Komplexná obnova je naplánovaná aj v prípade mohutnej bytovky na Špitálskej 16-18, teda medzi aktuálne rekonštruovanou budovou na Špitálskej 20 (vľavo) a objektom „U dvoch levov“ (vpravo) Zdroj: Andrej Sárközi