Kvalita vzduchu školy

Ako zvýšiť kvalitu vnútorného prostredia v školách? Odborníci pripravili príručku pre ich obnovu

Kvalita vnútorného prostredia na školách nie je vyhovujúca. Odborníci sa preto spojili, aby popísali týchto deväť krokov pre zlepšenie.

Kvalitu vzduchu si v dobe pandémie uvedomujeme oveľa intenzívnejšie ako za bežných okolností. A to hlavne pre tak citlivú skupinu, akou sú deti. Platforma Budovy pre budúcnosť teraz prichádza s návodom, ako tento aktuálny problém riešiť.

Metodická príručka obsahuje základné informácie pre správny návrh projektov novostavieb alebo obnov školských budov, tak aby vzniklo hygienicky zdravé a kvalitné vnútorného prostredie. Súčasťou je návod pre školy, ale aj odporúčania pre zriaďovateľov škôl a štát. Cieľom je znížiť riziká rôznych chorôb u detí a zlepšiť ich koncentráciu a kvalitu výučby.

Nedávno spracovaná analýza meraní kvality vnútorného prostredia poukázala na veľké problémy v triedach. Tie sú spojené so zlou kvalitou vzduchu, výrazným prehrievaním tried, nevhodnou akustikou a nedostatočným osvetlením. Napríklad kvalita vzduchu má významný vplyv na sústredenie sa. Hrá zásadnú úlohu pri znižovaní rizika nákazy vírusovými infekciami.

„Je len na nás, či tieto problémy necháme bez odpovede alebo ich začneme aktívne riešiť. V najbližších rokoch nás čakajú nemalé investície do školskej infraštruktúry z Plánu obnovy alebo nových eurofondov. Je to veľká príležitosť, aby sme popri znižovaní energetickej náročnosti budov kládli dôraz aj na zabezpečenie kvality vnútorného prostredia a nezatvárali viac pred týmto problémom oči,“ uviedla Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Riešenia pre obnovu školských budov si budú vyžadovať spoluprácu

Nevhodné vnútorné prostredie vedie k zhoršenej pozornosti a výkonu žiakov, zvýšenej chorobnosti, k vzniku astmatických chorôb či oslabení imunitného systému. Zlej kvalite vnútorného prostredia dokážeme predísť predovšetkým správnym postupom pri výstavbe alebo obnove školskej budovy a vhodnými stavebnotechnickými či technologickými riešeniami.

Výhodou je, že riešenia existujú a dokážeme ich pomerne jednoducho a rýchlo zaviesť a zabezpečiť zdravšie prostredie pre deti.

„Sme presvedčení, že kvalitnú a udržateľnú výstavbu vieme dosiahnuť iba úzkou spoluprácou všetkých aktérov od zadávateľov, cez tvorcov projektov až po realizátorov. Kľúčové sú podľa nás potreby tých, ktorí v školách študujú a pracujú. Rovnako aj využitie tých najlepších postupov a technológií pre vytvorenie zdravého vnútorného prostredia,“ hovorí Miroslav Zliechovec Business Development manažér spoločnosti Saint-Gobain.

V komplexnej metodickej príručke z dielne Budov pre budúcnosť je viacero návodov a odporúčaní pre zlepšenie kvality vnútorného prostredia. Odborníci v nej popisujú, ako by mal postupovať štát pri implementácií európskych prostriedkov. Uvádzajú však aj to, čo môže spraviť zriaďovateľ školy pri obstarávaní výstavby alebo obnovy školskej budovy.

Vzduch v triede
Kvalita vzduchu má významný vplyv na sústredenie sa žiakov na výučbu. | Zdroj: Pixabay

Odporúčania sú v súlade s opatreniami pre energetickú efektívnosť budov

„Dôležitým hráčom je štát, poprípade jednotlivé ministerstvá. Tie nastavujú podmienky investícií alebo výziev. Kľúčové je, aby dané stavebnotechnické riešenia boli zaradené medzi oprávnené výdavky v daných projektoch. Naším odporúčaním je tiež stanoviť požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia v súlade s našou metodikou, poprípade technickými normami, ktoré nie sú všeobecne záväzné,“ uviedol Richard Paksi, analytik platformy a autor analýzy aj metodickej príručky k tejto téme.

Alternatívou podľa neho môže byť aj zvýhodnenie tých projektov, ktorých súčasťou bude zabezpečenie kvality vnútorného prostredia.

„Nikto z nás by nedal svojmu dieťaťu na desiatu plesnivý chlieb alebo kontaminovanú vodu. Žiaľ, vzduch je veličina, ktorú nevidíme. Preto je veľmi ťažké identifikovať, v akom je stave. To dokážu len profesionálne merania. Tie nám práve preukázali, že vzduch ako jeden z prvkov kvality vnútorného prostredia je na tom veľmi zle a je najvyšší čas s tým niečo spraviť,“ vysvetlil Vladimír Orovnický za spoločnosť Daikin.

Ako doplnil, opatrenia popísané v metodickej príručke idú ruka v ruke s opatreniami zabezpečujúcimi energetickú efektívnosť budov. Ich aplikáciou dosahujeme vyššiu kvalitu vnútorného prostredia a vyššiu energetickú efektívnosť.

Metodická príručka Zabezpečenie kvality vnútorného prostredia pri výstavbe a obnove školských budov je dostupná aj online.

Budovy pre budúcnosť