Maersk Tower
Galéria(18)

Tower Maersk je symbolom toho, kam chcú Kodaň a Dánsko smerovať

Partneri sekcie:

Dánska metropola Kodaň stojí už roky v popredí európskeho environmentálneho progresivizmu, a preto neprekvapí, že i Tower Maersk, ktorý aktuálne rozširuje tunajší univerzitný kampus, demonštruje jasne vyjadrené stanoviská udržateľnosti a pokročilej stavebnej ekológie.

Kodanská univerzita, najstaršia vzdelávacia inštitúcia svojho druhu v celej Škandinávii, disponuje celkovo ôsmimi fakultami a jej areály sa na území mesta sústreďujú do štyroch rôznych kampusov. Konkrétne kampus Panum, kde pred piatimi rokmi vyrástla i neprehliadnuteľná Tower Maersk, je potom centrom medicínskeho bádania, zdravotných vied a výskumných laboratórií tunajšej lekárskej fakulty.

Požiadavka na kapacitné rozšírenie a komplexnú modernizáciu vyučovacích aj praktických používateľských programov tu bol na pretrase už dlho, ale k zásadnému kroku, teda zahájeniu stavebnej činnosti, sa nakoniec pristúpilo až v roku 2010. Stavba vedená projektom ateliéru C. F. Møller Architects sa potom ťahala sedem rokov.

Maersk Tower
Maersk Tower
Maersk Tower
Maersk Tower
Maersk Tower
Maersk Tower
Maersk Tower
Maersk Tower

Kolos, ktorý pôsobí ľudsky

Údaj o nie práve krátkom priebehu realizácie môže vytvárať dojem kritiky, ale už sama podoba a veľkosť Tower Maersk všetko názorne vysvetľujú. Ide totiž o jednu z najmodernejších budov zdravotníckeho výskumu v Európe. Unikát, ktorý svojou inovatívnou architektúrou vytvára priestor na bádanie na špičkovej úrovni, je udržateľným, sebestačným dielom šetrným k životnému prostrediu.

A táto veža nebola budovaná len s ohľadom na uzavretý areál univerzity, ale aj s akcentom na podobu moderného rastúceho mesta v tesnom susedstve, ku ktorého rozvoju svojou prítomnosťou prispieva. Teraz funkčne prepája visutými lávkami štvrte Nørre Allé a Blegdamsvej a sama osebe je novým symbolom toho, kadiaľ Kodaň i Dánsko hodlajú smerovať.

Maersk Tower
Maersk Tower | Zdroj: Adam Mørk

Pätnásť poschodí perforovanej fasády vedie nepretržitý dialóg s okolím, komunikuje svetlom a otvorenosťou, zatiaľ čo vnútri svojich podlaží ponúka úžitkovú plochu 42 000 m2 najrôznejšieho využitia. Hneď 24 700 m2 pripadá na výskumné laboratóriá, 18 000 zaberajú vstupné foyer, jedáleň a kantína, auditóriá, učebne a prednáškové sály.

Nechýba ani konferenčné centrum s kapacitou 500 osôb. Zvyšné časti vyplňujú pracovne, kancelárie a prevádzkové časti zázemia akademického výskumu. Tým, že sa stavba vytiahla do výšky, ponechala si okolo seba dosť miesta na zelený park, ktorý je prístupný verejnosti a pomáha prepojeniu civilnej a vedeckej sféry.

Výskum napojený na život

Špecifickým rysom stavby je jej vertikálna prepojenosť. Koridory jednotlivých poschodí sú vedené v slučke, čím sa zaisťuje efektivita i potrebná komunikácia medzi zamestnancami inštitúcie. Každé podlažie potom disponuje malým „námestíčkom“, kde sa pracovníci stretávajú v živej diskusii. Aj horizontálne napojenie tu funguje: zaisťuje ho otvorené átrium, v ktorom sa vizuálne i fyzicky spája pätnásť poschodí.

Pri tejto výške neprekvapí, že točité schodisko pre peších je priam sochársky skulpturálnym dielom. Výťahy tu pochopiteľne nechýbajú. Veľmi sofistikovaná je aj realizácia klimatizácie, ktorá automaticky reguluje vnútorné prostredie. Odpadové teplo sa tu zužitkuje pre Dánsko „doposiaľ v nevídanej v miere.“

Maersk Tower
Maersk Tower | Zdroj: Adam Mørk

Celému objektu Maersk Tower dodáva nezameniteľný vzhľad dynamická geometrická fasáda, ktorá je rozdelená na mriežkovú štruktúru poschodových okeníc pokrytých meďou. Jej žalúzie slúžia ako klimatický štít, ktorý sa podľa potreby adaptuje na momentálne podnebie. Chráni teda interiér pred priamym slnečným žiarením a prehrievaním.

Aj vďaka tomuto architektonickému opatreniu sa potom budova radí medzi energeticky najefektívnejšie výskumné inštitúcie v Európe. Okenice dodávajú fasáde hlboký reliéfny efekt a znižujú inak dosť veľkoplošný vzhľad veže. Tower Maersk neskrýva svojou realizáciou ambície stať sa jednotkou. Na poli medicínskej vedy ani po stránke udržateľnosti svojej prevádzky.

Maersk Tower
Maersk Tower | Zdroj: Adam Mørk
Maersk Tower, Nørre Campus, Blegdamsvej, Kodaň, Dánsko

Architektonické štúdio: C.F. Møller Architects
Vedúci projektu: Lone Wiggers, Klaus Toustrup, Mads Mandrup Hansen, Michael Kruse, Lone Bendorff, Mårten Leringe, Klavs Hyttel
Spolupráca: aggebo&henriksen, Cenergia, Gordon Farquharson
Inžiniering stavby: Rambøll
Realizácia: 2010 – 2017
Úžitková plocha: 42 700 m2
Krajinárske úpravy: SLA
Investor: The Danish Property Agency for the University of Copenhagen
Radomír Dohnal