chata ruzbachy 02 1

Rekonštrukcia šindľovej strechy. Fakty, ktoré potrebujete vedieť

Partneri sekcie:

Potrebujete rekonštruovať? Alebo sa blíži koniec životnosti vašich šindľov? V tom prípade je čas na dôležité rozhodnutie, či pôvodné šindle odstrániť, alebo pokladať nové šindle priamo na pôvodnú vrstvu.

Inštalácia nových šindľov priamo na existujúcu vrstvu sa nazýva reroofingVýmena strešnej krytiny je proces, kedy sa pôvodná vrstva strešnej krytiny odstráni a nahradí novou vrstvou.

Žiaden iný strešný materiál pre šikmé strechy neumožňuje inštaláciu priamo na existujúcu strešnú krytinu.
Vďaka IKO šindľom ušetríte čas, peniaze a ľahšie a rýchlejšie zvládnete celý proces obnovy.
Z dlhodobého hľadiska, vďaka bitúmenovým šindľom, znížite negatívny vplyv na životné prostredie.

Žiaden iný strešný materiál pre šikmé strechy neumožňuje inštaláciu priamo na existujúcu strešnú krytinu.
Vďaka šindľom ušetríte čas, peniaze a ľahšie a rýchlejšie zvládnete celý proces obnovy.
Z dlhodobého hľadiska, vďaka bitúmenovým šindľom, znížite negatívny vplyv na životné prostredie.

21
Zdroj: IKO

Ak si vaša strecha vyžaduje opravu, alebo je blízko koncu svojej životnosti, ale  konštrukcia strechy a  drevené debnenie je v dobrom stave. To znamená, že šindle možno strácaju povrchový posyp, alebo sú opotrebované v dôsledku veku, či počasia, ale ešte nespôsobujú zatekanie do strechy a nie su výrazne zdeformované alebo povytrhávané.  V takýchto prípadoch  spĺňa vaša strecha podmienky na inštaláciu novej vrstvy šindľov priamo na pôvodnú.

Najlepšie IKO šindle pre tento účel sú Cambridge Xtreme 9,5 ° alebo Cambridge Xpress. Z finančného hľadiska, ide bezpochyby o lacnejšie riešenie  ako kompletná výmena strechy. Je to vďaka tomu, že nie je potrebné odstrániť pôvodné šindle a existujúce podkladové vrstvy.

20140925 113036 resized
Zdroj: IKO

Vďaka tomu ušetríte množstvo času a práce, čo znamená úsporu. Pokrývač môže okamžite začať s inštaláciou nových šindľov bez toho, aby ste museli tráviť čas odstraňovaním a likvidáciou šindľov. Vďaka tomu nevplývate negatívnym spôsobom na životné prostredie, čo je dôležite pre nás všetkých!

20141017 131336
Zdroj: IKO

Kedy nie je vhodné robiť reroofing?

Najčastejším dôvodom, kedy strecha nie je vhodná pre reroofing, je výrazná deformácia starých šindľov (vykrútené rohy), pretože nová vrstva šindľov by sa mala inštalovať na čo možno najrovnejší podklad.  Ďalším dôvodom, pre ktorý sa nedá robiť reroofing je poškodenie drevnej konštrukcie/debnenia pod starou vrstvou šindľov.

20141017 131755
Zdroj: IKO

Reroofing postup krok za krokom

  • Stav existujúcej strešnej konštrukcie musí byť dostatočne pevný, aby uniesol ďalšie zaťaženie strešnými šindľami
  • Celkový vzhľad strechy musí byť rovný. Ak sú niekde viditeľné deformácie, môže ísť o konštrukčné problémy, ktoré je potrebné opraviť
  • Odstávajúce šindle zarovnajte s podkladom priklincovaním, alebo zrezaním odstávajúcich častí
  • Ak je to potrebné, priklincujte uvoľnené časti doskového debnenia.
  • Otestujte pevnosti kotviacich klincov v pôvodnom podklade.
  • Existujúci podklad musí byť primerane rovný a hladký.
  • Vymeňte všetky zhnité drevené obloženia, opotrebované oplechovania komína, štítové či odkvapové oplechovanie.
  • Zarovnaná odkvapová hrana pomáha predchádzať zatekaniu pod pôvodný okraj starých šindľov.
  • Preverte funkčnosť odvetrania strechy, v prípade nutnosti ho doplňte či vymeňte.
Diverse1 002
Zdroj: IKO

Požiadavky na inštaláciu

Šindle pred rekonštrukciou musia byť suché, prípadná zabudovaná vlhkosť môže skrátiť životnosť nových šindľov. Odstráňte všetky nečistoty z povrchu strechy, vrátatne machov, hub či iných organizmov. Odstráňte nárožia a hrebenáče.

Po inštalácii novej vrstvy je potrebné použiť nové hrebenáče a nárožne tvarovky. Použite dostatočne dlhé klince, aby prenikli až do doskového debnenia.   Zvážte výmenu starých oplechovaní za nové. Všetky existujúce prechody strechy by sa mali odstrániť a pri inštalácii znovu namontovať.

IMAG0471
Zdroj: IKO

Reroofing je vynikajúcou voľbou pre tých, ktorí majú vo všeobecnosti strechu v dobrom stave, ale je na konci svojho životného cyklu, alebo pomaly stráca svoju funkciu.

Na rozdiel od komplexnej výmeny strechy, nezahŕňa odstránenie pôvodnej vrstvy, čo výrazným spôsobom znižuje čas a náklady na projekt. Vždy je dobré sa poradiť so strechárom, ktorému dôverujete, ktorý môže vykonať kontrolu a poradí vám, ktorá voľba je pre vás najvhodnejšia.

IMG 4913
Zdroj: IKO

www.iko.sk, slovensko@iko.com, 0911 785 456

Zdroj: PR článok IKO Sales International NV