Vizualizácia projektu Florian Residence v Bratislave

Florian Residence prinesie v úvodnej fáze vyše 70 bytov. Investor angažoval aj holandský ateliér

Na dlhodobo nevyužitom priestore v blízkosti Národnej banky Slovenska sa predbežne v roku 2025 majú skončiť práce na projekte bloku Florian Residence od developera Alto Real Estate, ktorý z lokality Sky Park v downtovne rozšíril svoje aktivity do širšieho centra v bratislavskom Starom Meste.

Tento development je príkladom, že o brownfield v dobrej lokalite s primeraným funkčným využitím, kde je dostupná mestská hromadná doprava a občianska vybavenosť, bez ekologickej záťaže, má developer záujem. Cieľom investora bolo pripraviť projekt tak, aby sa brownfield stal súčasťou širšieho centra a priniesol architektonickú kvalitu. Nevyužité pozemky sa potom vrátia  do života s novým využitím.

V prvej fáze bude vo Florian Residence k dispozícii 73 bytov. Začiatok predaja bytov  plánuje začiatkom budúceho roka. Projekt je vo výstavbe od druhého štvrťroka na nároží ulíc Imricha Karvaša, Školská a Slovanská.

 Investor kládol dôraz na prevádzkovo efektívne a ekologické technológie.  Technológia zásobovania energie spolu s aktívnym jadrom pre chladenie  výrazne znížiť prevádzkové náklady na chladenie  ako aj pre kúrenie, pričom takýto zdroj neprodukuje žiadnu uhlíkovú stopu.

 Byty budú vybavené aj podlahovým kúrením, vetraním cez rekuperáciu a ďalšími pokrokovými technológiami, ktoré bude radiť tento projekt podľa investora na absolútnu technologickú špičku toho, čo v bývaní je možné v Bratislave kúpiť.

 Urbanisticko – architektonický koncept projektu spoločne pripravili slovenské ateliéry GutGut a JRKVC. „Na základe dôkladného poznania celej zóny vhodne vsadili celý projekt do lokality, definovali jeho rozsah a pozíciu voči okolitej zástavbe a nastavili jeho celkový charakter a architektonickú kvalitu,“ uviedol výkonný riaditeľ Alto Real Estate Rastislav Valovič.

Vnútrobloková zeleň v projekte Florian Residence
Vnútrobloková zeleň v projekte Florian Residence | Zdroj: Alto Real Estate

 V ďalšej fáze sa do projektu zapojil renomovaný  holandský ateliér BenthemCrouwel Architects, ktorého úlohou bolo projekt rozvíjať najmä z pohľadu architektúry a verejných priestorov.

Holandský ateliér sa podieľal napríklad na multimodálnom uzle mesta Brno, vypracoval hlavný plán zmeny oblasti Sloterdijk v Amsterdame. V rámci riešenia verejných priestorov bude v mestskom bloku Florian Residence záhradná zóna. Okrem námestia, parkových a záhradných plôch v samotnom projekte Florian, má územie  napojenie na blízke verejné parky, či už je to Medická záhrada, Námestie Slobody či Prezidentská záhrada.

 Florian Residence, Bratislava-Staré Mesto

Investor: Alto Real Estate
Urbanisticko – architektonický koncept: GutGut a JRKVC
Architektúra a verejné priestory: BenthemCrouwel Architects
Počet bytov v 1. fáze: 73
Počet parkovacích miest: 97
Realizácia: 2Q/2023 – 2Q/2025