Koliba Gardens
Galéria(13)

Koliba Gardens: Interiér prepojený so záhradou, kde cítite maximálne súkromie

Slnečný pozemok obklopený záhradami sa nachádza na bratislavskej Kolibe. Areál Koliba Gardens tvorí desať domov navrhnutých tak, aby každý predstavoval samostatný priestor na bývanie.

Každý dom má dobre chránené átrium, kde sa dá žiť vonku bez zvedavých pohľadov susedov. Intimitu a pokoj podčiarkuje aj privátna cesta naprieč pozemkom, ktorá je zapustená nižšie, pod úrovňou hlavného obytného podlažia a záhrady.

Zadaním bolo postaviť 5 rodinných dvojdomov, respektíve 5 rodinných domov s dvoma bytovými jednotkami na pomerne úzkom a dlhom svahovitom pozemku. Objekty voľne nadväzujú na okolitú zástavbu starších rodinných domov.

Prioritou bolo vytvoriť obytné prostredie s komornou atmosférou, vizuálne a priestorovo prepojiť život vnútri a vonku v záhrade (átrium s terasou, balkóny, lodžie) a aj napriek stiesneným pomerom maximalizovať komfort a súkromie – L-forma a prístupová cesta vedú pod úrovňou hlavného obytného podlažia a záhrady.

Koliba Gardens
Koliba Gardens | Zdroj: Tomáš Manina

Optimálne začlenenie

Koliba Gardens sa začleňuje do sústavy existujúcej obytnej štruktúry. Základné hmotovo-priestorové poňatie vychádza z lokálnych podmienok územia, morfológie terénu, tvaru pozemku a z optimálnej orientácie k svetovým stranám. Hmotovú skladbu tvorí zostava piatich rodinných dvojdomov.

Dvojice objektov pôdorysného tvaru L sú koncipované tak, aby vytvárali uzavreté obytné átriá s priaznivou orientáciou vnútorných priestorov na juhozápad alebo juhovýchod. Chrbticou kompozície je komunikácia vedená medzi domami v ťažisku parcely tak, aby mal každý z domov rovnocenné podmienky na príjazd aj parkovanie.

Koliba Gardens
Koliba Gardens | Zdroj: Tomáš Manina

Dostatok súkromia aj preslnenia

Koncepcia formy a osadenia objektov optimalizuje využitie priestoru a umožňuje vytvárať ucelené, proporčne vyvážené plochy súkromných záhrad s naturelom intímnych zákutí. Do átrií „vidia“ iba priľahlé okná obytných miestností a sú dobre chránené pred neželanými pohľadmi zo susedstva.

Základné výškové usporiadanie uplatňuje princíp dvoch nadzemných podlaží. Prvé podlažie je venované dennej časti domu s priamou väzbou na terasu, druhé podlažie obsahuje nočnú zónu. Urbanistické riešenie umiestňuje objekty s dostatočnými odstupovými vzdialenosťami na zabezpečenie súkromia aj preslnenia.

Koliba Gardens
Koliba Gardens | Zdroj: Tomáš Manina

Rozčlenením hmôt na solitéry sa zlepšila orientácia k svetovým stranám a každý z domov získal výhľady na mesto a krajinu. Zároveň sa posilnila intimita záhrad a átrií. Hlavný priestor (obývacia izba a jedáleň s kuchyňou) je formou veľkoplošných zasklených stien priamo spojený s átriom s terasou a záhradou.

Obytné miestnosti na poschodí majú prístup na balkón či terasu. Každá z bytových jednotiek predstavuje 4-izbové bývanie rozvrhnuté do dvoch podlaží, s celkovou úžitkovou plochou 230 m2, záhradu s plochou 300 m2 a 3 parkovacie miesta (2 miesta v garáži, 1 pri objekte).

Kontakt s prírodou

Architektonický výraz stavia na použití jednoduchých, jasných výtvarných a priestorových prvkov, ktoré obohacuje použitím decentnej materiálovej škály (drevený obklad, sklo, omietka, pohľadový betón, hliník). Riešenie sa zakladá na maximálnom kontakte s prírodou, či už vo vlastnej záhrade, alebo prostredníctvom výhľadov na karpatské lesy a takisto na priestorovom a prevádzkovom komforte rodinného bývania v malom mestskom developmente.

Koliba Gardens
Koliba Gardens
Koliba Gardens
Koliba Gardens
Koliba Gardens
Koliba Gardens
Koliba Gardens
Koliba Gardens

Rezidenčný súbor Koliba Gardens, Bratislava – Koliba

Výška investície: cca 4,9 mil. €
Developer: púpava development
Architekti: ALEXY & ALEXY architekti
Hlavný zhotoviteľ: BeMiCon
Zastavaná plocha: 874,0 m2
Úžitková plocha: 2 217 m2
Počet podlaží: 2 NP + 1 PP
Počet bytov: 10
Počet parkovacích miest: 25
Zelené plochy na teréne: 1 664,4 m2
Zelené plochy nad suterénmi: 83,2 m2
Realizácia: 1.Q 2022 – 4.Q 2022

Článok bol publikovaný v špeciálnom vydaní ASB TOP 50 stavieb Slovenska.