IMG 2742 3
Galéria(18)

Veľké rekonštrukcie prichádzajú na Špitálsku. Stane sa nevýrazná ulica konečne lepšou?

Tiahne sa od Kamenného námestia po Americké námestie a lemuje ju niekoľko historických domov. Špitálska ulica však dlhé roky trpí nevýrazným verejným priestorom vrátane zlým stavom jednotlivých budov. Dnes ale na Špitálsku prichádzajú veľké rekonštrukcie, ktoré konečne môžu oživiť upadnutú ulicu a aspoň sčasti jej vrátiť jej stratený šarm.

Nevýrazná ulica so zlým imidžom

Špitálska ulica v Starom Meste je dnes z veľkej časti tranzitným miestom a nedosahuje úroveň hodnú centra Bratislavy. To platí o verejnom priestore, ale aj o stave väčšiny budov, ktoré sú ošarpané, poznačené aktivitou sprejerov, padá z nich omietka a stávajú sa pre ľudí nebezpečnými.

Sem možno zaradiť dominantu Špitálskej, budovu Policajného riaditeľstva SR známej aj ako „U dvoch levov“. Objekt navrhnutý českým architektom Františkom Kupkom sa začal stavať v roku 1922 a riaditeľstvo v ňom sídli od roku 1926. Svojím architektonickým stvárnením či technickým vybavením sa budova dokonca zaradila medzi nejmodernejšie policajné stavby v Európe a poslednou veľkou rekonštrukciou prešla v rokoch 1991 až 1996. 

IMG 2707 2
Pod budovou Policajného prezídia SR na Špitálskej ulici pribudlo kryté lešenie pred padajúcou omietkou | Zdroj: Andrej Sárközi

Avšak dnes z nej začala opadávať omietka, v dôsledku čoho bola pred pár mesiacmi na chodníku zriadená ochrana v podobe krytého lešenia. Riešenie pred opadávajúcou omietkou muselo byť zriadené aj o pár domov ďalej, na Špitálskej 22, kde bola nad prízemím rožného objektu nainštalovaná konštrukcia s drevenými doskami. To sa však udialo ešte v minulom desaťročí, objekt je pritom v omnoho horšom stave ako budova riaditeľstva. 

Ak prejdeme popri Medickej záhrade smerom k Americkému námestiu, na križovatke na nás zase kričí zlý stav Aspremontovho paláca, ktorý využíva Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Budova bola pred rokmi taktiež posprejovaná červenými grafitmi, ktoré boli pretreté spolu s celým prízemím len nedávno.

Bieda verejného priestoru

Grafiti sú pritom problém viacerých budov, ktoré trápi aj vizuálny smog. Na objektoch sú nainštalované reklamy kasín, herní, ale aj bánk a ďalších služieb, pritom tieto reklamy nemajú jednotný vizuál, čím dehonestujú celú historickú ulicu. Príkladom by mohla byť neďaleká Obchodná ulica, kde Magistrát hlavného mesta SR pred rokmi zriadil nové pravidlá reklamy. 

9F736871 8987 44CB 891E D8C384B93C54
Jeden zo zrekonštruovaných domov má na fasáde reklamu kasín | Zdroj: Andrej Sárközi

Mizéria verejného priestoru Špitálskej pokračuje najmä lokalitou pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde sa nachádza nefunkčná fontána, ale aj obrovské parkovisko. Medzi jednotlivými parkovacími miestami sa nachádzajú vzrastlé stromy s nedostatočným priestorom pre rast a miesto je tiež typické starým popraskaným asfaltom. Ten je pritom na chodníkoch po celej dlžke ulice – niekde v lepšom stave, niekde v rovnakom, teda zlom. 

Pomaly, ale predsa

Špitálska prešla prvým výraznejším zlepšením v roku 2017, keď si havarijný stav električkovej trate vyžiadal najvýraznejšiu obnovu koľajníc za posledné desaťročia. Touto obnovou sa odstránil dlhodobo nevyhovujúci stav trate, čím sa zvýšila kvalita nielen mestskej hromadnej dopravy, ale aj samotnej ulice. 

O niekoľko rokov neskôr k tomu dopomohli aj rekonštrukcie niektorých domov. Ukážkovou premenou prešli dva trojpodlažné objekty na Špitálskej 25 a 27, pričom obnovou prešiel aj veľký bytový dom na rohu Špitálskej a Hollého, ktorý bol roky v zúboženom stave. Oproti budove Policajného prezídia SR, na Špitálskej 45 až 49, bol zase obnovený ďalší bytový dom s tromi vchodmi.

Úroveň verejného priestoru však zostala prakticky rovnaká. Výnimkou bolo vybudovanie zastávky Mariánska po rekonštrukcii električkovej trate, či vydláždenie časti niektorých chodníkov na rohu s ulicami Dobrovského, Mariánska či Hollého. Inak zostala Špitálska nevýraznou ulicou s mnohými problémami. 

Veľké rekonštrukcie prichádzajú 

Dnes sa to ale začína meniť. Aktuálne tu prebiehajú dve veľké rekonštrukcie historických budov a ďalšie sa pripravujú. Prvou je výrazný nárožný obejkt na križovatke ulíc Špitálska a 29. Augusta, na Špitálskej 53. Dlhé roky sa tu nachádzala predajňa Ozeta, objekt bol výrazne poznačený grafitmi, ktoré sa nachádzali na celom prízemí a stavba tiež trpela opotrebovanou fasádou z uličnej i dvorovej časti. 

IMG 2747 2
Rekonštrukcia rožného objektu na Špitálskej 53 | Zdroj: Andrej Sárközi

Dnes už prebieha jej komplexná rekonštrukcia. Nainštalované tu je lešenie, pričom obnovu iniciovali vlastníci bytových priestorov. Aktuálne sa uskutočňuje zateplenie a odstránené bolo dlaždicové obloženie fasády na prízemí. Isté práce už boli skončené vo dvore, kde je časť objektu obnovená a získala biely náter. Projektantom je architekt Roman Porubec a obnova by mala trvať do konca augusta 2024. 

Nový šat získava aj dom na Špitálskej 20, ktorý trpel rovnakými nedostatkami, aké sme popísali pri viacerých budovách na začiatku článku, vrátane predošlého objektu. Na zastaranej a desaťročia nezrekonštruovanej stavbe je už rovnako osadené lešenie za účelom obnovy. 

Aj v tomto prípade je prítomná biela farba, ktorú ziskali prvé dve podlažia bytového domu a odtiene sa konečne zjednotili. Pôvodne malo prízemie fialovú a druhé podlažie bordovú farbu. Možné je preto predpokladať, že budova získa po úplnej rekonštrukcii konečne jednotný odtieň a súčasnú podobu, ktorá pozdvihne celú ulicu. 

IMG 2722
Rekonštrukcia aktuálne prebieha aj na Špitálskej 20 | Zdroj: Andrej Sárközi

Medzi aktuálne rekonštruovaným objektom na Špitálskej 20 a budovou Policajného riaditeľstva, teda „U dvoch levov“, sa nachádza mohutná bytovka Špitálska 16-18. Do užívania bola daná ešte v roku 1905 a dnes je v zlom stave. Prítomné sú klasické problémy domov na tejto ulici – vyblednutá fasáda, opadávajúca omiesta a grafiti.

Na bytový dom bolo v januári tohto roku mestskou časťou publikované upovedomenie o začatí stavebného konania. V apríli už Staré Mesto vydalo na projekt rekonštrukcie stavebné povolenie, čím sa môže začať dlhoočakávaná premena.

Tá spočíva v obnove omietok a dekoračných prvkov na fasáde zo strany Špitálskej ulice. Rovnako sa uskutoční zateplenie stien fasády smerom do dvora, obnova pavlačí, balkónov a príslušných zábradlí a klampiarskych prvkov. Rekonštrukcia zahŕňa zateplenie stropu v prvom podzemnom podlaží či sanáciu vlhkosti muriva. Prebehne aj výmena spoločných ležatých rozvodov inžinierskych sietí (voda, plyn, elektroinštalácia), ale aj výmena exteriérového výťahu.

IMG 2702
Komplexná obnova je naplánovaná aj v prípade mohutnej bytovky na Špitálskej 16-18 (v strede), teda medzi aktuálne rekonštruovanou budovou na Špitálskej 20 (vľavo) a objektom „U dvoch levov“ (vpravo) | Zdroj: Andrej Sárközi

V blízkej budúcnosti tak budú na Špitálskej zrekonštruované dva domy vedľa seba  – aktuálne obnovovaný objekt na Špitálskej 20 a pripravovaná rekonštrukcia na Špitálskej 16-18. Tieto obnovy, spoločne s rekonštruovaným nárožným domom na Špitálskej 53, zmenia celú ulicu k lepšiemu. 

A to nemusí byť koniec. Portál Trend pred rokmi informoval, že rezort obrany plánuje zrekonštruovať fasádu objektu v blízkosti Medickej záhrady na Špitálskej 22, ktorý sme už spomenuli v prvej polovici textu. Ide o štvorpodlažnu budovu, na ktorej sú osadené tabuľky Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a Medzinárodný odbor Generálnej prokuratúry SR. Článok Trendu vznikol v roku 2022, obnova sa ale dodnes neuskutočnila a budova naďalej chátra.

Čo potrebuje Špitálska? 

Manuál reklamy, vydláždenie chodníkov a ich rozšírenie, ďalšiu opravu historických budov, zriadenie cyklotrasy, kamerový systém či aspoň čiastočné vylúčenie automobilovej dopravy, ako sa udialo na Štúrovej ulici v jednom smere. Špitálska ulica by týmito krokmi značne ožila, stala sa priateľskejšou k peším aj cyklistom a v neposlednom rade, vznikla by reprezentatívna ulica spájajúca centrum mesta s neďalekým Blumentálom či Krížnou. 

Čiastočné zlepšenie ale nastane už onedlho. Zrekonštruované historické domy vrátia nevýraznej ulici lesk, čím si polepší celé Staré Mesto. V prípade lokality, kde sa desaťročia nerealizovala rozsiahlejšia obnova budov ide o znamenitý progres, ktorý by mohol v budúcnosti pokračovať napríklad obnovou domu Špitálskej 22 či Aspremontovho paláca.

IMG 2742 3
IMG 2747 2
Rekonštrukcia rožného objektu na Špitálskej 53
IMG 2751
IMG 2731
IMG 2722
IMG 2727
IMG 2702