Festival Den architektury predstaví konštrukcie i krajinu v rámci bohatého programu pre všetky vekové kategórie

Český festival Den architektury, ktorý sa tento rok uskutoční od 29. septembra do 5. októbra v rámci celého Slovenska i Českej republiky, je krátko pred zahájením a zverejňuje kompletný slovenský program. Trinásty ročník v Českej republike a dvanásty na Slovensku prinesie viac než štyri stovky akcií pre nadšencov kvalitnej architektúry.

Vďaka tohtoročnému mottu „Objav konštrukcie!“ sa program bude sústrediť na výnimočné konštrukčné riešenia súčasnej i historickej architektúry. V rámci slovenského programu sú okrem konštrukcií i ďalšie témy, ako je krajina a urbanistický rozvoj miest a oblastí, umenie a ich osobnosti v architektúre, alebo predstaví samotné poznané a nepoznané budovy a ich detaily.

Vstup na všetky akcie je zadarmo, v niektorých prípadoch je potrebné previesť rezerváciu vopred. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú na webe www.denarchitektury.cz.

Bratislava Slovenská Národná Galéria 2
Bratislava Slovenská Národná Galéria | Zdroj: Festival Den architektury

Tohtoročného slovenského programu sa zúčastní 23 miest, ktoré ponúknu 75 podujatí zameraných pre všetky vekové kategórie. Na svoje si v rámci programu prídu nadšenci industriálnej architektúry, netradičných konštrukčných riešení, prírodné elementy v architektonickom a urbanistickom navrhovaní či histórie a umenia. Formáty zamerané pre všetky vekové kategórie ponúknu komentované prehliadky a prechádzky, či čoraz obľúbenejšie cyklovýlety.

Pre deti budú pripravené workshopy a dielne, pre dospelých naopak prednáškové, prezentačné a diskusné formáty. Festival sa tento rok uskutoční v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Bardejove, Bratislave, Galante, Gelnici, Košiciach, Kremnici, Krupine, Martine, Nitre, Partizánskom, Piešťanoch, Plaveckom Štvrtku, Poprade, Rajeckých Tepliciach, Ružomberku, Šali, Topoľčanoch, Trenčíne, Vysokých Tatrách, Zvolene a Žiline.

Kosice Magistrat velka zasadacka
Kosice Magistrat velka zasadacka | Zdroj: Festival Den architektury

Medzi výrazné a ojedinelé konštrukcie, ktoré bude stáť za to objaviť v Bratislave, patrí prehliadka televíznej veže Kamzík, budova “obrátenej pyramídy” RTVS, budovy Národnej banky Slovenska či Slovenskej Národnej Galérie. Návštevníci si budú môcť prezrieť obnovené a  zrekonštruované Námestie Slobody spoločne s nahliadnutím do technického zázemia fontány. Citlivú rekonštrukciu objektu predstaví i prehliadka Paláca Kotva.

Okrem toho sa program v hlavnom mesta Slovenska zameria na prechádzky, objavujúc nové i historické vrstvy mesta, či predstaví detský program vo forme workshopu zameraného na konštrukcie. Bratislavský program doplní i komentovaná prehliadka rekonštrukcie rekonštruovaného domu v Plaveckom Štvrtku od architektonického dua Kilo / Honč.

Košice Pohľad z budovy Magistrátu
Košice Pohľad z budovy Magistrátu | Zdroj: Festival Den architektury

Hlavnej téme konštrukcií sa budú venovať v rámci programu v Banskej Bystrici pri prehliadke reťazovej strechy bývalého Meštianskeho pivovaru, ktorá je jediným dochovaným dielom staviteľa Bedřicha Schnircha v celosvetovom meradle. Predstavuje inovatívny a štruktúrne stabilný prvok, využívajúci reťazové prvky na rovnomerné rozloženie váhy po celej konštrukcii.

Počas prednášky a diskusie zameranej na architektúru zo slamy sa účastníci dozvedia viac o tradičných materiáloch a procesoch a ich využití v súčasnom navrhovaní. Sociálny rozmer hlavnej témy festivalu priblíži výstava fotografií z brazílskeho slumu. Účastníci si budú môcť prehliadnuť a zrekonštruovanú budovu bývalého Stavoprojektu, dozvedieť sa o víziách pre kultúrne centrá v meste, alebo podnietiť všetky vekové skupiny ku kreatívnym riešeniam v rámci workshopu.

Banska Bystrica Architektura zo slamy
Banska Bystrica Architektura zo slamy | Zdroj: Festival Den architektury

V Martine si lokálni organizátori pripomenú a predstavia hneď viacero významných stavieb, medzi ktoré patrí budova Slovenského Národného Múzea. Počas tejto prehliadky sa návštevníci dozvedia viac o architektonickej súťaži vyhlásenej v roku 1928 až po dokončenie diela architekta Milana Michala Harminca v roku 1932.

Súčasťou prehliadky bude aj návšteva verejnosti menej známych priestorov budovy, ukážka funkčnosti unikátnych okien, ale aj pôvodného zariadenia. Ďalej si Martin predstaví objekt Slovenskej Národnej Knižnice od autorov Dušana Kuzmu a Antona Cimmermana, realizovaným ojedinelým systémom zdvíhaných stropov zo 60. rokov, ktorý je typický svojou racionálnou kompozíciou kubických tvarov doplnenou o výraznú, štrukturálne tvarovanú fasádu. Program doplnia i ďalšie formáty ako workshopy, kvíz, diskusie či netradičný formát Urban Exploration.

Téme kúpeľnej architektúry, ktorá je unikátnym spôsobom reprezentovaná vo viacerých kútoch Slovenska, sa bude venovať Bardejov, ktorý predstaví presah kúpeľných architektonických diel a zelene, či Vysoké Tatry, ktoré počas odborného výkladu uvedú najvýznamnejšie pamiatky a miesta, medzi ktoré patrí i Starý Smokovec ako najstaršia tatranská osada. Tá práve vďaka minerálnemu prameňu hrdo nosí i prívlastok kúpeľná, čo potvrdzuje i prítomnosť tamojšej architektúry.

Rajecké Teplice predstavia kúpeľné objekty z obdobia funkcionalizmu, ich históriu a konštrukčné riešenia. Na hlavnú tematickú líniu nadviažu i príbehom jedinečnej strešnej konštrukcie a jej rekonštrukcie v Zámku Kunerad – jedného z mála secesných zámkov na Slovensku.

Pri téme konštrukcie však ešte nekončíme – v Gelnici budú môcť návštevníci nahliadnuť na detaily sakrálnej barokovej architektúry vrátane krovu evanjelického kostola. V Krupine sa na konštrukcie pozrú účastníci z inej perspektívy, a preskúmajú známe i neznáme podzemné priestory a ich históriu, tajomstvá a funkcie.

Rajecke Teplice
Rajecke Teplice | Zdroj: Festival Den architektury

V Piešťanoch sa účastníci v rámci cyklovýletu zamerajú na rôzne konštrukcie, od mostov a krovov, až po rozhodcovskú vežu kajakárov. Konštrukcie a ich detaily, ktoré boli alebo sú významné pre celý kraj, budú skúmať v Poprade na potulkách mestom.

Sprievodcovia a sprievodkyne v Banskej Štiavnici sa s návštevníkmi zamerajú na presah architektonických a konštrukčných riešení v kontexte krajiny, pričom návštevníci sa počas prechádzky budú môcť dozvedieť niečo viac o tajchoch, unikátnych vodných nádržiach typických pre túto oblasť.

Niečo viac o histórii, detailoch architektúry či vplyve architektúry banského areálu na kvalitu života ľudí si predstavia v rámci prechádzky s odborným výkladom v Kremnici. Verejné stavby 20. storočia a  ich architektov si pripomenú v rámci prechádzky mestom Ružomberok.

Umeleckému dielu a jeho presahu do architektúry a verejného priestoru sa budú venovať v rámci programu v Šali, kde sa účastníci v rámci prednášky i výstavy dozvedia viac o tvorbe uznávanej slovenskej umelkyne – Erny Masarovičovej v tomto meste vo forme skulpturálnych realizácií. Okrem toho budú môcť vyraziť na bicykli za industriálnou architektúrou a preskúmať objekt Vodného diela Kráľová.

Program doplnia i ďalšie komentované prehliadky, workshop a výstavy. Industriálnej a modernej architektúre sa budú venovať v rámci programu v Topoľčanoch, kde budú môcť účastníci preskúmať budovu elektrárne zo začiatku 20. storočia. Okrem toho účastníci v rámci prechádzky navštívia i ďalšiu unikátnu pamiatku mesta – záhradnú fasádu Vily dr. Mokrého od architekta Eugena Rosenberga.

Šaľa Hydroelektráreň Vodná Kráľová m
Šaľa Hydroelektráreň Vodná Kráľová m | Zdroj: Festival Den architektury

Ojedinelým bodom programu podporujúcim regionálnu spoluprácu je výjazd dobovým autobusom z Nitry do Šale, počas ktorého si budú môcť účastníci zájazdu vypočuť odborný výklad sprievodcu v náväznosti na spoločné body programu týchto dvoch miest. Nitra zároveň ponúkne bohatý program zameraný na lokálne osobnosti a ich tvorbu z histórie v rámci výstavy Scheerovanie.NR.

Program krajského mesta bude venovaný i rieke Nitra jej vývoju z historického, geografického či sociálneho hľadiska. V rámci workshopu pre deti sa účastníci zamerajú na ideáciu a tvorbu mostových konštrukcií, dospelých čakajú podnetné diskusie o formách spolupráce v rámci architektúry.

O architektúre a jej rôznych podobách sa bude hovoriť v krajskom meste Trenčín, a to napríklad pri prehliadke Okruhového domu armády, objektu neskorej moderny, ktorý po jeho otvorení nazývali novinári aj “tretín najkrajším kultúrnym stánkom v Československu.” Výstavu venovanú architektonickej súťaži na plánované Centrum architektúry Trenčín (CAT) v suteréne Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne budú doplňovať prezentované súťažné návrhy na realizáciu priestoru vrátane výherného návrhu ateliéru GutGut, ako aj príklady koncepcie výstavnej činnosti vznikajúceho centra, zastrešujúceho architektúru Trenčianskeho kraja.

Trenčín Okruhový Dom Armády
Trenčín Okruhový Dom Armády | Zdroj: Festival Den architektury

Program Košíc naplní prehliadka “Bieleho domu” – budovy zo 70. rokov minulého storočia, Magistrátu mesta Košice spoločne s hlavným architektom. Nasledovať bude diskusia o víziách a plánoch pre túto budovu. Rovnako si vízie budú predstavovať i v meste Partizánske v rámci projektu Budovy 61, ktorá sa má stať pomyselným srdcom mesta, vytvoreným s cieľom oživiť a spojiť život všetkých mestských obyvateľov.

I tento rok nesmie chýbať v rámci festivalu mesto Žilina, ponúkajúce pestrý program vrátane priblíženia výskumu a pozadia reštaurátorských prác národných kultúrnych pamiatok. Rosenfeldov palác – významný príklad secesnej architektúry na Slovensku, privíta detských návštevníkov vo forme programu tvorivých dielní. Diskusia o rozvoji mesta, ktorú bude moderovať hlavný architekt, predstaví rôzne vízie pre toto mesto v nadchádzajúcich obdobiach. Už tradične sa návštevníci budú môcť tešiť i na prechádzky a prednášky o vývoji mesta a jeho architektonickému a urbanistickému vývoju vzhľadom na rôzne etapy histórie.

Vo Zvolene sa počas programu uskutoční diskusia a prednáška filmového architekta a scénografa Romana Rjachovského. Okrem toho budú účastníci môcť zúčastniť sa komentovaných prechádzok, na ktorých sa dozvedia viac o miestnych parkoch a ich úpravách, konkrétne na parkovom námestí v Zvolene. Ďalšia komentovaná prechádzka zahŕňa objavovanie skrytých i zjavných hodnôt travertínového pahorku Borová hora, pričom účastníci sa budú môcť bližšie oboznámiť s charakteristikami miestnej krajiny.

 

Festival Film a architektúra

Súbežne s festivalom Deň architektúry sa i tento rok uskutoční festival Film a architektúra, a to konkrétne v Piešťanoch, Šali, Žiline, Rajeckých Tepliciach, Poprade a Nitre. Jeho 12. ročník sa uskutoční od 29. septembra do 4. októbra 2023 v 29 mestách po celej krajine, na Slovensku a v Berlíne. Tento rok predstaví 38 krátkych a celovečerných filmov zameraných na architektúru, tvorbu miest a dizajn v celkovo štyroch festivalových sekciách – Konštrukcia, Limity originality, Persony a Inšpirácie Adama Štěcha. Súčasťou budú aj diskusie s filmovými tvorcami, prednášky a ďalšie špeciálne podujatia. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.filmarchitektura.cz.

Za oboma festivalmi stojí český Spolek Kruh, ktorý sa opiera o viac ako dve desaťročia skúseností v tejto oblasti a dlhodobú spoluprácu s architektmi, združeniami a inštitúciami vo všetkých regiónoch.

Deň architektúry sa tradične koná pri príležitosti Svetového dňa architektúry, ktorý pripadá na prvý októbrový pondelok.

Kompletný program na  www.denarchitektury.cz.

Organizuje:
Kruh z.s.

Pod záštitou:
Česká komory architektů, Svaz měst a obcí

Za finančnej podpory: Ministerstvo kultury ČR, hlavní město Praha, statutární město Brno, Státní fond kultury ČR, Nadace české architektury, Česká komora architektury, Městská část Praha 5, Městská část Praha 7, Městská část Praha 10

Základný partner:
KOMA

Partner:
Národní knihovna České republiky, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Centrum architektury a městského plánování

Cyklo partner:
Rekola Bikesharing s.r.o.

Hlavný mediálny partner:
Dolce Vita

Mediálni partneri:
Český rozhlas Vltava, Rádio Praha, Radio 1, Deník N, ASB, Architect+, Archiweb.cz, ArtMap, ERA 21, EARCH, GoOut.net, PROPAMÁTKY, Stavba, StavbaWEB

Mediálni partneri Slovensko:
ASB, archinfo.sk, Projekt, SAB/STAVEBNICTVO a BYVANIE, ročenka TOP TRENDY

Zdroj: PR článok Festival Den architektury