Zatepľovanie rodinného domu

Záujemcovia o zelenú dotáciu na obnovu rodinného domu si musia počkať do druhého polroka 2022

Na provizórnom webe, ktorý vytvorila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), sa objavili prvé bližšie informácie o tom, na čo všetko bude možné zelenú dotáciu uplatniť. Zatiaľ to vyzerá tak, že záujemcovia o zelenú dotáciu si budú musieť počkať na presné inštrukcie aj spustenie prvej výzvy, ktoré je naplánované na druhý polrok 2022.

Konkrétne technické špecifikácie zelenej dotácie pritom mali byť podľa pôvodného plánu známe ešte na jeseň 2021. Termín sa však posunul. Na obnovdomov.sk zatiaľ pribudli základné informácie o oprávnených nákladoch. Web pripravila SAŽP, patriaca pod Ministerstvo životného prostredia, ktorá celý projekt zastrešuje. Od utorka 11. januára agentúra spustila všeobecnú informačnú časť webu a kontaktný formulár.

Na obnovu 30 tisíc rodinných domov je dohromady vyčlenených celkovo 528,2 mil. eur. Dotáciu si možu žiadatelia uplatniť na nehnuteľnosť vedenú v liste vlastníctva ako rodinný dom, pričom počet bytových jednotiek by nemal prekročiť číslo 3 (v tom prípade už ide o bytový dom).

Vyhlásenie prvej výzvy môžeme podľa dostupných informácií z webu očakávať v 3. kvartáli roka 2022. Až následne sa začne prekladanie žiadostí o dotácie. V rámci prvej výzvy bude možná aj spätná refundácia nákladov, obnova rodinného domu však musí začať až po zverejnení podmienok oprávnenosti. Tie by mali byť známe ešte tento rok.

„Predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov bude možné prioritne online cez pripravovaný internetový portál SAŽP. Alternatívou bude podanie požiadať osobne v regionálnej kancelárii, kde pracovníci SAŽP žiadateľovi so zadaním žiadosti do internetového portálu pomôžu. SAŽP ich v rámci Slovenska plánuje celkovo zriadiť desať, z toho osem v krajských mestách. Ich adresy postupne pribudnú na tomto webe podľa termínu otvorenia,“ uvádza sa na stránke.

Projekt ráta s odstránením azbestu pri obnove domu aj so zelenou strechou

Medzi oprávnenými nákladmi sú, podľa očakávania, časti domu ako otvorové konštrukcie, strecha, obvodový plášť, ale aj prvky obnovy ako nákup akumulačnej nádrže na dažďovú vodu, odstránenie azbestu a inteligentné vonkajšie žalúzie. V rámci zlepšenie tepelnotechnických vlastností starých domov sa počíta so zateplením podlahy nevykurovaného podkrovia, zateplením stropu nevykurovaného suterénu aj so zateplením podlahy na teréne.

Spomedzi zdrojov energie si môžu žiadatelia uplatniť dotáciu na nákup tepelného čerpadla, fotovoltických panelov, solárnych kolektorov, plynového kondenzačného kotla a medzi oprávnené náklady patrí aj rekuperácia. Ak ste v rámci obnovy rodinného domu plánovali zelenú strechu, intenzívnu alebo extenzívnu, máte rovnako nárok na uplatnenie dotácie. Tá bude mať výšku maximálne 50 % oprávnených výdavkov – ich prehľad bude uverejnený v podmienkach oprávnenosti.

Ak chcete byť informovaní o všetkých novinkách súvisiacich s novou výzvou, zaregistrujte na odber emailových upozornení zo Zelenej obnovy.