Študentský domov Dobrovičova Slovenskej technickej univerzity v centrálnej časti Bratislavy

Internáty riešia obnovu aj energie

Študentské domovy s tisíckami lôžok patria neodmysliteľne do infraštruktúry vysokého školstva na Slovensku. Školy sa snažia, aby internátne bývanie bolo pre študentov zaujímavé a cenovo prístupné. Nie je jednoduché to zabezpečiť.

Cez opravy, úpravy, dostavby či výstavbu smerujú do stavebných firiem spolu milióny eur z rozpočtu štátu a vysokej školy/univerzity, z eurofondov, ministerstiev aj výziev Plánu obnovy a odolnosti. 

Školy zrealizujú každoročne v letných mesiacov rôzne druhy prác v izbách, v rámci budov internátov a ich okolí. Od maľovania, výmeny nábytku a opráv až po práce, ktorá podporia úsporu nákladov na energie v prevádzke budov, ako sú zateplenie, oprava strechy, nové okná či výmena kotla.

Zmeny v objektoch treba kvalitne naprojektovať, školy preto vynaložia nemalé financie na projektové prípravu podľa rozsahu a náročnosti obnovy. Ako obstarávatelia musia v spolupráci s firmami reagovať na ceny stavebných materiálov a prác. 

Kuchynka v študentskom domove Hliny v Žiline
Kuchynka v študentskom domove Hliny v Žiline | Zdroj: Žilinská univerzita

Pandémia zasiahla do rozpočtov škôl

Školy sa museli zaoberať aj negatívnymi dôsledkami pandémie koronavírusu na ziskovosť internátov a rozsah opráv. Bývali v nich často iba zahraniční študenti a zisk z ubytovania počas letných prázdnin nebol. „V pandemickom období nebolo možné v potrebnej miere realizovať opravy väčšieho rozsahu, pretože nám v rozpočte chýbal príjem z ubytovania, keďže izby neboli obsadené študentmi,“ priblížil hovorca Slovenskej technickej univerzity Juraj Rybanský.

Z tohto dôvodu v roku 2020 klesli STU náklady na opravy a údržbu o 50 % a v roku 2022 o 38 % v porovnaní s rokom 2019. V roku 2022, najmä v druhom polroku, sa situácia v porovnaní s rokom 2020 už mierne zlepšila. K výraznému nárastu nákladov dochádza podľa hovorcu v roku 2023, najviac za spotrebu energií.

Rekonštrukcia trvala takmer celú generáciu

Dôležité je fázovanie, príprava verejného obstarávania rekonštrukcií internátov. Príkladom je desiatky rokov stará budova študentského domova na ulici Prokopa Veľkého v bratislavskom Horskom parku, ktorý patrí Ekonomickej univerzite.

V roku 2021 informoval TREND, že rekonštrukcia tehlového internátu so 628 lôžkami trvala 16 rokov a priniesla pozitívnu zmenu v štandardoch ubytovania. Začala v roku 2005 a pokračovala v dvoj- až trojročných periódach podľa pridelených financií zo strany ministerstva školstva. Každá etapa si vyžiadala jeden milión eur. 

Obnova internátov – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Pre verejné vysoké školy poskytlo v rokoch 2018 – 2020 na rekonštrukcie, obnovu a odstraňovanie havárií v študentských domovoch spolu 50 miliónov eur.

V roku 2021 bolo na rekonštrukcie vysokoškolských internátov zo 7 mil. eur pre verejné vysoké školy poskytnutých 800-tisíc eur, z toho pre ŠD v Bratislave 250-tisíc eur.

Projektová dokumentácia za státisíce

Moderný internát je vlastne polyfunkčná budova. Okrem bývania s hygienickým zázemím k nemu patria rovnako študovne, športoviská, zelené plochy a komunikácie v okolí objektov, spoločenská miestnosť, kuchyňa s jedálňou, prípadne lekárska ambulancia a spoločné priestory. 

Ako komplex internátov spojený do urbanistického celku (zrealizované 1969 – 1977) vznikla nová štvrť – študentské mestečko v Mlynskej doline v Bratislave. Bývajú v nich tisíce študentov z Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity (internát Mladosť). Štvrť musí byť dobre dopravne napojená na rôzne lokality mesta, kde sa nachádzajú školy tak, aby verejná doprava dokázala v rannej špičke prepraviť študentov v rámci Bratislavy. 

Univerzita Komenského (UK) má v Mlynskej doline výškové budovy A a B, Átriové domčeky (18 budov a 4 prevádzkové budovy) a Manželské internáty. Hovorkyňa univerzity Lenka Miller koncom júna ASB informovala, že rekonštrukcia zábradlí balkónov výškovej budovy B internátu Ľudovíta Štúra stála 160-tisíc eur a škola dala vypracovať projektovú dokumentáciu na celkovú rekonštrukciu za 370-tisíc eur. 

Od roku 2019, od nástupu súčasného vedenia univerzity, škola investovala do opráv a rekonštrukcií internátov Mlyny UK a Družba UK približne 11 miliónov eur. „Kompletná rekonštrukcia jedného bloku na Átriových domčekoch je vo výške cca 3 milióny eur,“ konkretizovala. 

Elektrina nie je lacná položka

Ešte v 90. rokoch minulého storočia, krátko po páde komunistického režimu, bolo možné, aby budovy internátov na Slovensku vo všeobecnosti žili zo svojej podstaty. Neskôr sa stupňoval tlak na obnovu a modernizáciu budovy vrátane zmeny dispozičnej zmeny ubytovania tak, aby sa slovenské internáty mohli kvalitou služieb porovnávať so zahraničnými.

Na ubytovanie prichádzajú peniaze z troch zdrojov – štátna dotácia, úhrada od študenta a zdroje internátu. Školy, študenti a ich rodičia počítajú každé euro na vysokoškolské štúdium a tlak na výdavky a šetrenie je veľký.

Významnou zmenou bol nástup používania internetu, zvýšeného počtu elektrospotrebičov na izbách aj nabíjanie notebookov. To zaťažuje elektrickú sieť, ktorá bola dimenzovaná podľa noriem v čase výstavby budovy alebo po jej rekonštrukcii. 

ŠD Mladá Garda
ŠD Mladá Garda | Zdroj: Mladá Garda

Najnovšie Univerzita Komenského po kritike upustila od poplatkov za elektrospotrebiče v Mlynskej doline, napísali v auguste Hospodárske noviny. Škola však avizovala kontroly na izbách, pretože staré siete v internátoch nezvládajú nápor. „Kým v roku 2019 vynaložili internáty celkovo na elektrickú energiu 848,42-tisíc eur, v roku 2022 to bolo už 1, 516 milióna eur, t. j. o 78,71 % viac, a to pri poklese počtu ubytovaných študentov o 22,18 %,“ uviedla porovnanie nákladov na elektrickú energiu UK Bratislava. 

Univerzita zvýši od septembra 2023 ceny za ubytovanie v priemere o 12,8 %, za čím treba hľadať mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien v roku 2022, ktorú potvrdil Štatistický úrad SR. Následne sa ceny opäť zvýšia od januára 2024. Študenti nad 26 rokov navyše zaplatia novú mestskú daň. Dobrou správou podľa UK je, že mesto Bratislava sľúbilo zaviesť pre doktorandov a absolventov výnimku a od 1. januára by už túto daň platiť nemali. 

Postupné zvyšovanie cien za ubytovanie

Vysokým školám rastú náklady na prevádzku internátov. STU uviedla, že výraznejšie stúpli výdavky na spotrebu materiálu, energie a služby. Od septembra preto zvýšila ceny mesačne o 15 € za lôžko pre ubytovaných v Bratislave. Konkrétne v prípade pohonných hmôt, za rok 2022 v porovnaní s rokom 2021 o 39 %, v prípade elektrickej energie o 29 %, v prípade vodného až o 118 % a v stočnom o 76 %. 

Ceny za ubytovanie mierne zvýšila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v akademickom roku 2022/2023, v nasledujúcom ceny nezvýši. Technická univerzita plánuje rast ceny, ale podľa jej kancelára Jakuba Palšu to nepokryje zvýšené náklady za rok 2023.

Žilinská univerzita od roku 2020 ceny nezvyšovala. „Zvyšovanie cien za ubytovanie sa predpokladá od januára 2024 v prípade, ak nebudú zohľadnené kompenzácie energií za rok 2023 na zvýšene ceny energií alebo bude pokračovať rast cien energií, ako aj ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov,“ avizoval prorektor pre rozvoj univerzity Andrej Czán.

Článok bol uverejnený v časopise ASB 8-9/2023