Selenea Residence v Nitre

Selenea Residence prinesie do Nitry stovky bytov aj medzibloky na relax

Nový projekt v nitrianskej lokalite Chrenová s piatimi obytnými domami s 232 bytmi. Má stavebné povolenie a donedávna boli v území budúcej výstavby archeologické vykopávky.

Rast úrokových sadzieb hypoték zásadne nelimituje predpredaj týchto bytov. Výhradný predajca, Nitrianska realitná kancelária, predpokladá, že stúpne počet klientov, ktorí si kúpia byt pomocou hypotéky v porovnaní s financovaním z vlastných prostriedkov v pomere 70:30 v prospech hypoték.

Manažérka Nitrianskej realitnej kancelárie Dominika Švecová pre ASB povedala, že dôsledkom zvýšenia úrokových sadzieb je aj momentálna situácia, v ktorej „je citeľné, že ľudia v menšej miere nakupujú investičné nehnuteľnosti. Faktom však zostáva, že stále potrebujú bývať.“ Na nitrianskej Chrenovej sa podľa nej stavia málo.

Predpredaj bytov začal v mesiaci júl blokom C, kde je 68 bytov. Ako prvé sa predali 2-izbové byty a veľký záujem naďalej pretrváva o 4-izbové byty, keďže je ich na realitnom trhu nedostatok. Celkovo prevládajú v bloku C 2-izbové byty (49) pred 3-izbovými (8), 1-izbovými (6) a 4-izbovými bytmi (5). Investor stavil na zvýšenú metráž bytov, veľkosť napríklad 1-izbového bytu je od 46 m2, najpočetnejšieho 2-izbového je 54 do 69 m2. Investor je v rámci flexibility ochotný spojiť 2-izbové byty do 4-izbového.

Selenea Residence
Selenea Residence | Zdroj: www.selenea.sk

Obytné domy majú 5 nadzemných podlaží a jedno ustúpené so zelenými strechami. Investor, spoločnosť GOC Nitra Development, postupoval podľa územného plánu mesta a mohol ísť maximálne po 5. nadzemné podlažie. „Zároveň sa prihliadalo aj na celkový dojem a samotnú architektúru, aby nenarúšala okolie rodinných a bytových domov,“ uviedla manažérka predajcu Dominika Švecová. Fasádna omietka bude organická, škrabaná, v kombinácii s predsadeným obkladom z veľkoformátových platní s reliéfom imitujúcim štruktúru dreva.

Novú kvalitu má do územia pridať dôraz na využitie medziblokových priestorov, ktoré budú využiteľné ako komunitné záhrady, outdoorové posilňovacie ihriská, detské ihriská s výsadbou rastlín. V území budú aj prvky drobnej architektúry, ako sú sedenia, stoly, pergoly na príjemné trávenie voľného času celej komunity.

Selenea Residence
Selenea Residence | Zdroj: www.selenea.sk

V spolupráci s mestom sa plánuje celková revitalizácia blízkeho vodného toku Selenec. V jeho okolí plánuje investor promenádu, ktorá bude lemovať upravené koryto spolu s cyklotrasou a zeleňou. Oba brehy rieky sa zmenia na aktívny a pasívny relax pomocou mól a platforiem.

Súčasťou projektu sú aj polyfunkčné priestory. Záujem o ne je vysoký. Švecová za predajcu v tejto súvislosti povedala, že si majú možnosť si vyberať, aby budúcim obyvateľom ponúkli to, čo v Nitre ešte nie je, a zabezpečili väčšiu atraktivitu projektu. Blok X na okraji územia bude veľkým polyfunkčným priestorom, na ktorom sa uvažuje o vybudovaní kliniky, obchodného reťazca alebo wellness centra s fitness centrom, ale to je ešte vecou budúcnosti.

Podľa údajov z oficiálnej stránky projektu, predpokladaný termín začiatku stavebných prác je 1. štvrťrok 2024 a ich ukončenie v 1. štvrťroku 2027.

Selenea Residence, NitraChrenová

Investor: GOC Nitra Development
Architekt: Csanda-Piterka
Náklady: cca 30 až 40 mil. €
Počet bytov: 232
Počet parkovacích miest: 317
Plocha bývania: 14-tisíc m2
Plocha sadových úprav: 5-tisíc m2
Plocha zelených striech: 3-tisíc m2
Stav: stavebné povolenie