Dotácie na obnovu rodinných domov

Dotácie na obnovu 30-tisíc rodinných domov: čo všetko o nich už vieme

Partneri sekcie:

Majitelia starších rodinných domov môžu získať príspevok na jeho obnovu až do výšky 16 600 eur. Slovenská agentúra životného prostredia robí posledné kroky pred spustením najväčšej dotačnej výzvy v histórii Slovenska. Ktoré konkrétne informácie a detaily sú už známe?

Plán obnovy a odolnosti SR dostal oficiálne zelenú v júli 2021. Slovensko tak získa prostredníctvom európskych financií na obnovu a odolnosť až 6,3 miliardy eur v grantoch. Opatrenia schválené v národnom Pláne obnovy sa týkajú aj zelenej obnovy rodinných domov, konkrétne sa nimi zaoberá komponent 2: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov. Na obnovu starších rodinných domov sa vyčlenilo 528,2 milióna eur, táto suma by mala vystačiť na rekonštrukciu 30-tisíc nehnuteľností.

Prijímanie žiadostí a vyplácanie príspevkov bude v kompetencii Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), spadajúcej pod Ministerstvo životného prostredia SR. Agenda obnovy sa tak presunie z Ministerstva dopravy SR, ktoré poskytovalo posledné roky príspevky na zateplenie starších rodinných domov.

Zelená obnova rodinných domov bude zahŕňať celý komplex opatrení, na ktoré bude môcť žiadateľ získať dotáciu vo výške 50 % celkových oprávnených nákladov, momentálne sa uvažuje nad maximálnou hranicou 16 600 eur.

Vďaka dotácii budú môcť občania získať financie na komplexnejšiu obnovu vrátane zateplenia domu, výmeny okien, obnoviteľných zdrojov energie či vodozádržných opatrení. Ako informoval Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP: „Podmienky zverejníme už tento rok, takže budúci klienti sa môžu chystať na obnovu obnovu rodinného domu a v prvom a druhom kvartáli budúceho roka ju už môžu realizovať podľa našich špecifických podmienok. Akonáhle schému pustíme, môžu prísť a spätne si dať preplatiť zrealizované rekonštrukcie.“

Časový plán a míľniky zelenej obnovy rodinných domov

 • Realizácia v období 2022 až 2026
 • Podpora 30-tisíc domácností
 • Rok 2021 – príprava schémy a zverejnenie podmienok
 • Júl 2022 – naplánovaná prvá výzva
 • December 2024 – obnova prvých 18-tisíc domov
 • Rok 2026 – ukončenie schémy a zrealizovaná obnova spolu 30-tisíc domov
Šetrenie energií
Výmena kotla na tuhé palivo za plynový či elektrický kotol bude patriť medzi oprávnené náklady. | Zdroj: iStock

Záujemcom o dotácie pomôžu regionálne centrá

So žiadosťami o dotácie by mali pomáhať regionálne kancelárie. V pláne je zatiaľ desať centier (z toho osem v krajských mestách), ktoré budú patriť pod SAŽP a záujemcom v nich budú pomáhať technicko-administratívni pracovníci. Majitelia rodinných domov od nich získajú podporu – prevedú ich procesom, administratívnymi úkonmi a poskytnú im odborné poradenstvo.

Očakáva sa záujem najmä starších občanov, ktorí vlastnia rodinné domy a nevedia sa tak dobre orientovať v online prostredí. „Otvorenie prvej regionálnej kancelárie predpokladáme mesiac pred spustením prvej výzvy, aby sa ľudia vedeli prísť informovať,“ upresnil Michal Maco. Pre ostatných bude k dispozícii aj online portál s plne automatizovaným systémov na spracovávanie žiadostí.

Predmetom príspevku na obnovu rodinných domov sú opatrenia ako zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena strechy, odstránenie azbestu či výmena otvorových konštrukcií ako okná a dvere. Keďže obnova budov sa do Plánu obnovy dostala ako súčasť boja s klimatickou krízou, medzi oprávnené náklady bude patriť aj výmena zdroja tepla, teda kotla na tuhé palivo za plynový či elektrický kotol.

Dotáciu dostanú majitelia rodinných domov aj na obnoviteľné zdroje energie (solárne panely, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo) a na opatrenia v podobe zelenej strechy alebo akumulačnej nádrže. Súčasťou nákladov, na ktoré sa vzťahujú dotácie, sú tiež projektová dokumentácia a energetický certifikát.

Na druhej strane, SAŽP momentálne neráta s dotáciou na inštaláciu kotla na biomasu, ani s finančnou podporou núteného vetrania s rekuperáciou. Zoznam oprávnených nákladov však môže byť na základe revízie programu po prvom roku upravený. Dôležitá bude absorbčná kapacita trhu, prípadne dopyt po komponente, ktorý sa v zozname nebude nachádzať. Tiež nie je vylúčené ani navýšenie o zelené opatrenia.

Obnova budov
Obnovou rodinného domu musí byť dosiahnutá úspora minimálne 30 % primárnej energie. | Zdroj: iStock

Podmienky budú podľa Michala Maca zverejnené jasne a stručne, takže pre prijímateľov by nemal byť problém ich dodržať. Pri samotnom schvaľovaní bude SAŽP projekt posudzovať len z hľadiska energetickej náročnosti a dotácie prideľovať spôsobom „prvý príde, prvý dostane“. Akonáhle príde žiadateľ s projektom, ktorý spĺňa energetické parametre, automaticky mu budú preplatené náklady do výšky 50 % v maximálnej sume 16 600 eur.

Dotácie na obnovu 30-tisíc rodinných domov v skratke

 • cieľom sú rodinné domy staršie ako 15 rokov (dotácia sa nevzťahuje na chaty a apartmány)
 • počet bytových jednotiek v rodinnom dome môže byť maximálne tri
 • maximálna podlahová plochu rodinného domu nie je vymedzujúcim kritériom
 • na podnikanie môže byť využívaných maximálne 10 % podlahovej plochy rodinného domu
 • dotácia sa týka sa aj pamiatkovo chránených objektov
 • žiadateľ (fyzická osoba) musí byť 100-percentným vlastníkom rodinného domu, ak ním nie je, potrebuje súhlas od ostatných spoluvlastníkov
 • obnovou rodinného domu musí byť dosiahnutá úspora minimálne 30 % primárnej energie (úspora sa preukazuje vypočítanými hodnotami z energetického certifikátu)
 • schéma je otvorená pre celé Slovensko, teda aj pre Bratislavský samosprávny kraj (na rozdiel od projektu Zelená domácnostiam II)
 • po skončení realizácie môžu prijímatelia dotácie očakávať náhodnú kontrolu.

Na spolufinancovanie sa pripravujú aj banky

Na realizáciu sa pripravuje nielen SAŽP, ale aj banky. Vo výzve bude dôležité, aby majitelia domov vedeli dofinancovať zvyšných 50 % nákladov na obnovu. Agentúra preto momentálne spolupracuje s komerčnými bankami, ktoré pripravujú schémy spolufinancovania.

Uvažuje sa nad dvomi formami, v prvej vlne by bol klientom bánk poskytnutý úver so zvýhodnenými podmienkami do výšky 32-tisíc eur, pričom od júla 2022 (ohlásenia podmienok výzvy) by klienti mohli po preplatení nákladov splatiť polovicu úveru. V druhej vlne, po spustení výzvy, banky uvažujú nad poskytnutím spotrebného úveru so zvýhodnenou úrokovou sadzbou na dofinancovanie 50 % nákladov.

Na Slovensku máme približne 800-tisíc až milión rodinných domov, pričom väčšina z nich má 30 až 70 rokov. Potenciál prejsť hĺbkovou obnovou má podľa platformy Budovy pre budúcnosť minimálne 390-tisíc domov: „Ak splníme ciele z plánu obnovy, podarí sa ním obnoviť približne 3 % z milióna rodinných domov, ktoré na Slovensku máme. Štátny a súkromný sektor by preto mal myslieť aj na to, že prostriedky z plánu obnovy sú len prvým krokom. Aby sme efektívne obnovili aj zvyšok rodinných domov, obnovy budú musieť pokračovať aj po roku 2026.“

Zateplenie rodinného domu
Až 390-tisíc rodinných domov by podľa platformy Budovy pre budúcnosť potrebovalo hĺbkovú obnovu. | Zdroj: iStock

Slovenská agentúra životného prostredia aktuálne pripravuje všetko potrebné na spustenie najväčšej dotačnej výzvy v histórii Slovenska. Pracuje sa na príprave informačného webu www.obnovdom.sk, ktorého spustenie je podľa SAŽP otázkou najbližších týždňov. Dovtedy je možné otázky o projekte obnovy rodinných domov adresovať na emailovú adresu obnovdom@sazp.sk.

Ak chcete byť informovaní o všetkých novinkách súvisiacich s novou výzvou, zaregistrujte na odber emailových upozornení zo Zelenej obnovy.

Sláva Štefancová