Historické centrum Kežmarok

Na obnovu historických budov pôjde prvých 120 miliónov eur, ministerstvo vyhlásilo prvú výzvu

Partneri sekcie:

Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásilo prvú výzvu na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z Plánu obnovy. V rámci prvej výzvy je k dispozícii 120 miliónov eur, celkovo je na tento účel vyčlenených 240 miliónov eur. 

Cieľom obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov je zlepšenie ich energetickej hospodárnosti znížením potreby primárnej energie, zníženie emisií CO2 ako aj zlepšenie kvality ovzdušia. Vďaka finančného príspevku plánuje ministerstvo podporiť minimálne stredne hlbokú obnovu budov. Celkovo sa má dotknúť aspoň 117 000 m2 podlahovej plochy.

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 5 miliónov eur bez DPH. Financovaných môže byť až 100 % oprávnených nákladov. Oprávnenými žiadateľmi sú samosprávy, verejnoprávne inštitúcie alebo správcovia majetku štátu. Ide o prvú výzvu na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z Plánu obnovy.

Podmienkou obnovy budov je, že musí priniesť minimálne 30-percentné níženie potreby primárnej energie, pričom sa musí zachovať ich historická a pamiatková hodnota. Podporené budú najmä tie opatrenia, ktoré priamo prispejú k zníženiu energetickej náročnosti budovy ako napríklad opravy plášťa budovy, vegetačné strechy a steny, výmena vykurovacích systémov, osvetlenia, vetracích alebo chladiacich systémov.

Záujemcovia môžu podávať svoje žiadosti od 1. augusta 2022 do 1. decembra 2024 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy. Následne bude vyhlásená druhá výzva na zvyšných 120 miliónov eur. „Prostriedky bude možné poskytovať vo forme zálohových platieb, a to až do výšky 60 percent. Súčasne budeme, samozrejme, refundovať, preplácať, prípadne bude možné voliť kombináciu tohto,“ priblížila Katarína Bruncková, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Podmienkou pre podporu je, aby verejná budova bola vo vlastníctve žiadateľa. „Môže ísť o národnú kultúrnu pamiatku, ale aj o budovu v pamiatkovej rezervácii či pamiatkovej zóne. Môže to byť aj budova zapísaná v zozname pamätihodností miest a obcí, či akákoľvek verejná budova, ktorá bola kolaudovaná alebo je zapísaná v katastri nehnuteľností pred rokom 1980,“ doplnila Katarína Bruncková.

Prečítajte si konkrétne podmienky výzvy, ktorá je určená pre verejné budovy na celom Slovensku a nie je obmedzená lokalitou, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

ÚV SR, SITA, red