Kaštieľ v mestskej časti Bratislava-Rusovce Rusovce

Na obnovu kultúrnych pamiatok aj historických parkov pôjdu milióny eur, výzva je už otvorená

Partneri sekcie:

Ministerstvo kultúry plánuje na obnovu kultúrnych pamiatok prerozdeliť viac ako 12 miliónov eur, prioritami budú obnova krovov a striech aj podpora tradičných stavebných technológií.

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) plánuje cez program Obnovme si svoj dom na rok 2022 prerozdeliť viac ako 12 miliónov eur. Výzva je otvorená od 25. novembra do 31. decembra. Žiadosť je možné poslať kompletne elektronicky. Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické aj právnické osoby, neziskové organizácie, cirkvi či samosprávy.

Riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu Zuzana Kochánková konštatovala, že prioritami budú tento rok obnova krovov, strešných prvkov a striech, podpora tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác a obnova kaštieľov. Rezort v rámci nej otvára štyri podprogramy.

Na obnovu kultúrnych pamiatok je alokovaných päť miliónov eur a na obnovu pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva 1,6 milióna eur. Na aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu pôjde 270 tisíc eur a na obnovu historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebnom stave je vyčlenený milión eur. V budúcom roku rezort ešte otvorí podprogram komplexnej obnovy pamiatok s prioritou ochrany a obnovy, na ktorý vyčlení štyri milióny eur.

„Jedným z nástrojov záchrany kultúrnych pamiatok je dotačný program na ministerstve kultúry Obnovme si svoj dom, ktorý funguje od roku 2004 a prostredníctvom neho sa dokázalo zachrániť približne 5 542 pamiatok v celkovej sume 98 miliónov eur,“ priblížila šéfka rezortu Natália Milanová.

Podotkla, že po minulé roky bolo na program vyčlenených priemerne 5,5 milióna eur a posledné štyri roky na program ide 12 miliónov. Z nich je možné podporiť zhruba 500 pamiatok. Dodala, že Pamiatkový úrad SR eviduje na Slovensku 10 tisíc nehnuteľných a približne 16 tisíc hnuteľných kultúrnych pamiatok.

MK SR uviedlo, že v podprograme Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave navýšili sumu oproti roku 2021. Zároveň paralelne k tomuto projektu pribudne možnosť čerpania dotácie na nezamestnaných cez novo koncipovaný národný projekt v rámci spolupráce s Ministerstvom vnútra SR.

Rezort kultúry však upozornil, že na tento projekt bude vyhlásená samostatná výzva. Dotáciu teda nebude možné kombinovať s dotáciou pridelenou v podprograme Obnova historických parkov a architektonických areálov.

SITA