Nový redizajn Ister Tower
Galéria(8)

Zo škaredého káčatka elegantná labuť: Ister Tower potvrdzuje vylepšený imidž. Veže Portum konečne začínajú so stavebnými prácami

Veža Ister Tower bola dlhé roky len nevskusnou kópiou amerického mrakodrapu. Po vstupe českého investora DRFG do projektu ale výrazne ožila, prešla redizajnom a vkusnú premenu dnes potvrdzujú nové vizualizácie. Susedné veže Portum Towers, ktoré majú s prvým menovaným zámerom mnoho spoločného, konečne začínajú so stavebnými prácami.

Bratislava sa postupne blíži k budovaniu ďalších veží, ktoré doplnia súčasné výškové dominanty metropoly. Voľné pozemky sa nachádzajú na križovatke Mlynské nivy-Košická, kde bude stavať spoločnosť Penta Real Estate, na úseku Prístavná-Košická onedlho vznikne pokračovanie Klingerky od J&T Real Estate a ďalšie veže možno očakávať na ulici Landererova-Košická. Tu budú postavené developmenty Ister Tower a Portum Towers, ktoré majú veľa spoločného.

Oba totiž disponujú rovnakým architektonickým štúdiom – A1 Architecture, kde figuruje Braňo Kaliský, Miroslav Vrábel a ďalší členovia tímu. V prípade projektu Portum Towers sa tu ale nachádzajú aj iné ateliéry, ktoré sa postarali o dizajn interiérov či verejného priestoru v okolí.

Vizualizácia polohy Ister Tower i Portum Towers
Vizualizácia polohy Ister Tower i Portum Towers | Zdroj: DRFG, Ister II.

Ďalšia spoločná črta je badateľná pri menách majiteľov jednotlivých developerských spoločností. Developerom projektu Ister Tower je firma The Galata Group, ktorej majiteľom je Matúš Trajter, kým jeho brat – Marek Trajter – je zase majiteľom spoločnosti TK Estate, stojaca za vežami Portum Towers. Rodina Trajterovcov teda stojí za výraznou premenou bratislavského dowtownu, pričom kontroverzné meno Mareka Trajtera je slovenskej verejnosti dobre známe a bližšie sme sa mu venovali v tomto článku.

Ister Tower potvrdzuje vylepšený imidž

Postaviť vežu v novom centre Bratislavy s názvom Ister Tower je v pláne už od roku 2017. V začiatkoch bola architektom projektu kancelária P.S. Arch, ktorá navrhla komplex štyroch budov. Ich dominantou mala byť veža, ktorej tvar vlniacej sa vody nápadne pripomínal mrakodrap Aqua Tower v americkom Chicagu. 

Slovenská verzia bola navrhnutá s výškou 100 metrov, 33 nadzemnými podlažiami a funkčne ide o obytnú budovu. Dotvárať ju má sedempodlažný polyfunkčný objekt, 12-podlažný hotel a v západnom trojuholníku parcely sa bude nachádzať štvrtá stavba – 8-podlažný apartmánový hotel. Celý komplex má byť postavený na podzemných garážach, tvoriace dve podzemné podlažia.

Nový redizajn Ister Tower
Nový redizajn Ister Tower | Zdroj: DRFG, Ister II.

Dôležité zmeny ale nastali v roku 2022, keď po získaní územného rozhodnutia vstúpil do projektu český investor DRFG. O niekoľko mesiacov neskôr už lacný architektonický výraz zanikol redizajnom z dielne nového architektonického štúdia – A1 Architecture od Braňa Kaliského. 

Ako nám prezradil k novej podobe pred pár mesiacmi, možnosti zásahov boli minimalizované vydanými povoleniami. Pri tvorení redizajnu sa pritom inšpiroval susedným developmentom Portum Towers, čo opäť potvrdzuje veľmi blízky vzťah oboch projektov.

Vežu Ister Tower vizuálne rozdelil do dvoch objektov, aby stavba pôsobila viac vertikálne, keďže má výšku len 100 metrov, ktorá je obmedzená Magistrátom hlavného mesta SR. Upravená bola aj dispozícia či fasáda hmotovo aj materiálovo. Vytvorené boli verejné priestory a pokračovanie parku z projektu Portum. Týmto prepojením má vzniknúť jeden z najväčších verejných vnútroblokových parkov s Patiom (otvorený vnútorný priestor, pozn. red.) v centre Bratislavy. 

Ister Tower sa ale od svojho suseda odlišuje v jednej zásadnej veci –  nepôjde o podobne exkluzívny projekt ako v prípade rezidenčných veží Portum Towers, ktoré sú od začiatku komunikované ako nadštandardný, až luxusný projekt. Ister Tower bude disponovať vyšším štandardom a cenovo prístupnejšími nehnuteľnosťami pre bežných Bratislavčanov.

Nový redizajn Ister Tower - detail na fasádu
Nový redizajn Ister Tower – detail na fasádu | Zdroj: DRFG, Ister II.

Z jedinej dostupnej vizualizácie v júli tohto roku bolo evidentné, že veža už nepôsobí ako americká atrapa, ale ako seriózna budova od skúseného architekta. Dnes boli českým investorom DRFG zverejnené ďalšie vizualizácie, ktoré potvrdzujú naše slová z minulosti a rovnako približujú výškovú dominantu oveľa detailnejšie z rôznych uhlov pohľadu.

Prítomná je svieža architektúra s atraktívnou fasádou, dizajnovým presklením, ale aj zelenou strechou. Prvýkrát je zreteľnejšie vidieť aj zvyšné stavby projektu, ktoré majú minimálne rovnakú materiálovú kvalitu, vegetačné ploché strechy a ideálne zjemňujú výškovú dominanciu danej lokality. Viditeľné je aj zrevitalizované okolie, ktoré konečne disponuje štandardom, aký si zaslúži. 

Nové obrazové materiály rovnako dokazujú, že zo škaredého káčatka sa stáva elegantná labuť, ktorá sa môže stať zaujímavým doplnkom downtownu. Ostáva len dúfať, že dobre vyzerajúce vizualizácie budú premietnuté aj do reality.

Nový redizajn Ister Tower
Nový redizajn Ister Tower - denný pohľad z Landererovej ulice
Nový redizajn Ister Tower - detail na fasádu
Nový redizajn Ister Tower - nočný pohľad z Landererovej ulice
Redizajn Ister Tower
Staršia vizualizácia projektu Ister Tower, ktorá sa nápadne podobá na mrakodrap Aqua Tower v americkom Chicagu
Ister Tower
Vizualizácia polohy Ister Tower i Portum Towers

Portum Towers začína so stavebnými prácami

Zámer výstavby s hmotovou podobou veží Portum Towers bol prezentovaný ešte v roku 2016. Projekt sa dlho snažil o získanie povolení a začiatok výstavby plánoval ešte s nástupom tohto desaťročia. Celý zámer sa však posunul smerom vpred až vstupom českého developera TopEstates do celého procesu – napísaný je tu teda rovnaký príbeh ako pri Ister Tower. O rok neskôr sa developmentu podarilo získať aj najdôležitejšie stavebné povolenie.

Objekty nesú oficiálny názov Tower 115 a Tower 97, pričom dané čísla znamenajú výšku daných veží. Naprojektovaných je v nich vyše 500 bytov a apartmánov s originálnym rukopisom, čím developer poukazuje na vysokú kvalitu štandardu či architektúry od jednotlivých ateliérov.

Prvý, vyšší objekt, bude disponovať 36 nadzemnými podlažiami, ale aj 8-podlažnou prístavbou. Nižšia veža je navrhovaná s 30 nadzemnými podlažiami a podobne ako pri vyššom objekte, súčasťou bude 7-podlažné krídlo budovy, navrhnuté smerom ku Košickej. Ďalším stavebným objektom je hotel so šiestimi nadzemnými podlažiami a dvomi podzemnými. Poslednou stavbou má byť zimná záhrada, ktorá prepojí veže projektu na úrovni prvého nadzemného podlažia. 

20231122 124715 2
Pozemok Portum Towers v rožnej časti križovatky, kde je badateľný začiatok stavebných prác | Zdroj: Samuel Ďuriš

Vzhľadom na získanie stavebného povolenia v októbri roku 2022 bol začiatok stavebných prác predpokladaný v krátkom časovom slede. S výstavbou sa ale dlho nezačalo a na parcele boli realizované len menšie stavebné úkony, ktoré boli zakrátko skončené.

Podľa najnovších informácií sa práce konečne rozbiehajú a do pozemku sa zahryzli ťažké mechanizmy. „Práce na pozemku sa pred časom rozbehli, oficiálne sme ich štart ohlásili na september roku 2023. Bol dokončený podrobný geologický prieskum, ktorého výsledky spresnili postup prác na stavenisku, ako aj sondy na určenie aktuálnych hodnôt kontaminácie,“ ozrejmuje Filip Kašík, výrobný riaditeľ, zodpovedný za výstavbu Portum Towers.

„V súčasnosti odstraňujeme prvú vrstvu zeminy a triedime ju, pričom prebieha aj pyrotechnický dohľad,“ znejú detaily prác na pozemku. Ide tak o najviditeľnejší zásah za posledný rok. „Nasledovať bude fáza zameraná na demoláciu všetkých podzemných objektov a predovšetkým na vyčistenie lokality od environmentálnej záťaže. Ide o časovo náročný proces, ktorý podlieha aj velmi prísnym podmienkam,“ uzatvára svoje vyjadrenie výrobný riaditeľ projektu, Filip Kašík.

V tomto prípade si zámer drží stabilnú podobu už niekoľko rokov a redizajn nebol potrebný. Známe sú ale vizualizácie z dvoch zaujímavých lokalít hlavného mesta, ktoré sme na webe ASB dosiaľ neukázali. Prvé územie ukazuje výškové budovy z okolia Bratislavského hradu, odkiaľ je ideálny výhľad na nové centrum Bratislavy. Objekty sú v priestore dominantné architektonickým výrazom aj hmotou a potvrdzujú, že pôjde o robustný development.

Je ale dôležité dodať, že z daného uhla pohľadu bude Portum zatienené 120-metrovou dominantou Sky Park Tower, pred ktorou bude ešte 100-metrová veža Ister Tower. Daný vizuál, pri ktorom sú vidno obe budovy z Bratislavského hradu, tak v skutočnosti nie je reálny a ide o nadnesenú predstavu.

Prvý pohľad na veže Portum z okolia Bratislavského hradu (vľavo) a pohľad z lávky Mosta Apollo (vpravo)
Prvý pohľad na veže Portum z okolia Bratislavského hradu (vľavo) a pohľad z lávky Mosta Apollo (vpravo) | Zdroj: TopEstates

Druhá vizualizácia ukazuje budovy z pešej lávky Mosta Apollo. Tento výhľad je realistickejší, nakoľko pred vežami nie sú v dohľadnej dobe naplánované žiadne projekty, ktoré by ich zatienili. V ďalšom desaťročí sa to ale môže stať, keďže J&T Real Estate plánuje postaviť na neďalekých pozemkoch v Eurovea zóne dva mrakodrapy, z ktorých jeden by bol druhý najvyšší v Európskej únii. 

Tieto parcely sú situované na rohu Košickej a Pribinovej, teda bližšie k Mostu Apollo.  To znamená, že veže Portum Towers by prevýšili o desiatky až stovku metrov –  pohľad z pešej lávky by tak istotne zanikol. Koniec koncov, pri výjazde z mosta na Košickú ulicu sa po pravej strane nachádza bývalý výrobný závod Ryba. Tento pozemok zase patrí spoločnosti HB Reavis, ktorá tu plánuje postaviť svoju výškovú dominantu.

V tomto prípade však ide projekty, ktoré pravdepodobne v tomto desaťročí nevzniknú. Portum by pritom mohlo byť postavené v roku 2027, z čoho vyplýva, že budúci rezidenti budú mať nerušený výhľad smerom na petržalskú stranu Dunaja ešte niekoľko dlhých rokov.

Pozitívom oboch projektov je, že Ister Tower naďalej pracuje na zdokonalení svojho zámeru a Portum začína s výstavbou. Známe ulice v bratislavskom downtowne by sa tak v roku 2024 mohli dočkať viditeľnejšej stavebnej aktivity, ako tomu bolo doposiaľ a rozvoj Bratislavy by mohol týmito realizáciami vstúpiť do ďalšej fázy budovania nového centra mesta. 

20231122 124715 2
DCF2461E 8BF4 4303 8B67 9963BF6AEF04 2
Portum Towers
Snímka obrazovky 2023 05 25 o 16.15.49
Snímka obrazovky 2023 05 25 o 16.18.23
Snímka obrazovky 2023 05 25 o 16.20.05