prvom mieste,“ doplnila riaditeľka Slovenského banského múzea Zuzana Denková.