Lenka Antalová Plavuchová

Bratislava rozbehla nájomné bývanie v spolupráci s developermi, hovorí námestníčka primátora Plavuchová

Najťažšie je vysvetliť, prečo je dôležité stavať nájomné bývanie, hovorí námestníčka bratislavského primátora Lenka Antalová Plavuchová. Na magistráte pracuje od marca 2021. Žije v mestskej časti Rača, ktorá zažíva intenzívny stavebný rozvoj.

V rozhovore priblížila, ako chce mesto získať nájomné byty do svojho vlastníctva, prečo odstúpilo od výstavby pre seniorov v Prievoze a ako vyzerá schvaľovanie zmien a doplnkov, ktoré súvisia s nájomnými bytmi.

Čo sa podarilo urobiť v nájomnom bývaní v Bratislave za štyri roky tohto volebného obdobia samosprávy?

Matúš Vallo ešte pred primátorskými voľbami pripravil s odborníkmi dokument Plán Bratislava. Už v ňom sa uvádzalo, že téma nájomného bývania bude veľkou prioritou. To sa po voľbách odrazilo v praxi, keď mestské zastupiteľstvo prijalo programové vyhlásenie. Priorita nájomného bývania získala podporu takmer všetkých poslancov.

Lenka Antalová Plavuchová
Lenka Antalová Plavuchová | Zdroj: Miro Pochyba

Bývanie bolo na magistráte v minulosti zanedbávanou témou a nebola vybudovaná jeho inštitucionálna podpora. Po dvoch rokoch prác spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy sa podarilo pripraviť Koncepciu mestskej bytovej politiky 2020 – 2030, čo je pomerne rozsiahla publikácia. Opisuje, ako chceme zlepšiť stav nájomného bývania v Bratislave.

Píše sa v nej o dostupnosti bývania aj o tom, ako ťažko sa získava. Pomenovali sme štyri cesty, ako zlepšiť situáciu – výstavba nového mestského bytového fondu, nákup bytov na sekundárnom trhu, využitie nevyužívaných mestských budov a spolupráca so súkromným sektorom.

Koľko má aktuálne mesto Bratislava nájomných bytov?

Hlavné mesto má k dispozícii 877 nájomných bytov.

Mestské zastupiteľstvo v roku 2021 vzalo na vedomie urbanistickú štúdiu o umiestnení nájomného bývania.

Vhodné pozemky sú základným predpokladom výstavby nielen pre mestský development, ale aj pre súkromné spoločnosti, ktoré sa venujú takejto výstavbe.

Preto sme pripravili balík zmien a doplnkov k platnému územnému plánu mesta číslo 08. Ako celok sú zamerané na budovanie nájomného bývania vo verejnom záujme. Obsahujú 13 lokalít v mestských častiach Petržalka, Ružinov, Rača a Dúbravka na mestských a súkromných pozemkoch.

O súkromných pozemkoch budú rozhodovať ich majitelia v súlade so zmenou, ktorá na tomto území nastane. Budú si riešiť svoje projekty v povoľovacom konaní.

Aké aspekty skúmala štúdia?

Štúdia preskúmala každú z týchto lokalít a ukázala, akú „záťaž“ lokalita znesie. Ďalej boli preskúmané všetky urbanistické súvislosti, dostupná občianska vybavenosť, zeleň či voľnočasové zóny. Rovnako bolo naším cieľom vstupovať do území určených na výstavbu.

Zmenami a doplnkami len meníme funkciu využitia lokalít. Meníme napríklad občiansku vybavenosť, ako administratíva a kancelárie, na bývanie. Situácia na trhu s bytmi, ich cenami a dostupnosťou bývania je naozaj extrémna. Dostatok vhodných pozemkov a zintenzívnenie bytovej výstavby by situáciu mohli zlepšiť.

Koľko nových bytov by mohla do Bratislavy priniesť štúdia?

Je dôležité oddeliť mestské a súkromné pozemky. O súkromných pozemkoch budú rozhodovať ich majitelia v súlade so zmenou, ktorá na tom území nastane. Budú si riešiť svoje projekty v povoľovacom konaní. Mesto má osem lokalít v štyroch mestských častiach. Sú to pozemky v rôznej kvalite.

Plánujeme na nich v budúcnosti postaviť niekoľko stoviek bytov. Presné číslo neuvediem, pretože to závisí od architektonických súťaží. Postupne ich vyhlásime pre jednotlivé lokality. Máme ambíciu maximálne využiť pozemky vo verejnom záujme a zrealizovať mestskú bytovú politiku.

Budú aj developeri robiť architektonické súťaže?

Nemôžem hovoriť za nich. Ako mesto by sme to privítali. Dobrá architektúra má potenciál zmeniť atmosféru v meste. Nevieme ich však k tomu zaviazať. Ak to spravia, budeme radi.

Rokovaniu na mestskom zastupiteľstve bude predchádzať EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) jednotlivých lokalít?

To bude závisieť od lokalít a projektov, ktoré sa tam budú realizovať. V marci sa uskutočnilo prerokovanie zmien a doplnkov 08 online formou. To je povinný predpoklad pokračovania procesu. Tento balík chceme predložiť do mestského zastupiteľstva do konca roka.

Akým spôsobom bude o ňom mesto komunikovať s mestskými poslancami?

Nová výstavba je citlivá téma. Navyše tento rok sú komunálne voľby. Našou ambíciou je komunikovať otvorene a transparentne. Musím povedať, že proces sa začal pred dvoma rokmi obstaraním urbanistickej štúdie nájomného bývania – od jej zadania až po schválenie. Každú etapu sme komunikovali poslancom, poznajú proces. Urobíme všetko, aby mali dostatok informácií na hlasovanie v zastupiteľstve.

Lenka Antalová Plavuchová
Lenka Antalová Plavuchová | Zdroj: Miro Pochyba

Mesto však odstúpilo od projektu nájomného bývania pre seniorov v Prievoze v bratislavskom Ružinove.

Projekt bol mimo urbanistickej štúdie nájomného bývania. Bol to jeden z prvých projektov, ku ktorému bola urbanistická súťaž na pozemok. Išlo o súbor 28 bytov. Ale na základe diskusie s mestskou časťou, poslancami za Ružinov aj obyvateľmi lokality sme sa rozhodli od projektu odstúpiť.

Je mi ľúto, že sa nezrealizuje, pretože architektonická kvalita víťazného projektu bola vysoká. Počúvame názory ľudí a nechceme urobiť niečo, čo by znižovalo kvalitu ich života. Budem rada, ak sa podarí tento už nakreslený projekt postaviť inde a neskôr.

Čo bolo podľa vás v celom procese najťažšie?

Odkomunikovať zámer, vysvetliť, prečo je dôležité stavať nájomné bývanie. Často to nie je jednoduchá diskusia. Konkrétne pozemok v Prievoze, na ktorý ste sa pýtali, bol výsledkom vyhľadávacej štúdie mesta. Vstupujete do územia, na ktoré sú ľudia zvyknutí.

Každú zmenu v bezprostrednom okolí často vnímajú s odporom. Viesť komunikáciu o tom, že projekt je prínosom a nie ťarchou, je náročné. Učíme sa a veríme, že ďalšie projekty zvládneme a obyvatelia ich prijmú.

Kedy ste podpísali zmluvu s developermi, ktorí majú pozemky na zmeny a doplnky 08?

Zmluvy boli podpísané v januári 2022 so spoločnosťami YIT Slovakia, Agadu, Corwin SK, Grunt a Agátová. Bratislava v rámci tejto pilotnej spolupráce získa do vlastníctva približne 150 nových nájomných bytov. Zmluvy boli zverejnené. Vzorovú zmluvu schválili poslanci ešte v decembri 2021.

Aj na základe tohto pilotného procesu sme vyhlásili novú výzvu pre developerov, do ktorej sa môžu prihlásiť majitelia pozemkov do 30. apríla 2022. Je uverejnená na webovej stránke mesta. Ohlas je veľmi pozitívny, sú tam malí developeri aj veľkí hráči na trhu. Vylúčené sú pozemky s funkciou zelene a športu, kde nie je zabezpečená občianska vybavenosť a kde je náročná dopravná obsluha

Spoluprácou s developermi by Bratislava mala získať 150 nových nájomných bytov

V akom stave sú projekty nájomného bývania v réžii mesta?

Do konca volebného obdobia začneme s výstavbou viac ako stovky bytov na Muchovom námestí v Petržalke a budeme mať kompletnú projektovú dokumentáciu na ďalšie dva bytové objekty – na Terchovskej ulici v Ružinove a v mestskej časti Záhorská Bystrica.

Tam v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a mestskou časťou Záhorská Bystrica pripravujeme revitalizáciu prázdneho areálu bývalého učilišťa. Rekonštrukciou bývalého internátu získa mesto 91 nájomných bytov. Na Terchovskej ulici to bude 82 bytov.

V spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy sme vyhlásili architektonicko-urbanistickú súťaž na polyfunkčnú zónu Janíkov dvor. Na tomto mieste mesto získa ďalších 100 bytov. Pracujeme aj na rekonštrukciách neobývaných starších bytov.

Technická obnova sa deje od novembra 2021 a skončí sa na jar tohto roka. Renováciou získame 55 bytov, ktoré budeme môcť poskytnúť čakateľom v poradovníkoch na nájomný byt. Zároveň pripravujeme rekonštrukciu mestských bytových objektov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, ide o dom na Velehradskej, Zámockých schodoch a aj budovu ubytovne na Habánskom mlyne.

Hlavné mesto pripravuje verejné obstarávanie na nákup 100 bytov, ktoré už sú alebo onedlho budú vo výstavbe. Do prípravných trhových konzultácií sa zapojilo osem najväčších developerských spoločností v Bratislave. Tieto konzultácie nám pomohli získať lepší prehľad o aktuálnej situácii na stavebnom trhu.

Monika Voleková