Z bývalého internátu bude nájomné bývanie

Mestské nájomné bývanie v Bratislave-Záhorskej Bystrici
Zdroj: Archív ateliérov studeny architekti - Peter Stec, AK Ľubomír Závodný a Terra Florida

Areál Elektrovodu na Holom vrchu na západe hlavného mesta získa v budúcnosti novú tvár vďaka spolupráci mesta Bratislava, Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a mestskej časti Záhorská Bystrica. Bude slúžiť jednotlivcom, rodinám aj seniorom.

V Elektrovode v Záhorskej Bystrici boli budovy Stredného odborného učilišťa (SOU) energetického ako škola, internát a plaváreň. BSK na svojej stránke v roku 2021 informoval, že z pôvodne 12-hektárového areálu ostalo 5hektárov. Z toho najväčšia časť bude patriť mestskej časti.

Škola fungovala v rokoch 1976– 2008 a najväčšiu slávu zažila v 80.rokoch minulého storočia, keď tu panoval športový a kultúrny ruch. Časť Elektrovodu pri bývalej plavárni premení samosprávny kraj na zariadenie sociálnych služieb.

Školy aj moderné byty

Mestská časť tam pripravuje novú základnú a materskú školu pre 600 žiakov a exteriérové športoviská. Premenu nevyužívaného internátu SOU na nájomný bytový dom avizovalo mesto Bratislava v máji na sociálnej sieti.

Do mestského bytového fondu takto pribudne 90 nových bytov. Prestavbou nevyužívaného internátu na nájomný dom získa magistrát ďalších 90 bytových jednotiek k 877 bytom, ktoré vlastní v súčasnosti, informoval magistrát na sociálnej sieti.

„Aktuálne sa rieši dokumentácia pre stavebné povolenie revitalizácie bývalého internátu SOU na bytový objekt a dokumentácia pre územné rozhodnutie na inžinierske siete a areálovú komunikáciu, ktoré by v lete mali byť hotové a podané na konanie,“ uviedla námestníčka primátora Lenka Antalová Plavuchová.

Zo študentských buniek budú dvojizbové byty

Novú podobu bývalého internátu navrhli ateliéry: studeny architekti – Peter Stec, AK Ľubomír Závodný a Terra Florida prostredníctvom rámcovej zmluvy s Metropolitným inštitútom Bratislavy.

Návrh počíta so zmenami v dispozičnom riešení tak, aby vzniklo kvalitné prostredie pre nájomné bývanie s dostatočným počtom parkovacích miest, zeleňou, parkovou úpravou s detským ihriskom. Objem budovy internátu, ktorý sa nachádza v dotyku s malokarpatskou prírodou, zostane zachovaný.

O dispozičnom riešení nájomného bývania architekt Ján Studený povedal, že zásahy do pôvodnej štruktúry internátu sú minimálne. Zo študentských buniek vzniknú dvojizbové byty a v podnoží domu.

„Škálujeme veľkosti od jednoizbových po trojizbové byty. Dom má širšie zázemie, súčasťou ktorého je aj komunálna práčovňa a coworkingový priestor s možnosťou spoločenského usporiadania interiéru,“ uviedol s tým, že parkovanie je v otvorenom vnútrobloku domu,“ priblížil Ján Studený.

Mesto má už k dispozícii architektonickú štúdiu. Ateliér studeny architekti navrhuje zmeny dispozičného riešenia budovy tak, aby vzniklo kvalitné prostredie pre nájomné bývanie s primeraným zázemím. To znamená okrem iného napríklad vybudovanie dostatočného počtu parkovacích miest či doplnenie stromoradia.

Nájomné bývanie v Bratislave

Mesto Bratislava v apríli 2022 predložilo do procesu EIA Zmeny a doplnky O8 územného plánu, ktoré sa týka lokalít na mestských a súkromných pozemkov pozemkochv m. č.Petržalka, Ružinov, Rača a Dúbravka

V lete 2022 podá magistrát na stavebné úrady aj žiadosti na povolenie rekonštrukcie dvoch bytových domov – Zámocké schody v mestskej časti Staré Mesto a na Velehradskej ulici v Ružinove, takže v polovici roka 2023 by sme sa mohli tešiť na ďalší prírastok bytov do bytového fondu.

Na jeseň sa začne výstavba bytového domu na Muchovom námestí v mestskej časti (m. č.) Petržalka so 103 nájomnými a náhradnými nájomnými bytmi.

V roku 2023 plánuje mesto výstavbu bytového súboru na Terchovskej ulici v Ružinove (83 bytov). Je vo fáze vypracovania projektu pre stavebné povolenie.

Bytový súbor Janíkov dvor v Petržalke so 100 bytmi je vo fáze architektonickej súťaže.

V pláne je rekonštrukcia ďalších 30 bytov.

Monika Voleková