Vizualizácia bytovej časti Polyfunkčnej časti R66 v Bratislave

Corwin navrhuje v Bratislave ďalší mestský polyfunkčný blok. R66 prinesie aj 280 bytov

Corwin predložil v októbri do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zámer Polyfunkčný súbor R66 v bratislavskom Novom Meste. Na mieste uzavretého areálu s administratívou, halovými, skladovacími a prevádzkovými objektmi a bytovým domom postaví polouzatvorený mestský blok. Časť objektov zbúra a na pozemku zachová administratívnu budovu. Na realizáciu tohto investičného zámeru netreba meniť územný plán.

Developer takto pokračuje v zmene brownfieldov na moderné mestské bývanie s vegetačnými strechami na pozemkoch popri Račianskej ulici, ktorá je jednou z dopravných tepien Bratislavy s rôznymi druhmi dopravy.

Situačný výkres Polyfunkčného súboru R66 v Bratislave
Situačný výkres Polyfunkčného súboru R66 v Bratislave | Zdroj: CORWIN

Corwin sa spája s poprednými ateliérmi – pri projekte Palma s dánskym ateliérom Gehl Architects a v prípade R66 so švédskym ateliérom OKIDOKI. Podoba projektu R66 je výsledkom súťaže, v ktorej zvíťazil OKIDOKI spomedzi piatich svetových ateliérov.

Projekt s pracovným názvom R66 pre vyše 1 200 obyvateľov, ktorého názov je odvodený od aktuálnej adresy existujúcej administratívnej budovy, je navrhnutý na princípoch komunitného mesta. Developer kladie dôraz na ľudskú mierku, striedanie tichých a živých zón či blokovú architektúru s prevahou málopodlažných budov.

Automobilová doprava bude smerovať do podzemia, aby na povrchu vzniklo viac miesta pre chodcov, cyklistov a kvalitnú mestskú zeleň. Kľúčový pre funkčnosť budúcej zóny je pohyb v území bez dopravného preťaženia. Územie tak bude aj napriek svojej blokovej zástavbe priechodné.

Zámer je predložený vo variante 0 a variante č. 1. Variant č. 1 obsahuje dva samostatné celky – solitér, ktorý je prístavbou a nadstavbou administratívnej budovy, a mestský blok, ktorý je súborom administratívneho objektu a bytových domov s 280 bytmi a občianskou vybavenosťou v parteri.

Dominika Diačiková, development manažérka Corwinu, k zámeru uviedla, že sklady nahradí polouzatvorený blok rezidenčných bodov s výškou 6 až 8 nadzemných podlaží, ktorý bude mať vo svojom strede veľký komunitný priestor. Uprostred vnútrobloku bude komunitný domček, ktorý obklopia záhony rastlín. „Jediná vyššia 14-podlažná stavba vznikne v severnej časti bloku vo vnútri územia. Po nevyhnutnej úprave zostane zachovaná kancelárska budova, ktorá bude tvoriť prirodzenú hlukovú bariéru od cesty a električkovej trate,“ priblížila.

Jeden z administratívnych objektov je priamou súčasťou mestského bloku a druhý vznikne prístavbou a nadstavbou súčasnej administratívnej budovy na plných 9 nadzemných podlaží. V častiach orientovaných k námestiu budú privátne kancelárske priestory a kreatívne ateliéry pre menšie firmy a občianska vybavenosť v parteri.

Pod mestským blokom sa nachádza podzemná garáž v dvoch podlažiach. Mestský je rozdelený na sekcie – krátke objekty, s príjemnou dĺžkou fasády, snahou je podčiarknutie ľudskej mierky a identifikácie budúcich obyvateľov so svojím domom, jednotkou bloku a vytvorením jasne čitateľného vchodu pre každý z objektov. Snahou je aj vyhnúť sa vytvoreniu anonymného, monotónneho celku.

Väčšina bytových domov má komunikačné priestory prirodzene presvetlené a prevetrávané. Každý dom ponúka širokú škálu bytov – od jednoizbových bytov cez štandardné aj atypické dvojizbové byty až po veľkorysé trojizbové a štvorizbové byty preplávajúceho charakteru. Všetky byty majú dedikovaný exteriérový priestor vo forme balkónov, lodžií alebo terás.

Byty na prízemí majú predzáhradky orientované do vnútrobloku alebo po obvode. Byty vo vnútroblokoch majú priamy kontakt s poloverejným až privátnym dvorom. Strešné byty s prevažne veľkými  výmerami majú k dispozícii terasy s výhľadmi do okolia.

Polyfunkčný súbor R66, Bratislava-Nové Mesto

Investor: CC Pi (Corwin, Hartenberg Holding)
Architekt:
OKIDOKI (Švédsko)
Náklady: 80 mil. €
Počet bytov: 280
Počet parkovacích miest: 600
Celková plocha areálu: 17 147 m2
Zastavaná plocha (nad upraveným terénom): 5 143 m2
Plocha zelene: 6 203 m2
Stav: v príprave
Realizácia: Q1 2027 – Q1 2029