Aktuálny výraz domu (vľavo) a plánovaná obnova, ktorej prevedenie narazilo na pamiatkarov
Galéria(7)

Architekt Tomáš Šebo k ruine na Moskovskej: „Našim cieľom je postaviť históriu a súčasnosť do atraktívneho dialógu”

Moskovská ulica v historickom centre Bratislavy je už dlhodobo odsunutá na druhú koľaj. Ide o miesto s mnohými staršími budovami či pamiatkami, z ktorých sú niektoré obnovené, no niektoré ešte viac chátrajú. Rekonštrukciou, alebo presnejšie prestavbou, môže konečne prejsť aj spustnutý dom na Moskovskej 11. Ten je dnes v rukách známeho ateliéru Architekti Šebo Lichý.

Zabudnutý mestský bulvár

Kto sa dnes prejde centrom hlavného mesta, uvidí mnoho obnovených historických budov. Bratislava ale taká nebola vždy, nachádzali sa tu stavby v zlom technickom i vizuálnom stave, z ktorých sa mnohé rekonštruujú až dnes. Ide o zásadný investičný dlh mesta, ktorý sa dnes pokúša napraviť samotný magistrát, ale aj investori či developeri. 

Desiatky rokov nečinnosti a ignorácie je žiaľ nemožné vykompenzovať rekonštrukciami v priebehu pár rokov. Preto sa v Starom Meste ešte stále nachádza niekoľko zabudnutých domov i mestských bulvárov. A vôbec nepreháňame, ak by sme niektoré objekty označili za ruiny. Sú totiž v stave, keď sa o nich nikto nestará a rýchlo upadajú.

Dom na Moskovskej 11
Dom na Moskovskej 11 | Zdroj: Andrej Sárközi

Sem možno zaradiť aj dom na Moskovskej 11. Ulica je situovaná neďaleko Medickej záhrady, Záhradníckej ulice či Odborárskeho námestia. Ide teda o frekventovanú lokalitu, ktorej sa ale nedostáva primeranej pozornosti. Viacpodlažný objekt z 20. storočia s vysokou sedlovou strechou je dnes zdevastovaný, fasáda opadáva, dom má staré okná, pričom niektoré sú zadebnené drevenými doskami. 

Ide o hororový pohľad. Stavba je pritom ozdobou ulice, keďže obsahuje výrazne ozdobenú fasádu z uličnej strany. Táto časť je tak dominantne vnímateľná a dodáva celému objektu punc umeleckosti a historična.

Dom podľa posledných informácií nemá prejsť rekonštrukciu, ale prestavbou. To je iniciatíva investora Moskowska, s.r.o., ktorej majiteľom je spoločnosť Kron Real s.r.o. Naplánovaný je úplne nový projekt nesúci názov Polyfunkčný objekt Moskowska. Hlavné mesto naň len nedávno zverejnilo súhlasné záväzné stanovisko, čím magistrát vyjadril súlad projektu s územným plánom.

Investor plánuje budovu z väčšej časti asanovať, pričom zachovať by sa mali len tie najhodnotnejšie časti. „Snahou v rámci rekonštrukcie je zachovanie ústrednej časti domu, ktorú tvorí impozantná vstupná hala s klenbovým stropom a vstupným portálom s dvojkrídlovými dverami, ktorá prebieha cez 2 podlažia. Za ňou sa nachádza hala s rekonštruovaným točitým schodiskom,” píše mesto v dokumentácii. Zachovaný bude tiež  balkón so zábradlím nachádzajúci sa nad hlavným vstupom do objektu.

Stavba na Moskovskej je v zúboženom stave
Stavba na Moskovskej je v zúboženom stave | Zdroj: Andrej Sárközi

Budova bude prestavaná na 2 podzemné podlažia a 6 nadzemných podlaží, ktoré zo strany ulice rešpektujú tvar a sklon existujúcej strechy. V parteri na prvom nadzemnom podlaží sú navrhnuté prevádzky občianskej vybavenosti. Zvyšné podlažia sú určené na bývanie, pričom celkovo sa počíta so vznikom 29 bytových jednotiek. 

V rámci projektu sa uskutoční aj realizácia úplne novej stavby v dvorovej časti. Postavený tu bude nový trojpodlažný objekt, v ktorom sú navrhnuté dva priestory na bývanie. V tomto prípade bude posledné podlažie ustúpené. Táto časť bude prístupná z dvora a zo spoločnej podzemnej garáže.

Podzemné podlažia slúžia pre pokrytie nárokov na statickú dopravu, skladové priestory bytov (kobky) ako aj technické zázemie budovy. Naplánovaných je tu 45 parkovacích miest. 

Plánovaný architektonický výraz budovy z kancelárie Architekti Šebo Lichý, ktorý sa pre námietky pamiatkarov bude ešte meniť
Plánovaný architektonický výraz budovy z kancelárie Architekti Šebo Lichý, ktorý sa pre námietky pamiatkarov bude musieť meniť | Zdroj: Architekti Šebo Lichý

Výmera záujmového územia je 1 204 metrov štvorcových, podlažná plocha bytovej funkcie však pokrýva viac ako dvojnásobok tohto čísla – nehnuteľnosti budú vytvorené na necelých 3-tisíc metroch štvorcových. Na teréne o veľkosti 239 metrov štvorcových je naplánovná zeleň a maximálna výška hrebeňa a strešnej konštrukcie uličnej časti domu bude 19,4 metra. 

Z uvedeného vyplýva, že tu môže vzniknúť nadštandardné bývanie, ktoré sa v Starom Meste buduje čoraz častejšie. V aktuálnom stupni rozpracovanosti ale nepoznáme izbovosť, dispozíciu bytov ani použité materiály v jednotlivých nehnuteľnostiach. Možno ale očakávať veľkorysosť, vybavenie od značkových výrobcov či vysoké stropy. 

Ateliér so skúsenosťami v historickom centre

Kvalite budúceho projektu napovedá aj výber architektov. Investor si totiž na realizáciu zvolil skúsenú architektonickú kanceláriu Architekti Šebo Lichý s mnohými projektami v hlavnom meste. „Moskovská ulica má úžasnú atmosféru, je to jedna z mála naozaj mestských ulíc v Bratislave. Dom sa, vzhľadom na komplikovanú nedávnu históriu, nachádza v stavebne nevyhovujúcom stave,“ hovorí exkluzívne pre redakciu ASB architekt Tomáš Šebo z ateliéru Architekti Šebo Lichý. „Naším cieľom je postaviť históriu a súčasnosť do atraktívneho a zaujímavého dialógu. Na toto sa tešíme,“ dodal.

Z ich pera tentokrát vznikol zámer, voči ktorému majú pripomienky pamiatkari. To ale nemusí byť prekvapenie, keďže oblasť historického centra Bratislavy sa vyznačuje intenzívnejšou pamiatkovou ochranou jednotlivých stavieb. 

189 CD PR ++ A+ ASL G001 ++ A Rez AA page 0001 2
Rez prestavby domu | Zdroj: Architekti Šebo Lichý

Navrhované riešenie uličnej fasády s odstránením pôvodného tvaroslovného aparátu má byť podľa pamiatkarov v rozpore so zásadou riešenia fasád v špecifickom chránenom území s dominujúcou historickou zástavbou. V záväznom stanovisku sa ale nachádzajú aj ďalšie pripomienky. V rozpore má byť tiež navrhované použitie okenných otvorov orientovaných na šírku. Hmotovo-priestorové parametre budúceho projektu sa naopak prispôsobujú mierke okolitej zástavby, a tak sú podľa Krajského pamiatkového úradu v tomto území akceptovateľné.

Pamiatkari, vzhľadom na nedostatky návrhu, ktoré sú evidentne v rozpore so špecifickým charakterom tohto územia, určili niekoľko podmienok na realizáciu. V ďalších procesoch nechcú povoliť odstránenie pôvodného tvaroslovného aparátu z uličnej fasády. Na priečelie majú byť aplikované okenné otvory orientované na výšku, aby nedošlo k neprimeranému zásahu do architektonického výrazu objektu a tiež k celkovému narušeniu charakteru ostatných priečelí radovej zástavby.

Pre architektov to znamená jediné – nájsť kompromis. „V úzkej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom budeme v ďalších stupňoch spresňovať a hľadať taký architektonický výraz a tvaroslovné stvárnenie, ktoré bude odrážať a interpretovať historické hodnoty, no zároveň umožní splnenie všetkých požiadaviek na kvalitné mestské bývanie, ako aj všetkých stavebných a hygienických noriem,” doplnil plány ateliéru architekt Tomáš Šebo. 

Perspektívny dom čakajúci na záchranu

Dom na Moskovskej má veľký potenciál, ktorý mohol byť využitý ešte pred desiatkami rokov, pokiaľ nebol v aktuálnom zúfalom stave. Dnes by bolo nanajvýš chvályhodné, aby sa z neho zachovala čo najväčšia časť. Predsa len, po zbúraní časti podhradia z konca 60. rokov nemá centrum Bratislavy toľko historických stavieb, koľko by si zaslúžilo. Ak sa dnes v jadre metropoly nachádza dom, z ktorého je možné zachrániť čo i len najmenšiu časť, investor by tomu mal dať šancu. 

Nateraz sú dostupné len situácie a nákresy. Finálna verzia vznikne až po konečnom nadobudnutí architektonického stvárnenia, ktoré nebude v rozpore s pamiatkarmi. Architektov a pamiatkarov teraz čaká spoločné hľadanie formy, ktorá súdobým a technicky vyhovujúcim spôsobom odprezentuje historickú hodnotu a zachová atmosféru Starého Mesta. Ak sa skĺbia skúsenosti architektonickej kancelárie s podmienkami Krajského pamiatkového úradu, Moskovská ulica sa môže dočkať značného vylepšenia. 

Dnes je totiž odsunutá na okraj s nedostatočným štandardom verejného priestoru, ktorý by bolo vhodné predláždiť kamennou dlažbou, ale aj doplniť mobiliárom vrátane lavičiek, košov alebo stojanov na bicykle. Toto je už ale v réžii Magistrátu hlavného mesta SR, ktorý v poslednom období realizuje viacero revitalizácií verejných priestorov v metropole. Takáto iniciatíva spojená rekonštrukciami budov na Moskovskej by ulici vrátila stratený život a zabudnutý mestský bulvár by konečne našiel svoj stratené čaro. 

Dom na Moskovskej 11
Stavba na Moskovskej je v zúboženom stave
IMG 0321 2 2
Plánovaný architektonický výraz budovy z kancelárie Architekti Šebo Lichý, ktorý sa pre námietky pamiatkarov bude ešte meniť
Rez prestavby domu
Situácia plánovanej prestavby domu
IMG 0333 2

Polyfunkčný objekt Moskowska

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Investor: Moskowska, s.r.o.
Architekt: Architekti Šebo Lichý
Stav: V príprave