Vizualizácia Hotela Campus v Bratislave

Na Patrónke má pribudnúť bývanie a hotel. Z brownfiedu bude moderný blok s parkom

Širšie okolie Patrónky v hlavnom meste, ktorá susedí s bohato navštevovanou prímestskou rekreačno-oddychovou lokalitou v lesnom parku, sa môže stať modernou štvrťou, kde budú pôsobiť synergické efekty bývania, pracovných možností a oddychu v prírode.

Bude ťažiť z blízkosti lesoparku, dopravnej dostupnosti aj projektov ako sídlo a technologický ESET Campus (architekti BIG – Bjarke Ingels Group, PANTOGRAPH). Areál bývalej vojenskej nemocnice si v týchto dňoch preberá dodávateľ búracích prác. Začiatok asanácie existujúcich objektov je naplánovaný v auguste, zmluvný termín ukončenia búracích prác je na konci februára 2024.

Bývanie aj prímestská rekreácia

V tejto perspektívnej lokalite sa ďalej nachádzajú rozsiahly areál Slovenskej akadémie vied, ktorý čaká na svoju obnovu, a kancelárske budovy, kde sídlia aj štátne organizácie. V pláne je mestské bývanie Pri studničke (Studnička Development, ateliér GutGut, Pantograph) a najnovšie polyfunkčný komplex Železná studienka s rezidenčnou a ubytovacou (hotelovou) funkciou za predbežne 46 miliónov eur.

Polyfunkčný komplex  je v stave zámeru, ktorý zverejnil Enviroportál 10. augusta tohto roka v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. V brownfielde bývalého logistického a výrobného areálu navrhuje investor PŽS A postaviť Hotel Campus  s 293 ubytovacími jednotkami a spoločnosť Železná studienka je investorom bytového domu s 57 bytmi. Architektom komplexu je ateliér Sadovsky & Architects, ktorí ktorý vyhral medzinárodnú architektonickú súťaž.

Polyfunkčný komplex Železná studnička
Polyfunkčný komplex Železná studnička | Zdroj: EIA

Dva samostatné projekty pod jednou strechou

Na mieste brownfieldu má vzniknúť nový mestský blok, ktorý má vo vnútrobloku centrálny park. Výstavba má dotvoriť súčasný urbanistický blok, ktorý ohraničujú  ulice Cesta na Červený most, K Železnej studienke a objekty Centra vedecko-technických informácií SR a budova v správe Ministerstva dopravy SR, kde sídli okrem iného Štátny fond rozvoja bývania.

Oba funkčné celky majú výšku od 5 do 8 nadzemných podlaží, ktoré od piateho nadzemného podlažia začínajú ustupovať  a striedajú plnú hmotu s priezormi a exteriérovými terasami. Každý celok má vlastnú (oddelenú) podzemnú dvojpodlažnú garáž so samostatnými vjazdmi z verejnej účelovej (areálovej) komunikácie.

Fasády sú  kombináciou tehlovej fasády hotela a monochromatickej svetlej farby bytového domu. Pre hotel je dôležitý dôraz na  podlubia so vstupnou hotelovou lobby či ustúpené poschodia v inej materiálovej úprave.

Hotel a bytový dom sú úplne oddelené a nezávislé od úrovne spoločností aj od úrovne zámerov, uviedla pre ASB spoločnosť SYNAPSIS property ventures, ktorá pripravuje ubytovacie zariadenie. Zámer hotela získal kladné stanovisko k investičnému zámeru od hlavného mesta.

„Zákazníci hotela Campus budú mať k dispozícii množstvo flexibilných multifunkčných priestorov ako napríklad lobby, bistro s kaviarňou, fitnes, spoločenské miestnosti s priestormi na prácu a stretávanie, ale aj oddych a k tomu pobytové strešné terasy a zelené oázy vo vnútrobloku,“ uviedla spoločnosťou SYNAPSIS property ventures.

Polyfunkčný komplex Železná studienka

Investori: PŽS A, Projekt Železná studienka
Architekt: Sadovsky & Architects
Náklady: 46 mil. eur
Počet bytov v bytovom dome: 57
Počet ubytovacích jednotiek v hotelovom komplexe: 293
Počet parkovacích miest: 447
Hrubá podlažná plocha spolu: 40 577,6 m2
Zastavaná plocha: 4 016,8 m2
Celková plocha zelene: 3 099,7 m2
Realizácia: 03/25 – 06/2027
Stav: v príprave