Budovy Digital Parku v Bratislave-Petržalke

Tatra Asset Management a Alto Real Estate uzavreli strategické partnerstvo v správe kancelárií

Tatra Asset Management (TAM) a developer Alto Real Estate sú partnermi v spoločnom podniku na správu kancelárskych projektov. Ide o kancelárske projekty Digital Park 1 a 2 , Sky Park Offices a CBC 345 v Bratislave. TAM je najväčší správca podielových fondov na Slovensku.

Väčšinový podiel si v spoločných aktívach ponechá skupina Alto, ktorá bude zodpovedná za správu tohto spoločného portfólia. Spoločný podnik využije skúsenosti a zručnosti oboch partnerov. Cieľ je optimalizovať prevádzku a efektívne spravovať tieto významné kancelárske projekty.

Transakcia tohto rozsahu podliehala posúdeniu a schváleniu regulačným orgánom, ktorým je Protimonopolný úrad SR. Ten 3.júla publikoval na svojej stránke správu, v ktorej oznámil schválenie vytvorenia spoločného podniku spoločností Tatra Asset Management a Alto Property.

Sky Park Offices v Bratislave
Sky Park Offices v Bratislave | Zdroj: Alto Real Estate

Spoločnosti, ktoré sú súčasťou spoločného podniku, sa špecializujú na prenájom kancelárií a obchodných priestorov vysokého štandardu v bezprostrednej blízkosti centra hlavného mesta.

Martin Ďuriančik- predseda predstavenstva najväčšieho správcu podielových fondov na Slovensku – Tatra Asset Management – uviedol, že spoluprácou s Alto Real Estate posilnia svoju prítomnosť v hlavnej biznisovej zóne (CBD) v Bratislave.

TAM naplní svoju stratégiu, ktorá je zameraná na prémiové aktíva a lokality, ktoré ponúkajú diverzifikovaný zdroj výnosov a čo najstabilnejší rastový potenciál pre ich realitné fondy.

„Veríme, že touto cestou dokážeme ponúknuť firmám nielen vysokú úroveň kancelárskych priestorov, ale aj efektivitu ich prevádzky a profesionálny asset management, ktorých cieľom je dlhodobá spokojnosť nájomcov a klientov,“ priblížil Ďuriančik.

Podľa Jána Bryndzu, obchodného riaditeľa Alto Real Estate je TAM silný partner Spoločný podnik umožní developerovi, aby získal synergické efekty a zabezpečí, aby tieto kancelárske projekty pokračovali vo svojom úspechu.

Partneri v spoločnom podniku

Podnikateľ Tatra Asset Management pôsobí na území Slovenskej republiky a v rámci svojho portfólia spravuje približne 30 otvorených podielových fondov, pričom v oblasti nehnuteľností je aktívny najmä v oblasti prenájmu kancelárskych priestorov, v oblasti prenájmu maloobchodných priestorov a v oblasti skladových priestorov.

Spoločnosť CBCD, ktorá bude súčasťou spoločného podniku, vlastní administratívne budovy na Karadžičovej ulici v Bratislave označené ako CBC III, CBC IV a CBC V. Ďalej budú súčasťou spoločného podniku administratívne budovy Digital Park I v Bratislave – Petržalke, Digital Park II v Bratislave – Petržalke a Sky Park Office v Bratislave – Starom Meste, ktoré sú pred koncentráciou kontrolované Jozefom Oravkinom.

Podnikateľ TAM, ako aj Jozef Oravkin okrem toho vlastnia aj iné administratívne budovy na území mesta Bratislava, ktoré nebudú vložené do spoločného podniku.

ZDROJ: Protimonopolný úrad SR